Home > Algemeen > Evenwichtsstoornis: typisch verschijnsel van neuropathie!

Evenwichtsstoornis: typisch verschijnsel van neuropathie!

Eevenwichtsstoornissen zijn typische verschijnselen bij neuropathie. Bijvoorbeeld diabetische neuropathie. De suiker stoort de zenuwen in hun werking. En door de gestoorde werking van de zenuwen kan je evenwichtsstoornissen krijgen: struikelen, balans verliezen en vallen. En vallen leidt weer tot bot breuken. Hier moet iets aan gedaan worden!

Een evenwichtsstoornis komt vaak voor bij zenuwaandoeningen

Een evenwichtsstoornis komt vaak voor bij zenuwaandoeningen

Evenwichtsstoornis, wat is dat eigenlijk. Het is in ieder geval niet zo, zoals op enkele populaire sites over evenwichtsstoornissen staat, een aandoening die gepaard gaat met duizeligheid. Een evenwichtsstoornis is een stoornis van het evenwicht. Dat is simpel dus. Maar nu verder, hoe ontstaat een evenwichtsstoornis als je last hebt van een polyneuropathische stoornis. Dat is namelijk de oorzaak van de stoornis van het evenwicht bij vele patienten die we zien, die bij ons komen met als diagnose CIAP of bijvoorbeeld diabetische neuropathie. Elke neuropathische stoornis kan als gevolg een evenwichtsstoornis hebben. Dat merken mensen snel aan het feit dat ze minder stabiel op de voeten zijn, makkelijker struikelen of vallen, moeilijker trappen kunnen nemen, en vooral in het donker heel onzeker op de voeten zijn.

Evenwichtsstoornis door neuropathie

Een neuropathie is een aandoening van de zenuwen, waardoor het functioneren van de zenuwen minder is. Dat leidt tot een probleem bij het waarnemen van hoe ons lichaam in de ruimte staat (zit of ligt). De zenuwen die de signalen door moeten geven aan de hersenen, geven namelijk door de neuropathie verstoorde signalen door. Daar kunnen de hersenen niets mee. Die signalen kunnen dus niet of veel moeilijker ingezet worden om goed en soepel te bewegen. Ook helpen de signalen niet om precies te weten waar je armen en benen zich bevinden, bijvoorbeeld of je je voet hoog genoeg hebt opgetild om over de drempel te komen. En als dat signaal niet goed doorkomt, dan heb je grotere kans op struikelen en vallen. Dat zijn dan de manifestaties van evenwichtsstoornissen.

Mei 2015, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, Drs David J Kopsky

Gerelateerde artikelen