Home > Algemeen > Wetenschap > Waarop letten bij PEA: Pure PEA is niet altijd Puur PEA, PEA-opt niet altijd optimaal PEA

Waarop letten bij PEA: Pure PEA is niet altijd Puur PEA, PEA-opt niet altijd optimaal PEA

Er zijn inmiddels in Nederland steeds meer PEA preparaten te verkrijgen. In potjes, in blisters, in doosjes. Hoe zit dat nu? Welke moet je kiezen? De meeste producenten roepen van alles, bijvoorbeeld dat ze de best opneembare PEA hebben, dat ze de enige zijn met 'GMP PEA', dat ze premium Italiaanse kwaliteit hebben en noem maar op. Het wordt met de dag gekker. Laat je niet verwarren. Hier speciaal voor de consument en de behandelaar een uitleg over pure PEA, optimale PEA en PEA Puur producten, en over alle overige PEA producten. Welke zijn zinvol en veilig welke niet.

Een Simpele Aanwijzing: hoeft u de rest niet te lezen:

Waarop letten bij PEA: veiligheid en werkzaamheid daar gaat het om!

Veel patiënten die zich bij ons melden, geven de voorkeur aan PEA-producten met het PEA-opt keurmerk. Dat komt omdat zij een product willen dat veilig en en langdurig getest is en ook in de medische vakbladen beschreven staat als veilig en fysiologisch werkzaam.
Daar gaat het per slot van rekening om ! Zie verder:  tabel-PEA

imgresPatiënten vragen ons hoe kan je weten dat een product inderdaad het PEA-opt keurmerk heeft. Dat is simpel: een PEA-product met het PEA-opt keurmerk is altijd voorzien van het volgende teken:

Van deze PEA capsules is ook bewezen dat de PEA uit de capsule ook daadwerkelijk in het bloed komt na inname. Wel zeer relevant!

Onze persoonlijke voorkeur gaat uit naar de capsules die naast PEA ook een optimale mix van vitamines uit het B-complex bevatten.

Pure PEA? Opletten!

                Pure PEA? Opletten!

Palmitoylethanolamide, PEA goedkoop is beter? Niet dus!

In 2015 krijgen we vaker de vraag, waar kan ik goedkoop PEA krijgen? Dat is geen goede vraag! Je kan beter vragen: Waar kan ik de beste PEA krijgen? Per slot van rekening wil je de beste PEA, die je de grootste kans biedt op goede pijnstilling en ontstekingsremming. En de veiligste. Van vele recent op de markt gekomen PEA capsules is de veiligheid immers geheel onduidelijk.

Daarom moet je een PEA preparaat zoeken dat voldoet aan belangrijke kenmerken, die we in dit artikel zullen bespreken.

Denk eraan, goedkope zogenaamde pure PEA capsules zijn nooit klinisch onderzocht of ze wel veilig en werkzaam zijn!

Bewijs dat de PEA 100% zuiver is, hebben we verder buiten de PEA met het PEA-opt kwaliteitsmerk nergens aangetroffen. Zelfs PEA preparaten die roepen dat ze 100% puur zijn, hebben daarvan geen sluitend bewijs!

We zullen meteen een voorbeeld geven van hoe het niet moet.

‘Pure PEA’ en hoe het niet moet

Er zijn goedkope ‘pure PEA’ preparaten van onbewezen kwaliteit, met bizarre en onbewezen reclame kreten, zoals een bedrijf die haar PEA capsules aanprijst als : “Best opneembare vorm ooit!”  Dan weet je meteen dat er iets niet klopt.

Best opneembaar houdt immers in dat deze vorm van PEA vergeleken is met alle andere vormen, inclusief de superieure formuleringen van PEA en formuleringen uit het verleden. Je weet dan meteen dat zo iets onzin is, want sommige PEA vormen zijn al lang niet meer verkrijgbaar. (Impulsin, Palmidrol)  En daarmee kan dus ook niet vergeleken worden. ‘De best opneembare vorm ooit’ is dus totale nonsense!

Wij werken in Nederland het langst en meest intensief met PEA

Ons instituut werkt al vele jaren met palmitoylethanolamide.[1] Aanvankelijk met de Italiaanse producten. Maar al snel zijn we overgestapt naar een vernieuwd in Nederland geproduceerde capsule welke alleen zuiver en puur PEA bevatte, het PEA preparaat dat uit pure PEA bestaat, en het PEA-opt keurmerk draagt. Als we eerlijk zijn zijn alleen de PEA producten van een Italiaans bedrijf en de Nederlandse PEA capsules met het groene Pea-opt keurmerk voldoende klinisch getest. Wij geven inmiddels de voorkeur aan de speciaal voor het zenuwstelsel ontwikkelde PEA capsules die ook fysiologisch gedoseerd B-complex bevatten. Zowel patienten als artsen menen dat die vorm beter werkzaam is.

