Home > Behandelingen > Vitamines > Patiënten met diabetes die metformine gebruiken moeten oppassen voor vitamine B tekort

Patiënten met diabetes die metformine gebruiken moeten oppassen voor vitamine B tekort

Metformine kan de vitamine B in ons lichaam verminderen. Dat leidt tot extra klachten.

Metformine kan problemen opleveren. Die uiteindelijk leiden tot problemen van het zenuwstelsel. Want langdurig gebruik van metformine kan bij suikerziekte patiënten leiden tot een tekort aan vitamine B12,  blijkt uit onderzoek van Nederlandse bodem.
Artsen van het Maastricht UMC onderzochten bij bijna 400patiënten vonden dat het heel belangrijk is om regelmatig de vitamine-B12-spiegels te controleren als patiënten metformine gebruiken. Die resultaten zijn inmiddels door andere groepen bevestigd. [1][2]

Het was al jaren bekend dat metforminegebruik tot dit vitaminetekort leidt. Maar dat inzicht te rusten op kortlopende studies. Het onderzoek universiteit van Maastricht is een heel langdurig onderzoek, over meer dan vier jaar. Uit onderzoek blijkt dat patiënten met diabetes hoe langer ze het anti diabetes middel slikken om meer tekort aan vitamine B ze krijgen.

Tekorten aan vitamine B12 leiden tot vermoeidheid, bloedarmoede en klachten van het zenuwstelsel. Dat zijn nu precies ook klachten van patiënten met suikerziekte. In het geval van zenuwpijnen bij suikerziekte, is dus niet alleen het suikergehalte het bloed verantwoordelijk, maar kan het ook het lage vitamine B gehalte van het bloed zijn. Dan wordt de zenuwen dus op meerdere gebieden bedreigd.

Gelukkig kan het zijn of zelfs op gesteund worden niet alleen door laag gedoseerde en fysiologische de vieringen van vitamine B te geven, maar ook door het supplement palmitoylethanolamide. De combinatie tussen fysiologisch gedoseerde vitamine B en dit zenuwbeschermende natuurlijke middel wordt door veel patiënten met diabetes is ervaren als ondersteunend. Vooral bij het aanwezig zijn van diabetische pijnen is dit preparaat heel geschikt. Wij adviseren dan ook bij alle patiënten met suikerziekte om te zorgen dat er geen vitamines beter kort ontstaan, en dat de zenuwen beschermd worden tegen die suikerziekte. Want suikerziekte lijkt op schade aan de zenuwen bij driemaal daags een capsule PeaPlex, een combinatie van fysiologisch gedoseerde vitamine B samen met de zenuw beschermende stof palmitoylethanolamide merken veel patiënten dat  klachten stap voor stap verminderen. Dat vertellen patienten ons.

Metformine leidt tot vitamine B tekort

Referentie

[1] Ko SH1, Ko SH1, Ahn YB1, Song KH1, Han KD2, Park YM3, Ko SH1, Kim HS1. | Association of vitamin B12 deficiency and metformin use in patients with type 2 diabetes. | J Korean Med Sci. | 2014 Jul;29(7):965-72. doi: 10.3346/jkms.2014.29.7.965. Epub 2014 Jul 11.

[2] Akinlade KS1, Agbebaku SO1, Rahamon SK1, Balogun WO2. | VITAMIN B12 LEVELS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS ON METFORMIN. | Ann Ib Postgrad Med. | 2015 Dec;13(2):79-83.