Home > Behandelingen > Vitamines > Vitamines B en ons immuunsysteem en zenuwstelsel: synergie in nieuw PEA-vitamine B preparaat

Vitamines B en ons immuunsysteem en zenuwstelsel: synergie in nieuw PEA-vitamine B preparaat

Er bestaat een synergie tussen vitamines B en palmitoylethnanolamide: ondersteuning van zenuwstelsel en immuunsysteem via verschillende mechanismen! We gaan in op de synergie tussen vitamine B1 en PEA.

De PEA capsules met vitamine B geven veelal een betere klinische reactie dan alleen de pure PEA capsules, bleek uit een recent gepubliceerd artikel.

Een aantal vitamines zijn van groot belang voor ons zenuwstelsel en ons immuunsysteem. Veel van die vitamines behoren tot de wateroplosbare vitamines uit de B complex groep. Deze vitamines ondersteunen zowel ons zenuwstelsel als ons immuunsysteem.

Deze vitamines hebben zowel een grote invloed op de stofwisseling van onze zenuwen, als van ons immuunsysteem. Of zoals dat recent samengevat werd, en geldend voor vitamine B1 (we beperken ons even voor het gemak): Tekorten aan vitamine B veroorzaakt stoornissen in de functie van de zenuwen, ontstekingsprocessen in het zenuwstelsel (neuroinflammatie), uit de hand lopen van activiteiten van immuuncellen, zoals de T cellen, en immuunmediatoren, zoals de chemokines en cytokines (chemokine CCL2, IL-1, TNF, IL-6, and arachidonzuur producten. Verder veroorzaakt vitamine B1 tekort een ontstekingsachtige overactiviteit van bepaald bindweefsel in ons zenuwstelsel, het microglia en de astrocytes. Deze overactiviteit bedreigt dan de levenskracht van de zenuwcellen.[1] Daarnaast wordt de pro-inflammatoire biochemische route die de NF-κB weg genoemd wordt, geactiveerd. [2]

Tekorten aan thiamine veroorzaken verder verhoogde oxidatie in het zenuwstelsel, is disruptief voor het glia, werkt neurodegeneratie in de hand, de basis voor de zenuw- en hersenveroudering en de ziekte van ALzheimer. [3][4] Thiamine zelf heeft in diermodellen een antiontstekingswerking en een pijnverminderende werking. [5] Deze biologische antwoorden van het lichaam op een thiamine tekort zijn dus simpel onder een noemer te brengen: toename van neuroinflammatie.

Synergie in het PEA-vitamine B preparaat

In een nieuw preparaat uit de laboratoria van Russel Science worden een aantal vitamines van de B groep gecombineerd met PEA. In een studie van een aantal biologen uit 2015 is aangetoond dat lage doses van de vitamines B elkaar versterken, en belangrijker nog, dat deze vitamines B (1,6 en 12) ook de werking van andere middelen kunnen versterken. [6] Deze bevindingen zijn uitermate boeiend, te meer omdat de werkzaamheid van vitamines B op het zenuwstelsel al lang bekend zijn. Laag gedoseerde vitamines B kunnen dus ook de werking van PEA versterken (zie afbeelding). Daarom werken wij inmiddels graag met deze fysiologische combinatie. Meer hierover onder de link.

Synergie tussen PEA en vitamines uit de B groep

Synergie tussen PEA en vitamines uit de B groep

Vitamine B1 en palmitoylethanolamide

We zullen nader ingaan op de synergie tussen vitamine B1 en PEA.
Palmitoylethanolamide is een lichaamseigen natuurlijke stof, die elders uitvoerig besproken is qua werking en mechanismen van werking. Het werkingsmechanisme van PEA vertoont veel overeenkomsten met die van het vitamine B hierboven besproken. Maar de invalshoek van beide natuurlijke stoffen is verschillend. PEA remt bijvoorbeeld de oxidatieve druk via stikstofmonoxide en iNOS, en remt de inflammatoire druk via de PPAR receptor in de kern. Vitamine B1 doet dat via andere aanvullende wegen, die hierboven besproken zijn. Zo vullen vitamine B1 en PEA elkaar aan en ontstaat er een biologische synergie: 1 + 1 wordt 3.

In de onderstaande figuur is deze synergie wat betreft een aantal geselecteerde vitamines B en palmitoylethanolamide, zoals dat in een nieuw preparaat gerealiseerd is, afgebeeld.

Synergie tussen vitamines B en palmitoylethanolamide in schema

Synergie tussen vitamines B en palmitoylethanolamide in schema

Referentie

Jan M. Keppel Hesselink. “Autacoids: A New Fundament for Pain Medicine of the 21th Century”. Anaesthesia, Critical Care and Pain Management 1.1 (2016): 3-6.

Referentie

[1] Spinas E1, Saggini A2, Kritas SK3, Cerulli G4, Caraffa A5, Antinolfi P5, Pantalone A6, Frydas A7, Tei M4, Speziali A4, Saggini R8, Pandolfi F9, Conti P10. | CROSSTALK BETWEEN VITAMIN B AND IMMUNITY. | J Biol Regul Homeost Agents. | 2015 Apr-Jun;29(2):283-8.

[2] Jhala SS1, Wang D1, Hazell AS2. | Thiamine deficiency results in release of soluble factors that disrupt mitochondrial membrane potential and downregulate the glutamate transporter splice-variant GLT-1b in cultured astrocytes. | Biochem Biophys Res Commun. | 2014 Jun 6;448(3):335-41. doi: 10.1016/j.bbrc.2014.04.017. Epub 2014 Apr 13.

[3] Mouton-Liger F1, Rebillat AS2, Gourmaud S1, Paquet C3, Leguen A2, Dumurgier J4, Bernadelli P5, Taupin V5, Pradier L5, Rooney T5, Hugon J3. | PKR downregulation prevents neurodegeneration and ?-amyloid production in a thiamine-deficient model. | Cell Death Dis. | 2015 Jan 15;6:e1594. doi: 10.1038/cddis.2014.552.

[4] de la Monte SM1, Kril JJ. | Human alcohol-related neuropathology. | Acta Neuropathol. | 2014 Jan;127(1):71-90. doi: 10.1007/s00401-013-1233-3. Epub 2013 Dec 27.

[5] Moallem SA1, Hosseinzadeh H, Farahi S. | A study of acute and chronic anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of thiamine in mice. | Iran Biomed J. | 2008 Jul;12(3):173-8.

[6] Kopruszinski CM1, Reis RC1, Bressan E2, Reeh PW2, Chichorro JG3. | Vitamin B complex attenuated heat hyperalgesia following infraorbital nerve constriction in rats and reduced capsaicin in vivo and in vitro effects. | Eur J Pharmacol. | 2015 Sep 5;762:326-32. doi: 10.1016/j.ejphar.2015.05.063. Epub 2015 Jun 3.

Gerelateerde artikelen