Home > CRPS (dystrofie) > CRPS algemeen > Dystrofie, CRPS, syndroom of Sudeck, moeilijk te behandelende pijn

Dystrofie, CRPS, syndroom of Sudeck, moeilijk te behandelende pijn

Sudeck pijnen zijn vreselijk

Sudeck dystrofie pijnen zijn vreselijk

Posttraumatische dystrofie, ofwel Sudeckse dystrofie of CRPS (complex regionaal pijnsydroom) is zeer lastig te behandelen.

Sinds 2016 hebben we een nieuwe behandeling met een door ons ontwikkelde fenytoine creme: bij CRPS is de huid veranderd, en zijn de huidcellen stampvol met pijnreceptoren (natrium kanalen). De nieuwe fenytoine creme brengt die kanalen meteen tot rust. [1] Elders meer over deze nieuwe aanpak van CRPS pijn!

Hier op deze site kunt u alles veel vinden over de ziekte, vooral vanuit de patient gezien, en met name over de behandelingen die we voorstaan. We staan namelijk voor behandelingen die duidelijk pijn verminderen, en waarbij de kans op bijwerkingen minimaal is. De patienten verhalen staan op een afzonderlijk deel van deze website.

We laten zien dat we met onze behandelingen met creme’s en ontstekingsremmende en pijnstillende supplementen, met name met palmitoylethanolamide, geheel aansluiten bij de moderne inzichten rond het ontstaan van de posttraumatische dystrofie. Wij publiceerden daar al over in een internationaal medisch tijdschrift, en inmiddels worden onze aanbevelingen in vele landen gevolgd.

Dystrofie (CRPS) pijn: Moeilijke pijn!

De pijn bij de posttraumatische dystrofie is dus gemeen en moeilijk te behandelen. Er zijn in de medische tijdschriften veel studies gepubliceerd naar wat de beste pijnstilling zou kunnen zijn, maar om eerlijk te zijn, is er niets dat echt een baken in zee kan zijn. Wat is nu de logica in het behandelen van deze lastige pijn?

Door een vooraanstaand kenner van de dystrofie, dr Stephen Bruehl van de Vanderbilt universiteit in de VS, werd daarom ook gesteld dat er geen duidelijke pijnstilling aangegeven kan worden, en dat men daarom veelal zoekt naar hele dure en lastige vormen van behandelen, zoals pijnstillers via een pompje in het ruggenmergsgebied, of operatieve zenuwstimulatie, maar die methoden zijn ook niet bewezen effectief. En zeker niet altijd veilig, want na operatie of ingebracht pompje kunnen we ook complicaties zoals infecties ontstaan.

Bruel merkt op dat daarom de behandeling van de posttraumatische dystrofie pijnpatient moeilijk is, heel duur vaak en soms gepaard gaat met lastige complicaties.

Daarom volgen wij een nieuwe benadering waarbij de veiligheid van de patient voorop staat.

Hier wat Bruel ervan vindt:

CRPS is one of the more challenging chronic pain condi-tions to treat successfully. There is no definitive medical treatment, and clinical trials have failed to support the efficacy of many commonly used interventions.

Because of the absence of other effective medical treatments, invasive and expensiive palliative interventions are often used, such as spinal cord stimulation and intrathecal drug delivery systems, contributing to the high costs of managing CRPS.

Dr Bruehl wees er in zijn artikel op dat posttraumatiache dystrofie waarschijnlijk vanaf het begin al veel meer aanwezig is, dan alleen in de pijnlijke gezwollen hand of voet of ander deel van ons lijf, omdat veranderingen aangetroffen zijn in het onwillekeurige zenuwstelsel aan de rechter en de linker kant van ons lijf na het optreden van de dystrofie.

Dat maakt het voor ons ook beter begrijpelijk dat posttraumatische dystrofie soms zich uitbreidt naar de andere kant van het lichaam.

Ook melde dr Breuhl dat in veel gevallen vanaf het begin er een duidelijke stoornis en afname is van de kleine zenuwvezeltjes die meteen onder en in de huid liggen, de intraepidermale vezels. Dan zjn er in andere studies gevonden dat de in de huid liggende C en A-delta vezels die pijn geleiden, ook die aangedaan zijn. Dat geldt zowel voor CRPS type 2 waar een zenuwbeschadiging het begin van de posttraumatische dystrofie is, als voor CRPS tyoe 1, die soms zelfs uit de heldere hemel lijkt te komen vallen.

Dat heeft ons ertoe gebracht om onze creme’s te ontwikkelen, zodat we meteen deze dunne zenuwvezels in de huid, die de pijn geleiden tot rust kunnen brengen.

