Home > Neuropathie > Overige > Neuroacupunctuur bij neuropathische pijn

Neuroacupunctuur bij neuropathische pijn

Een van de behandelvormen die inzetten bij de behandeling van neuropathische pijnen is de neuroacupunctuur. Dat doen we dan volgens twee verschillende systemen, de naalden worden op de hoofdhuid ingebracht en zijn vrijwel pijnloos. Hier eerst een uitleg:

Voor neuropathische pijn: vele soorten acupunctuur?

Er is niet één soort, maar vele soorten acupunctuur , daar staan weinig mensen bij stil.
Meestal, als men over acupunctuur spreekt, wordt de klassieke Chinese acupunctuur bedoeld. Die vorm van acupunctuur werd al voor de geboorte van Christus beoefend en is voornamelijk in China ontwikkeld. Maar er zijn veel meer vormen van acupunctuur en met sommige vormen zijn extra effecten te bereiken. Het merendeel van de acupunctuurvormen zijn ontwikkeld in China en andere landen in het verre Oosten.
De Europese acupunctuur heeft vermoedelijk ook bestaan, maar is uitgestorven. Er is in de jaren negentig van de vorige eeuw namelijk een bevroren mummie met tatoeages in de Alpen ontdekt, die 5200 jaar geleden gestorven was. Zijn tatoeages waren gelokaliseerd op  acupunctuurpunten die mogelijkerwijs gebruikt zijn om de pijnen van zijn artrose te behandelen. Waarschijnlijk werd ook in het oude Egypte een vorm van acupunctuur gebruikt. Er is wel één vorm van acupunctuur exclusief in Europa ontwikkeld, in de vorige eeuw in Frankrijk door de arts Nogier, de ooracupunctuur.

Naast de Chinese acupunctuur bestaan er momenteel uiteenlopende acupunctuurtechnieken: koreaanse hand- en voetacupunctuur, pols- en enkelacupunctuur, duim-, neus-, voetzool-, oor-, buik-, segmentale-  en electroacupunctuur en de Ayurvedische acupunctuur. Ook wordt acupunctuur wel eens gecombineerd met ademoefeningen voor langere effecten.

Neuroacupunctuur bij neuropathie

Neuroacupunctuur is een verzamelnaam voor enkele vormen van acupunctuur die specifiek ingezet worden bij de behandeling van neurologische ziekten en chronische pijnen. Ook kunnen onderdelen van de neuroacupunctuur ingezet worden bij psychiatrische stoornissen zoals depressies en angststoornissen. Eén van de onderdelen van de neuroacupunctuur is de schedelacupunctuur, waarbij naalden in de schedelhuid ingebracht worden. De speciale Japanse schedelacupunctuur, ontwikkeld door Dr Yamamoto, wordt ook wel aangeduid met de term neuroacupunctuur, aangezien deze acupunctuurvorm vooral effectief is bij de behandeling van neurologische ziekten en pijn, zoals bij neuropathische pijn.

Neuroacupunctuur als term

‘Neuroacupunctuur’ als term wordt ook op een tweede wijze gebruikt, als een verzamelnaam voor de multidisciplinaire studie naar de werking van acupunctuur verklaard vanuit het zenuwstelsel. Het eerste tekstboek die deze invalshoek koos verscheen in 2001, onder de titel: “Neuroacupuncture: Scientific Evidence of Acupuncture Revealed” (1). Het werkingsmechanismen van acupunctuur in het algemeen wordt steeds meer gezocht via de invloed van acupunctuurnaalden op met name het centrale zenuwstelsel, maar ook op de hormoonhuishouding en op het immuunsysteem. Dit boek is samengesteld door een team van specialisten onder leiding van een hoogleraar aan de Universiteit van Californië. In dit belangwekkende werk wordt door wetenschappers uit de neuroradiologie, neuro-oftalmologie en neuroanatomie de modernste resultaten besproken van de research naar de effecten van acupunctuur op m.n. centraal zenuwstelselniveau. Uit recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat met moderne beeldvormende technieken, zoals PET scanning, na het prikken van acupunctuurpunten specifieke delen van de hersenen een versterkt metabolisme tonen. En zelfs dat er bepaalde genen in de hersenen door acupunctuur in- en uitgeschakeld kunnen worden.

