Home > Algemeen > Wetenschap > Chronische ontstekings processen bij Myalgische Encefalomyelitis (ME) & Chronische Vermoeidheidsyndroom (CVS)

Chronische ontstekings processen bij Myalgische Encefalomyelitis (ME) & Chronische Vermoeidheidsyndroom (CVS)

Er zijn chronische immuun-inflammatoire processen bij Myalgische Encefalomyelitis (ME) en het Chronische Vermoeidheidsyndroom (CVS) aangetoond die helpen te begrijpen waarom patienten zich vaak ook zo down voelen.
Onderzoekers vergeleken auto-immuun processen bij 117 patienten met ME/CVS en vergeleken die met de resultaten van 35 gezonde mensen. Ze vonden duidelijke afwijkingen, met name de ontstekingsprocessen tegen serotonine houdende cellen. Dat verklaart gevoelens van depressie en down zijn bij ME/CVS.

Ze brachten hun bevindingen als volgt onder woorden:

The results show that, in ME/CFS, increased 5-HT autoimmune activity is associated with activation of immuno-inflammatory pathways and increased bacterial translocation, factors which are known to play a role in the onset of autoimmune reactions. 5-HT autoimmune activity could play a role in the pathophysiology of ME/CFS and the onset of physio-somatic symptoms. These results provide mechanistic support for the notion that ME/CFS is a neuro-immune disorder.

 

Dit alles steunt de aanbeveling om bij ME en CVS het natuurlijke ontstekingsremmende en balansbrengende stofje palmitoylethanolamide te proberen.

Op de volgende link daarover meer uitgebreide informatie.

Eeder vonden dezelfde onderzoekers al dat bij ME/CVS er meer ontstekingsfactoren in het plasma waren, namelijk meer interleukin-1 (IL-1) en tumor necrosis factor-α (TNF-α). Deze onstekingsfactoren worden ook door PEA weer verminderd, weten we uit veel studies.

Bron: Maes M, Ringel K, Kubera M, Anderson G, Morris G, Galecki P, Geffard M. In myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome, increased autoimmune activity against 5-HT is associated with immuno-inflammatory pathways and bacterial translocation. J Affect Disord. 2013 Sep 5;150(2):223-30. doi: 10.1016/j.jad.2013.03.029. Epub 2013 May 10.

Maes M, Twisk FN, Ringel K. Inflammatory and cell-mediated immune biomarkers in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and depression: inflammatory markers are higher in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome than in depression. Psychother Psychosom. 2012;81(5):286-95. doi: 10.1159/000336803. Epub 2012 Jul 20.

Lees hier verder over de essentials van palmitoylethanolamide (PEA)