Home > Algemeen > Wetenschap > Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK): behandeling met natuurlijke stoffen

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK): behandeling met natuurlijke stoffen

SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, en was vroeger bekend als neurasthenie. Het is een te sensitief afgesteld zenuwstelsel met daardoor een chronische staat van vermoeidheid. Hier de details en enkele oplossingen.

SOLK: onbegrepen, onbehandeld

SOLK: onbegrepen, onbehandeld

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten ook wel simpel SOLK genoemd zijn klachten waarvoor de artsen geen duidelijke ooraak kunnen vinden. De meeste patienten die als SOLK uitgeboekt worden krijgen dan ook te horen: sorry onbekende aandoening, niets aan te doen. Praat met een psycholoog. Dat horen mensen vooral veel.

Er zijn echter een aantal critici die menen dat SOLK patienten van de wal in de sloot geraken. Zo werd kortgeleden in Trouw nog daarover geschreven:

Een nieuwe hype in de gezondheidszorg: klinieken en poli’s waar patiënten terecht kunnen met wat ‘Solk’ (somatisch onbegrepen lichamelijke klachten) en ‘Mok’ (medisch onverklaarde klachten) worden genoemd. Voorbeelden zijn lage rugklachten, allerlei maag- en darmklachten, chronische vermoeidheid en pijnklachten. Op basis van recente wetenschappelijke literatuur is het voor mij zonneklaar dat patiënten met deze klachten voorlopig weinig te verwachten hebben van de diagnostiek en behandeling in deze klinieken en poli’s.

SOLK geen nieuwe ziekte

SOLK is echter geen nieuwe ziekte, maar alleen een nieuwe term. Een soort schaamlap zoals dat wel genoemd wordt. Een term die geleerd klinkt maar niets zegt. In de oude medische literatuur werden SOLK patienten vaak geclassificeerd onder het zogenaamde neurasthene syndroom. Die diagnose bestaat echter niet meer, want is ondergesneeuwd in de Amerikaanse en farmaceutische golven die de klassieke geneeskunde bedolven hebben.

SOLK is een moderne term voor neurasthenie

SOLK is een moderne term voor neurasthenie

Nu SOLK maar vroeger neurasthenie

Onder neurasthenie werd vroeger verstaan mensen die klachten van chronische pijn, vermoeidheid, slapeloosheid en problemen hadden met het verrichten met dagelijkse vak simpele bezigheden en werk. Veel SOLK patienten herkennen dat meteen! Ook concentratieproblemen en tot niets komen hoorde erbij. Ook kon er bij neurasthenie sprake zijn van lichamelijke zwakte, zoals vermoeidheid na een geringe inspanning, spierkrampen en een onvermogen tot relaxen, en dus altijd een soort gespannenheid ervaren. Verder komen er klachten bij als duizeligheid, hoofdpijn, tobben, prikkelbaarheid, depressieve verschijnselen, angst en slaapproblemen.

Natuurlijk bestaat de aandoening nog steeds, maar de term neurasthenie is verlaten. Nu is er dan daarvoor in de plaats SOLK gekomen. Mogelijk nog vager en helaas niet to the point. Patienten met SOLK hebben namelijk wel degelijk een aandoening, een stoornis van de afstelling van het zenuwstelsel, en een overmatige prikkeling van het autonome deel van het zenuwstelsel. Je zou kunnen zeggen dat het zenuwstelsel op scherp staat en vele prikkels doorlaat, zodat men geheel gevloerd kan worden door al die impulsen. Neurasthenie betekent eigenlijk zenuwzwakte, en die zwakte is een reactie op een overgevoelig zenuwstelsel. een zenuwstelsel dat als een veer te ver opgedraaid is.

In de oude tijden werden patienten met neurasthenie behandeld met zogenaamde zenuwtonica en met Rust, Reinheid en Regelmaat (regelmatig op en naar bed, regelmatig eten, genoeg rusten).

SOLK, fibromyalgie en versneld verouderen

SOLK en fibromyalgie hebben eigenlijk veel gemeen. Net zoals SOLK en de moderne diagnose ‘chronic widespread pain’ of chronische vage pijnen. In al deze gevallen is er een hypersensitief zenuwstelsel en een uitputtingssituatie. Of SOLK en het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

Zonder diep op de neurobiologie van SOLK in te willen gaan, kunnen we stellen dat een overmatig sensitief zenuwstelsel het hele immuunsysteem uitholt en aanleiding is tot een soort milde, chronische ontstekingsreactie in het lichaam, ook wel genoemd ‘chronic low grade inflammation’. Dit begrip is zo ‘hot’ in de wetenschap, dat er al meer dan 2000 artikelen te vinden zijn als je deze woorden als keywords in PubMed, de medische database, ingeeft. Het is ook een oorzaak van versnelde veroudering, en iedere SOLK patient zal beamen dat ze zich veel ouder voelen dan hun kalender leeftijd. [1] Dat soort situaties leidt verder ook tot een slechtere gezondheid, zoals vermeerderde aderverkalking. [2] Zo is de impact van SOLK op ons lijf en op de kwaliteit van leven erg hoog en zeer negatief. Er wordt in de wetenschap zelfs gesproken over “inflammaging” [3] Inflammaging zou je kunnen vertalen met door chronische ontstekingen versnelt verouderen. Daarnaast zijn er SOLK klachten die verklaard kunnen worden op basis van de zogenaamde dunne vezel neuropathie. [4]