Neuroacupunctuur is zo belangrijk geworden, dat aan de Nobel Universiteit in Los Angeles (USA) een speciale leerstoel is opgericht en een hoogleraar is benoemd die onderzoek begeleidt en onderwijs geeft m.b.t. de neuroacupunctuur.

Yamamoto New Scalp Acupuncture (YNSA)

De meest recente vorm van neuroacupunctuur, de Japanse schedelacupunctuur volgens Yamamoto, is vooral goed te gebruiken bij de behandeling van pijnsyndromen. Deze vorm van acupunctuur gaat ervanuit dat er op de hoofdhuid projecties bestaan van alle organen en ledematen. Vaak reageren de klachten al direct positief bij het drukken op het op de hoofdhuid gelegen en met de klacht corresponderende punt, waarna het punt geprikt wordt. Belangrijk is onderscheid te maken aan welke kant op de schedel er geprikt wordt: of op de Yang (achterzijde) of op de Yin (voorzijde) zone. Patiënten met chronische syndromen zoals Multipele Sclerose of de ziekte van Parkinson reageren vaak beter als de Yangzone wordt gestimuleerd. Een veel gebruikt punt door de neuroacupuncturist die het YNSA systeem hanteert, is het zogenaamde D punt. Dit punt bevindt zich boven het jukbeen voor de oorschelp. Het D punt wordt voornamelijk geprikt voor de behandeling van klachten van de benen, de onderbuik en de lumbale wervelkolom.

Er bestaat een integratie tussen enkele aspecten van de YNSA methode en de traditionele Chinese geneeskunde. Dit uit zich voornamelijk in de punten die corresponderen met de organen en de orgaan- en meridiaanenergieën, de zogenaamde Y-punten. Als er bijvoorbeeld op de rug een pijnlijk Chinees acupunctuurpunt (Back Shupunt) is, corresponderend met een bepaald orgaan, zoals bijvoorbeeld de nieren, dan kan de pijn ook direct verminderen of opgeheven worden door het corresponderend Y-nierpunt aan dezelfde zijde te prikken. De zones met de Y punten liggen rond het oor.

Soms zetten we ook electroacupunctuur in op de YNSA punten, afhankelijk van de klachten en de duur van de klachten. Zeker bij patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt is het belangrijk om vaak verschillende methoden af te wisselen of te combineren, om de aangedane ledemaat of orgaan via verschillende wegen zo veel mogelijk te stimuleren. Acupunctuur bij de behandeling van een beroerte lijkt het meest effectief als direct, een paar dagen na het optreden van het neurologisch uitval begonnen wordt met de behandeling. Zo worden direct de hersenen ook gestimuleerd, om nieuwe verbindingen aan te leggen, zodat de functie weer voor een deel of zelfs geheel hersteld wordt.

Yamamoto zelf echter meent dat men het aantal naalden minimaal moet houden voor een optimaal effect van zijn methode. Dit berust op zijn uitgebreide ervaring met zijn systeem. Er is echter op dit gebied nog geen wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd. Wij hebben gemerkt dat alleen bij speciale pijnsyndromen men het aantal naalden inderdaad minimaal moet houden, zoals bijvoorbeeld bij de behandeling van posttraumatische dystrofie. Als men daar meer naalden zet dan de strikt noodzakelijke  hoeveelheid naalden, neemt het pijnstillende effect van de behandeling namelijk weer af. Wel kan men de YNSA methode bij de behandeling van posttraumatische dystrofie erg goed combineren met een andere vorm van neuroacupunctuur, de segmentale electroacupunctuur op rugpunten naast de wervels. Hierdoor wordt de effectiviteit veelal vergroot.