Verder geeft Bruel aan dat er bij posttraumatische dystrofie duidekijk tekenen van ontsteking zijn, onder anderen met een toename van de mestcellen en andere ontstekingscellen en toename van ontstekingsmoleculen, zoals TNF- alfa en bepaalde zogenaamde interleukines. Hoeveel problemen er bij CRPS te vinden zijn is in het bijgaande diagram goed te zien.

Huid en problemen bij CRPS

Huid en problemen bij dystrofie (CRPS)

Vooral het TNF-alfa speelt vermoedelijk een belangrijke ziekmakende rol. Dat heeft ons ertoe gebracht om naast de lokale anti- pijncreme’s een natuurlijke stof te geven, een supplement met vrijwel geen bijwerkingen heeft, het lichaamseigen palmitoylethanolamide, oftewel PEA.

Dit middel brengt de neurogene ontsteking tot rust en remt ook de TNF- alfa produktie van ontstekingscellen.

Behandeling dystrofie (CRPS): veiligheid voorop

Aansluitend op wat Bruehl stelt, hebben we in ons instituut een behandelingsprotocol ontwikkeld voor CRPS pijnen, waar de veiligheid en de werkzaamheid voorop staat. Daarom beginnen we altijd met onze pijnstillende creme’s, zoals de ketamine en de baclofen creme, samen met het middel en supplement palmitoylethanolamide.

Dan brengen we de huidzenuwen tot rust, die dan minder of geen pijnprikkels doorgeven, en we brengen de ontsteking tot rust, met minder TNF-alfa en minder geactiveerde ontstekingscellen.

Verdere details op het gebied van CRPS

Na een operatie, beenbreuk, distorsie of een van de vele andere trauma’s die je kunt oplopen, kan in sommige gevallen een pijn dystrofie optreden, ook wel posttraumatische dystrofie genaamd. Meestal begint dit symptomencomplex met snel optredende pijn, die op den duur lang kan aan houden (chronisch wordt). Opvallend is dat de pijn niet overeenkomt met de ernst van het letsel.

Posttraumatische dystrofie – ook wel ‘complex regionaal pijnsyndroom’ genoemd – is een aandoening die op kan treden na een letsel of een operatie aan een arm of been. Bij deze aandoening worden zenuwen betrokken en kan er een abnormale sterke reactie van het lichaam op een letsel of operatie ontstaan.

De vier vormen van CRPS, warm, koud, neuropathisch en dystoon

De vier vormen van CRPS

Bij posttraumatische dystrofie kan de huidtemperatuur warm of koud zijn. De verschijnselen die kunnen optreden zijn: o.a . pijn (die bij inspanning toeneemt), een gezwollen lichaamsdeel, verschil in huidtemperatuur (warm bij een warme dystrofie, koud bij de koude dystrofie), huidverkleuring van het aangedane gebied (rood of blauw), verminderde beweeglijkheid en pijn bij het aanraken van de huid.

Wanneer aan vier van de hiervoor beschreven verschijnselen wordt voldaan, kan de diagnose gesteld worden. Het aangedane gebied is veelal groter dan de oorspronkelijke plaats waar het letsel of de operatie heeft plaatsgevonden.

Naast de hierboven genoemde verschijnselen kan ook nog het volgende optreden: zoals een veranderde / versterkte nagelgroei met afbrokkelen van de nagels, een versterkte haargroei op het aangetaste lichaamsdeel, een verhoogde zweetproductie van b.v. een handpalm of voetzool.

Samenvattend kan vastgesteld worden dat een posttraumatische dystrofie nog een min of meer onbegrepen ziektebeeld is, dat optreedt na een relatief gering letsel of operatie. Over de behandelingsmogelijkheden bestaat geen algemeen heersende overeenstemming. Daarom gaat elke arts of specialist zelf wat experimenteren en wordt je proefkonijn. Aldus deze link.

Bron: An Update on the Pathophysiology of Complex Regional Pain Syndrome by Stephen Bruehl, Anesthesiology. 2010 Sep;113(3):713-25. Review. en Divere talks op de EFIC 2013, inclussief afbeeldingen

CRPS indeling

CRPS indeling

Lees de essentials over palmitoylethanolamide

Referentie

[1] Zhao P1, Barr TP, Hou Q, Dib-Hajj SD, Black JA, Albrecht PJ, Petersen K, Eisenberg E, Wymer JP, Rice FL, Waxman SG. | Voltage-gated sodium channel expression in rat and human epidermal keratinocytes: evidence for a role in pain. | Pain. | 2008 Sep 30;139(1):90-105. doi: 10.1016/j.pain.2008.03.016. Epub 2008 Apr 28.

Gerelateerde artikelen