Door onze vele nationale en internationale publicaties over PEA zijn een aantal Nederlandse organisaties ertoe overgegaan om nu ook PEA producten te produceren. Wat is nu wijsheid? Welke producten zijn zinvol, welke zijn zinloos en waarom? Kan je zomaar PEA poeder gebruiken uit een willekeurige strip, of uit een willekeurig potje? In principe is het antwoord hierboven al gegeven, maar we zullen nog wat meer details geven. Omdat wij de enige zijn met 6 jaar ervaring op PEA gebied.

Wij voelen ons verplicht de consument daarover helder in te lichten. Vooral omdat we inmiddels vrijwel dagelijks daarover vragen krijgen. En omdat we steeds vaker mislukte behandelingen zien door gebruik van nieuwe goedkope PEA’s.

Pure PEA producten: uitsluitend volgens optimale bereidingsprocessen!

PEA is een heel bijzonder stofje. Het is een vetachtig stof met een kristal structuur. Dat maakt het lastig om PEA te verkleinen. Als je het gewoon (goedkoop) maalt gaat de PEA aan elkaar kleven en wordt het een door het lichaam moeilijk op te nemen massa korrels. Je moet een speciaal productieproces hebben om dit te vermijden. Pas dat ontstaat een PEA preparaat dat optimaal in het lichaam opgenomen kan worden.

Deze optimale bereidingsprocessen zijn uitgevonden door slechts 3 PEA producerende bedrijven. De technieken zijn gebaseerd op speciaal uitgevonden bewerkingsprocessen van PEA.  Slechts twee bedrijven die PEA tabletten maken, een Italiaans bedrijf en Innovet, en een bedrijf dat capsules maakt, het bedrijf Russell Science gebruiken deze bewerkingsprocessen. Ze zijn dan ook geoctrooieerd.

Volgens ons moet dit de leidraad zijn in de keuze voor een PEA product. In Nederland krijgen dit soort gestandaardiseerde PEA preparaten inmiddels het Pea-Opt kleurmerk. In Italie hebben de PEA preparaten ook een dergelijk keurmerk (Een speciaal Italiaanse keurmerk).

Verkleind, verfijnd en ultraverfijnd PEA

In het optimale PEA product kleven de microkorrels PEA zo min mogelijk aan elkaar. In optimale PEA is er een optimale verdeling tussen kleine, fijne (qua grootte vergelijkbaar met gemicroniseerde deeltjes) en ultrafijne (qua grootte vergelijkbaar met ultragemicroniseerde) PEA deeltjes. Dat is alleen te bereiken volgens speciale verkleiningstechnieken. Die technieken bezitten en kennen de meeste PEA capsule producenten niet.

Waarom de keuze voor speciaal op die wijze bewerkte PEA de beste is, werd voor het eerst duidelijk in 1999.

In 1999 heeft het bedrijf Innovet, die samenwerkte met de Nobelprijswinnares professor Levi-Montalcini een speciaal geoctrooieerd verkleiningsproces uitgedacht op de PEA deeltjes optimaal te verkleinen. Dat verkleinen moet op een speciale wijze geschieden, wil het eindproduct goed in het lichaam opgenomen worden. Dat proces heet microniseren. Om daarna van het gemicroniseerde materiaal tabletten te maken is ook niet eenvoudig. Dat Italiaanse bedrijf heeft toen allerlei chemische hulpstoffen bij de PEA gedaan, zoals magnesium stearaat. Aanvankelijk hebben wij ook daarmee gewerkt.

In dit decennium zijn twee verschillende bedrijven bezig geweest een nieuw productie proces te bedenken, zodat nog betere en fijnere deeltjes ontstonden. Beide bedrijven hebben zo een nieuw productieproces ontwikkeld en gepatenteerd.

Het ene bedrijf heeft toen gekozen om door te gaan met de chemische hulpstoffen (omdat dat naar hun mening de enige weg was) en heeft gemicroniseerd en ultragemicroniseerde tabletten PEA ontwikkeld.

