Home > Algemeen > Wetenschap > Qutenza® pleister bij neuropathische pijn

Qutenza® pleister bij neuropathische pijn

qutenza.jpgQutenza® bij neuropathische pijn, een nieuwe pleister met 8% capsaicine, dat is nogal wat, is in 2009 goedgekeurd door de EMEA voor de hele Europese Unie. Op 15 mei 2009 werd de goedlkeuring in Nederland ontvangen. Het idee achter de pleister is niet slecht, de praktische uitvoering is echter vrij complex, en er zijn veel mitsen en maren. 

Qutenza® is een huidpleister (een pleister die het geneesmiddel door de huid afgeeft). Het bevat de werkzame stof capsaïcine (8%). [1] Capsaïcine is de brandende stof in de rode hete peper.

Qutenza® wordt gebruikt om perifere neuropathische pijn (pijn veroorzaakt door beschadiging van de zenuwen) te bestrijden bij volwassenen die niet aan diabetes lijden. Het kan op zichzelf of in combinatie met andere pijnstillers worden gebruikt. Het middel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.  

Qutenza® wordt aangebracht op de pijnlijkste plekken van de huid. Het pijnlijke gebied moet door een arts worden vastgesteld en op de huid worden afgetekend. De huidpleister dient te worden aangebracht door een arts of een verpleegkundige onder toezicht van een arts. Qutenza moet worden aangebracht op niet-beschadigde, niet-geïrriteerde droge huid, waarna het op de voet 30 minuten en op andere delen van het lichaam 60 minuten moet blijven zitten.

Afhankelijk van de symptomen mag de behandeling telkens na drie maanden worden herhaald. De huidpleisters kunnen worden bijgesneden om precies op de te behandelen plek te passen. Er mogen niet meer dan vier pleisters tegelijk worden gebruikt.

Voordat Qutenza® wordt aangebracht, moet de plek met een plaatselijk verdovingsmiddel worden behandeld om het ongemak te helpen verminderen.

Zodra de pleister is verwijderd moet de plek worden gereinigd met de reinigingsgel die bij het middel wordt geleverd. Het kan een dag tot twee weken duren voordat Qutenza® effect heeft. Afhankelijk van de symptomen van de patiënt mag de behandeling telkens na drie maanden worden herhaald. Qutenza kan een brandend gevoel van de huid veroorzaken. Daarom moeten degenen die de huidpleister aanbrengen en verwijderen nitril-handschoenen dragen.  

Werkingsmechanisme Qutenza® pleister

De werkzame stof in Qutenza®, capsaïcine, is een selectieve agonist voor de ‘transient receptor potential vanilloid 1’-receptor (TRPV1). Capsaïcine wordt in chilipepers aangetroffen en veroorzaakt een pijnlijk brandend gevoel wanneer deze stof TRPV1 – in de nociceptoren (pijnwaarnemers) van de huid – stimuleert.  Qutenza® bevat hoge doses capsaïcine die snel vrijkomen en TRPV1-receptoren overstimuleren. Overstimulering van de receptoren maakt hen ‘ongevoelig’ en zorgt ervoor dat ze niet langer kunnen reageren op de stimuli die doorgaans pijn veroorzaken bij patiënten met perifere neuropathische pijn.

Verder citeren we het EMEA document:

Hoe is Qutenza® onderzocht?

De werkzaamheid van Qutenza® werd eerst in proefmodellen getest voordat deze bij mensen werd onderzocht.
In vier hoofdstudies onder 1 619 volwassenen met matige tot ernstige neuropathische pijn werd Qutenza vergeleken met controlepleisters die minder capsaïcine bevatten (0,04%). Alle patiënten hadden neuropathische pijn wegens postherpetische neuralgie (pijn bij mensen die gordelroos hebben gehad, een infectie veroorzaakt door het varicella-zostervirus) of met HIV verband houdende neuropathie (zenuwbeschadiging door de HIV-infectie). De belangrijkste maatstaf voor de werkzaamheid was een daling op de 24-uurspijnscore gedurende acht tot twaalf weken na het aanbrengen van de huidpleister. [2] [3]

Voordelen Qutenza®?

Qutenza® bleek werkzamer te zijn bij het verlichten van neuropathische pijn dan de controlepleisters. In de beide studies onder patiënten met postherpetische neuralgie was de vermindering van de pijnscores na acht weken 30, respectievelijk 32% bij patiënten die Qutenza kregen, vergeleken bij 20, respectievelijk 24% bij patiënten die de controlepleisters hadden gekregen. In een van de studies onder patiënten die leden aan met HIV verband houdende neuropathie, ervoeren patiënten die Qutenza®- pleisters kregen na 12 weken 23% minder pijn, tegenover 11% bij patiënten die de controlepleister hadden gekregen. In het tweede onderzoek onder patiënten die leden aan met HIV verband houdende neuropathie, bleek Qutenza niet werkzamer dan de controlepleister, al verlichtte het middel de pijn wel met 30%.

Welke risico’s houdt het gebruik van Qutenza® in?

De meest voorkomende bijwerkingen met Qutenza (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn pijn en erytheem (roodheid) op de plaats waar de huidpleister werd aangebracht. Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Qutenza.

Qutenza mag niet worden gebruikt bij mensen die mogelijk overgevoelig (allergisch) zijn voor capsaïcine of voor enig ander bestanddeel van het middel. Waarom is Qutenza goedgekeurd? Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) heeft geconcludeerd dat de voordelen van Qutenza – op zichzelf gebruikt of in combinatie met andere pijnbestrijdingsmiddelen – groter zijn dan de risico’s ervan voor de behandeling van perifere neuropathische pijn bij volwassenen die niet aan diabetes lijden.

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig gebruik van Qutenza® te waarborgen?

De firma die Qutenza produceert, zal in alle lidstaten een voorlichtingsprogramma ter beschikking stellen van de artsen die Qutenza voorschrijven. Het programma zal informatie bevatten over het aanbrengen, hanteren en verwijderen van Qutenza alsmede waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die bij de behandeling moeten worden getroffen. Dat is nodig, omdat het hanteren van de pleister niet eenvoudig is.

Overige informatie over Qutenza®:

De Europese Commissie heeft op 12 mei 2009 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Qutenza® verleend aan NeurogesX UK limited.

 Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, MD, PhD en Drs David J. Kopsky, MD, versie september 2010 

 

 

Referentie

[1] Babbar S, Marier JF, Mouksassi MS, Beliveau M, Vanhove GF, Chanda S, Bley K. | Pharmacokinetic analysis of capsaicin after topical administration of a high-concentration capsaicin patch to patients with peripheral neuropathic pain. | Ther Drug Monit. | 2009 Aug;31(4):502-10.

[2] Backonja M, Wallace MS, Blonsky ER, Cutler BJ, Malan P Jr, Rauck R, Tobias J; NGX-4010 C116 Study Group. | NGX-4010, a high-concentration capsaicin patch, for the treatment of postherpetic neuralgia: a randomised, double-blind study. | Lancet Neurol. | 2008 Dec;7(12):1106-12. Epub 2008 Oct 30.

[3] Simpson DM, Brown S, Tobias J; NGX-4010 C107 Study Group. | Controlled trial of high-concentration capsaicin patch for treatment of painful HIV neuropathy. | Neurology. | 2008 Jun 10;70(24):2305-13.