SOLK: behandeling met natuurlijke stoffen en overige maatregelen

Bij klachten die onder SOLK vallen is het van groot belang om:
1. De chronische milde ontsteking van de weefsels te remmen
2. Meer te bewegen en een uitgebalanceerd eetpatroon op te bouwen
3. Het overmatig prikkelbare zenuwstelsel tot rust te brengen
4. De energie balans probeten te herstellen

1. Het beste natuurlijke middel om chronisch eontsteking te remmen is het supplement palmitoylethanolamide (PEA) Neem dan 3 maal daags 400 mg PEA capsules. Daarover is hier op deze website veel te vinden. Het is een natuurlijke ontstekingsremmende en herstellende stof die in ons lichaam voorkomt, maar die bij chronische uitput-situaties te weinig gevormd wordt. Bovendien melden veel patienten dat hun stemming ook beter wordt.

2. Meer bewegen en beter eten is echt bijzonder belangrijk. Gewoon elke dag een ommetje wandelen van een half uur zet al zoden aan de dijk. Een goede gezondheidscoach of dietiste kan ook hierbij zinvol zijn.

3. Het overmatige geprikkelde zenuwstelsel is in het algemeen uitmuntend tot rust te brengen bijvoorbeeld met L-theanine 150 mg drie maal daags een capsule.

4. We kunnen gelukkig met enkele supplementen ons zenuwstelsel extra ondersteunen qua energie-niveau. Bijvoorbeeld met Acetyl-L-carnitine, ook wel ALCAR genoemd. Het beste met ALCAR 500 mg drie maal daags een capsule.

Zoek altijd naar supplementen die zo zuiver mogelijk zijn, en waarin zo mogelijk geen chemische bijmengsels zitten zoals magnesium stearaat. Hier een uiteenzetting n.a.v. palmitoylethanolamide supplementen waarom we denken dat dat belangrijk is.

Professor van Gijn:

Professor van Gijn: zenuwstelsel te gevoelig afgesteld

Prof. dr. Jan van Gijn over SOLK

„Deze patiënten zijn echt geen aanstellers, ze voelen die pijn wel degelijk”, zo liet e emeritus hoogleraar neurologie van Gijn weten in een interview in de NRC eind januari 2015. Professor van Gijn is de nestor van de Nederlandse moderne neurologie.

Negen van de tien patiënten die van Gijn op zijn eigen pijnpoli zag, hadden klachten waarvoor al jarenlang geen duidelijke oorzaak te vinden was. Om uit te leggen wat er bij SOLK aan de hand was, sprak hij nooit over dat het tussen de oren zat:
Ik legde uit dat hun zenuwstelsel te gevoelig staat afgesteld.” Een co-assistent zei ooit dat het klonk alsof zijn opleider het zelf geloofde. „Maar dat is ook zo!” antwoordde Van Gijn.

Tenslotte: SOLK komt veel voor: 30-50% van de lichamelijke klachten die bij huisarts of specialist komen blijft onverklaard! Wij geloven dat een beetje babbelen bij een psycholoog weinig zoden aan de dijk zal zetten. En dat denken met ons vele SOLK patienten ook. Sinds deze diagnose populair is geworden, hebben veel SOLK patienten bij ons geklaagd over het feit dat ze het gevoel krijgen dat ze zich eigenlijk aanstellen, en dat een psycholoog ze weer op het rechte pad zou moeten zetten….

Laten we eindigen met een citaat uit de Trouw:

De vakinhoudelijke aanpak in deze centra (centra voor SOLK behandeling) is namelijk oude wijn in nieuwe zakken; er is geen wezenlijk inhoudelijk verschil met hoe het er in de reguliere medische zorg aan toe gaat. De medici domineren in deze klinieken en poli’s. Zij denken in termen van lichamelijke oorzaken, en met alle moderne diagnostische middelen kunnen ze eindeloos blijven zoeken naar afwijkingen in het lichaam.

Februari 2015, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink

Referentie

[1] Stepanova M1, Rodriguez E2, Birerdinc A1, Baranova A3. | Age-independent rise of inflammatory scores may contribute to accelerated aging in multi-morbidity. | Oncotarget. | 2014 Dec 31. [Epub ahead of print]

[2] Alexy T1, Pais E2, Wenby RB2, Mack WJ2, Hodis HN2, Kono N2, Wang J2, Baskurt OK3, Fisher TC2, Meiselman HJ2. | Abnormal blood rheology and chronic low grade inflammation: Possible risk factors for accelerated atherosclerosis and coronary artery disease in Lewis negative subjects. | Atherosclerosis. | 2015 Jan 21;239(1):248-251. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.01.015. [Epub ahead of print]

[3] Barnes PJ1. | Mechanisms of development of multimorbidity in the elderly. | Eur Respir J. | 2015 Jan 22. pii: ERJ-02297-2014. [Epub ahead of print]

[4] Oaklander AL1, Klein MM. | Evidence of small-fiber polyneuropathy in unexplained, juvenile-onset, widespread pain syndromes. | Pediatrics. | 2013 Apr;131(4):e1091-100. doi: 10.1542/peds.2012-2597. Epub 2013 Mar 11.

Gerelateerde artikelen