Het andere bedrijf (Russell Science) heeft een procedure ontwikkeld zodat je capsules kan vullen met fijne, hele fijne (**vergelijkbaar met gemicroniseerde deeltjes) en ultrafijne (***vergelijkbaar met ultragemicroniseerde) PEA deeltjes.[2] Het voordeel van deze laatste procedure was, dat daarvoor geen chemische en farmaceutische hulpstoffen nodig waren.[3]

Speciale mix van klein, fijn en ultrafijn in PEA met Pea-opt kenmerk

Speciale mix van klein, fijn en ultrafijn in PEA met Pea-opt kenmerk

Al deze verkleinde en ultraverfijnde deeltjes PEA komen dan optimaal samen in een capsule. Waarom optimaal? Omdat uit onderzoek is gebleken dat je al die deeltjes nodig hebt voor een optimale werking, de zogenaamde deeltjesverdeling is dan optimaal, want:

1. Fijne deeltjes (zo rond de 25 micron) zijn onderzocht als preventie voor ontstekingen (b.v. profylaxe van griep),[4]
2. Zeer fijne PEA deeltjes (zo tussen de 15-10 micron) zijn onderzocht voor gewrichtspijnen[5],fibromyalgie [6]en perifere zenuwpijnen, zoals bijvoorbeeld hernia [7], en
3, Ultrafijne PEA deeltjes hebben een belangrijke invloed op het glia weefsel, van groot belang bij chronische pijnen.[8][9]

In verschillende PEA producten, die het PEA-opt keurmerk dragen, zitten al deze PEA deeltjes zodanig verdeeld dat er in ieder geval voldoende kleine en zeer kleine deeltjes aanwezig zijn om het hele zenuwstelsel tot rust te brengen. Dat de producerende bedrijven daarvoor een gepatenteerd productieproces moeten volgen staat garant voor de kwaliteit. En die kwaliteit is noodzakelijk voor een optimale opname in het lichaam. Niet elk PEA poeder voldoet dus daaraan.

Tenslotte weten we uit de biologie van chronische pijn, dat er dan zowel ontstekingen, afwijkingen in perifere zenuwen en afwijkingen in het centrale zenuwstelsel (op glia en zenuwcel niveau) aanwezig zijn.[10] Daarom vinden wij dat er een keuze gemaakt moet worden voor een PEA product dat op alle drie niveaus kan werken.

Jaren lang getest, zuiver en fijn PEA volgens PEA-opt keurmerk

  1. Deze PEA capsules qua werkzaamheid en veiligheid uitgebreid en langdurig (jaren lang) getest en daarover is in medische bladen en medische boeken gepubliceerd!
  2. Ten tweede is het belangrijk om een zuivere vorm van PEA in te nemen. De producenten van PEA capsules met het PEA-opt keurmerk zijn vanaf het begin de enige die op hun website een analyse certificaat opgenomen hebben, afkomstig van een onafhankelijk analyse laboratorium, waaruit de hoge puurheid van de PEA blijkt.
  3. Het PEA-opt keurmerk staat alleen op een PEA preparaat als aan een heel aantal voorwaarden voldaan is, waaronder de aantoonbare hoge zuiverheid en de speciale verdeling in kleine, fijne en ultrafijne PEA deeltjes in elke capsule volgens een speciaal gepatenteerd proces.
  4. Langdurig gedocumenteerde veiligheid van PEA capsules met dit vignet: die PEA capsules zijn tenminste 6 jaar onder supervisie van artsen ingezet bij vele duizenden mensen. Veiligheid gaat bij het gebruik van supplementen voor alles. Zeker nu we weten dat er ook PEA capsules op de merkt zijn, vaak goedkoop, die naast PEA ook andere stoffen bevatten die je niet in je lijft wilt krijgen.
  5. Na het innemen van deze keurmerk PEA capsules, komt de PEA ook daadwerkelijk in je bloed. Dat is gemeten in het bloed.

Gecombineerde PEA preparaten: PEA met B-complex, PEA met DPP-IV, PEA met planten extracten, PEA met resveratrolen

Naast niet optimale PEA capsules zijn er ook gecombineerde PEA preparaten beschikbaar. Sommigen zijn zinvol en berusten op een logische en wetenschappelijke basis, anderen zijn slechts ingegeven door marketing beweegredenen. en lijken geheel gespeend van logica. We bespreken er enkele.

DPP-IV enzymen met PEA

Zo lijkt de combinatie PEA met het DDPIV enzym totaal niet zinvol te zijn: de combinatie is niet rationeel, DPP-IV is nooit klinisch aangetoond werkzaam te zijn, en deze enzymen kunnen mogelijk diabetes in de hand werken. Wij kiezen er daarom voor niet met een dergelijk preparaat te werken.

Pea-B-complex: PEA met geselecteerde vitamines B

PEA is bewezen effectief bij vele zenuwaandoeningen, en dat geldt ook voor de geselecteerde vitamines uit de B groep. Het is bijzonder goed dat de producent gekozen heeft voor fysiologische doseringen van de zenuw-ondersteunende vitamines B. Deze doseringen kunnen namelijk door het lichaam optimaal benut worden. Daarom is de combinatie PEA met geselecteerde  en fysiologische gedoseerde B vitamines vermoedelijk zeer zinvol. Los van het feit dat we steeds meer inzien dat grote aantallen chronische patienten tekorten hebben aan vitamines uit de B groep.

