Home > Algemeen > Wetenschap > Acupunctuur, een nieuw proefschrift, van lage rugpijn tot in vitro fertilisatie

Acupunctuur, een nieuw proefschrift, van lage rugpijn tot in vitro fertilisatie

De Amerikaanse epidemioloog Eric Manheimer promoveert op 7 november 2013, om 11.45  bij prof. dr. Lex Bouter en prof. dr. D van der Windt aan de VU op een belangwekkend proefschrift, ‘Systematic Reviews in the field of Complementary and Alternative Medicine, Importance, Methods and Examples Concerning Acupuncture.’

Een proefschrift van hoog niveau, dat een vorig Nederlands proefschrift over de effecten van acupunctuur binnen de gynaecologie ver achter zich laat. Dit stuk werk is bijna geniaal, en geeft aan hoe enorm gedreven en detaillistisch de promovendus moet zijn. Zeer minutieus worden vele aspecten van systematische reviews besproken, een veld waarin een van de promotores ook excelleert.

Er worden een aantal indicaties onder de loep gelegd, en een van de de conclusies is dat acupunctuur ten gevolge van de speciale interventie een hoog placebo effect heeft, en daarnaast vaak vergelijkende werkzaamheid, of zelfs betere werkzaamheid heeft dan standaard interventies.

Gezien de toenemende interesse onder artsen voor het optimaliseren van placebo effecten, zoals ook op het recente Europese congres voor pijn behandelaren (EFIC) in Florence tot uitdrukking kwam, is acupunctuur een interventie die duidelijk in de 21ste eeuw past. De promovendus komt zelfs tot de boeiende uitspraak dat acupunctuur potente placebo effecten heeft! Daarmee stelt hij terecht de vraag centraal of we niet het placebo-effect van deze interventie moeten maximiseren en vervolgens testen tegen standaard behandelingen. Dat is een doorbraak die we nog niet eerder zo duidelijk gehoord hebben in trial land. De beslissing welke behandeling te kiezen zou zich eigenlijk moeten baseren op dit soort studies. Voorts pleit de auteur voor

De promovendus bespreekt verder diverse indicaties, van osteoartrose, lage rugpijn tot in vitro fertilisatie. Hij legt uit dat acupunctuur bij  IVF niet werkt, maar dat de pijnverminderende werking bij artrose en chronische lage rugpijn duidelijk een feit is. Acupunctuur is van oudsher al een zinvolle behandeling geweest bij chronische pijnen, dit is duidelijk een van de core indicaties van acupunctuur.

Kortom, een bijzonder geslaagd proefschrift!