Wij vinden dat de techniek volgens Yamamoto een goede aanvulling is in de praktijk van de neuroacupuncturist, met name bij de behandeling van neuropathische pijnen

Onderzoek

Er zijn al een aantal studies uitgevoerd naar het effect van acupunctuur bij neuropathie en vooral bij diabetische neuropathie. In een studie met 46 neuropathie patienten door diabetes, bleek de klassieke acupunctuur in de merendeel van de patienten een positief effect te hebben.[1] Uiteindelijk hebben 44 patienten de studie afgerond waarvan 77% duidelijke klachtenverlichting opmerkte. Een kleine pilotstudie suggereerde dat het uitmaakt welke vorm van acupunctuur wordt ingezet. De Japanse vorm bleek subjectief meer effect te hebben op de pijn, dan de Chinese vorm.[2]

Ook verbeterde de zenuwgeleiding na acupunctuur of electroacupunctuur bij diabetespatienten met neuropathie.[3][4][5][6]

Patienten met neuropathie door HIV (medicatie) bleken ook goed te reageren op Chinese manuele acupunctuur.[7] Na 10 sessies, 2 maal per week waren de neuropathische klachten als branden, tintelingen, prikken en doofheid duidelijk verminderd.Een andere studie waar ook naast acupunctuur gekeken werd naar het effect van amitriptyline bleek er geen effect te zijn tussen placebo of amitriptyline of acupunctuur.[8] In alle groepen werd de pijn minder.

Hier een voorbeeld van een patient die we o.a. met deze vorm van acupunctuur behandelden:


Maart 2008, prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink en DJ Kopsky, artsen

Referentie

[1] Abuaisha BB, Costanzi JB, Boulton AJ. | Acupuncture for the treatment of chronic painful peripheral diabetic neuropathy: a long-term study. | Diabetes Res Clin Pract. | 1998 Feb;39(2):115-21.

[2] Ahn AC, Bennani T, Freeman R, Hamdy O, Kaptchuk TJ. | Two styles of acupuncture for treating painful diabetic neuropathy--a pilot randomised control trial. | Acupunct Med. | 2007 Jun;25(1-2):11-7.

[3] Schröder S, Liepert J, Remppis A, Greten JH. | Acupuncture treatment improves nerve conduction in peripheral neuropathy. | Eur J Neurol. | 2007 Mar;14(3):276-81.

[4] Gottlieb MS, Groopman JE, Weinstein WM, Fahey JL, Detels R. | The acquired immunodeficiency syndrome. | Ann Intern Med. | 1983 Aug;99(2):208-20.

[5] Zhao HL, Gao X, Gao YB. | [Clinical observation on effect of acupuncture in treating diabetic peripheral neuropathy]. | Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. | 2007 Apr;27(4):312-4.

[6] Mo X, Chen D, Ji C, Zhang J, Liu C, Zhu L. | [Effect of electro-acupuncture and transcutaneous electric nerve stimulation on experimental diabetes and its neuropathy]. | Zhen Ci Yan Jiu. | 1996;21(3):55-9.

[7] Phillips KD, Skelton WD, Hand GA. | Effect of acupuncture administered in a group setting on pain and subjective peripheral neuropathy in persons with human immunodeficiency virus disease. | J Altern Complement Med. | 2004 Jun;10(3):449-55.

[8] Shlay JC, Chaloner K, Max MB, Flaws B, Reichelderfer P, Wentworth D, Hillman S, Brizz B, Cohn DL. | Acupuncture and amitriptyline for pain due to HIV-related peripheral neuropathy: a randomized controlled trial. Terry Beirn Community Programs for Clinical Research on AIDS. | JAMA. | 1998 Nov 11;280(18):1590-5.