Home > Neuropathie > te veel: > Neuropathie en neuropathische pijnen door geneesmiddelen

Neuropathie en neuropathische pijnen door geneesmiddelen

zenuwpijnen

zenuwpijnen

Neuropathie en neuropathische pijnen door geneesmiddelen: In het geneesmiddelenbulletin van april 2014 ruime aandacht voor bijwerkingen van geneesmiddelen op het gebied van zenuwen en zenwpijnen.

Het GeBu definieert  een perifere neuropathie als een aandoening van de perifere zenuwen die kan leiden tot motorische symptomen, zoals krampen, of sensibele, zoals tintelingen of doofheid in de armen of benen of delen daarvan en in ernstiger gevallen tot beperkingen bij alledaagse activiteiten of zelfs verlamming.

Over de oorzaken wordt opgemerkt dat de belangrijkste oorzaak van perifere neuropathie diabetes mellitus is. Schade aan zenuwcellen wordt daarbij veroorzaakt door een hoge bloedglucoseconcentratie. Mogelijk leidt dit tot beschadigingen van kleine bloedvaatjes en zo tot een verminderde bloedtoevoer van de zenuwen. Een andere hypothese is dat een hoge glucoseconcentratie in de zenuwcel kan leiden tot schade aan de zenuwen. De pijnklachten van diabetische neuropathie beginnen gewoonlijk in de voeten en kunnen later ontstaan in de handen.

Een perifere neuropathie kan ook het gevolg zijn van een infectie, zoals gordelroos of herpes zoster (postherpetische neuralgie), de ziekte van Lyme (neuroborreliose) of een infectie met het humane immunodeficiëntievirus (HIV).

De neuropathie kan ook een metabole oorzaak hebben, zoals een vitaminedeficiëntie, bijvoorbeeld een tekort aan thiamine (vitamine B1), pyridoxine (vitamine B6) of cyanocobalamine (vitamine B12). Maar ook een teveel aan vitamine B6 is slecht voor de zenuwen.

Verder komen perifere neuropathieën ook voor bij immunologische stoornissen (bv. het syndroom van Guillain-Barré), bij verschillende soorten kanker, bij  erfelijke aandoeningen, of kunnen ze ontstaan als zenuwen worden afgeklemd (drukneuropathie bijvoorbeeld na een hernia of bij het carpale tunnsel syndroom), na een trauma, na langdurig alcoholgebruik of na intoxicaties met chemicaliën en zware metalen. Ook geneesmiddelen kunnen perifere neuropathieën veroorzaken, en daar gaat het in dit GeBu over.

Vervolgens worden een groot aantal klasses van geneesmiddelen besproken, maar er wordt geen enkele aandacht besteedt aan de statines, helaas.

Op de link https://gebu.artsennet.nl/Archief/Tijdschriftartikel/Geneesmiddelengeinduceerde-perifere-neuropathie.htm kan het gehele artikel gevonden worden