Deze nieuwe combinatie lijkt ons een heel zinvolle te zijn. Inmiddels hebben we bij een serie patienten gevonden dat op pure PEA redelijk goed gereageerd werd, en daarna op Pea-B-complex nog een verderer verbetering kon ontstaan.

Zie voor een rapportage in de medische literatuur over de verbetering die Pea-Complex aanbracht na Pure Peae: Jan M. Keppel Hesselink. “Autacoids: A New Fundament for Pain Medicine of the 21th Century”. Anaesthesia, Critical Care and Pain Management 1.1 (2016): 3-6.

PEA met plantenextracten.

Sommige combinaties zoals die in een USA preparaat, een USA fitness product zijn niet rationeel, andere combinaties, zoals in PEA met resveratrolen, zouden wel zinvol kunnen zijn. Het nadeel is wel dat al deze preparaten in tabletten beschikbaar zijn, met chemische hulpstoffen zoals magnesium stearaat. Voorst zijn sommige van de planten extracten, met name in Achilles, niet goed gekarakteriseerd. De verhouding PEA en planten extracten is ook niet goed, zodat er te weinig PEA het lichaam binnen komt.

Samenvatting: pure PEA of wat?

Niet elke PEA capsule die aangeduid wordt als pure PEA of puur PEA wil je tot je nemen. Van het merendeel van die PEA’s is de kwaliteit namelijk niet duidelijk, of sterker nog niet goed. Daar heeft het Pea-opt keurmerk gelukkig verandering in gebracht. Preparaten die dat keurmerk dragen zijn gegarandeerd:

  1. Bewezen qua werkzaamheid en veiligheid: alleen formuleringen die in grote studies bewezen effectief zijn, zijn zinvol om te gebruiken!
  2. Zuiver, en ook bewezen zuiver, aantoonbaar via het analyse certificaat, (en 100% is 100%!)
  3. Optimaal: bevatten zowel kleine, fijne als ultrafijne PEA deeltjes, geproduceerd volgens speciale gepatenteerde processen.Dat alles is belangrijk voor de werkzaamheid in het lichaam.

December 2015, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink; revisie februari 2016

Referentie

[1] Hesselink JM. | Evolution in pharmacologic thinking around the natural analgesic palmitoylethanolamide: from nonspecific resistance to PPAR-? agonist and effective nutraceutical. | J Pain Res. | 2013 Aug 8;6:625-34. doi: 10.2147/JPR.S48653. eCollection 2013.

[2] Hesselink JM. | Chronic idiopathic axonal neuropathy and pain, treated with the endogenous lipid mediator palmitoylethanolamide: a case collection. | Int Med Case Rep J. | 2013 Sep 13;6:49-53. doi: 10.2147/IMCRJ.S51572.

[3] Hesselink JM, Hekker TA. | Therapeutic utility of palmitoylethanolamide in the treatment of neuropathic pain associated with various pathological conditions: a case series. | J Pain Res. | 2012;5:437-42. doi: 10.2147/JPR.S32143. Epub 2012 Oct 26.

[4] Keppel Hesselink JM, de Boer T, Witkamp RF. | Palmitoylethanolamide: A Natural Body-Own Anti-Inflammatory Agent, Effective and Safe against Influenza and Common Cold. | Int J Inflam. | 2013;2013:151028. Epub 2013 Aug 27.

[5] Marini I, Bartolucci ML, Bortolotti F, Gatto MR, Bonetti GA. | Palmitoylethanolamide versus a nonsteroidal anti-inflammatory drug in the treatment of temporomandibular joint inflammatory pain. | J Orofac Pain. | 2012 Spring;26(2):99-104.

[6] Del Giorno R1, Skaper S2, Paladini A3, Varrassi G4,5, Coaccioli S6,5. | Palmitoylethanolamide in Fibromyalgia: Results from Prospective and Retrospective Observational Studies. | Pain Ther. | 2015 Dec;4(2):169-78. doi: 10.1007/s40122-015-0038-6. Epub 2015 Sep 3.

[7] Keppel Hesselink JM1, Kopsky DJ1. | Palmitoylethanolamide, a neutraceutical, in nerve compression syndromes: efficacy and safety in sciatic pain and carpal tunnel syndrome. | J Pain Res. | 2015 Oct 23;8:729-34. doi: 10.2147/JPR.S93106. eCollection 2015.

[8] Kopsky DJ, Hesselink JM. | Nerve regeneration in neuropathic pain. | Pain Med. | 2010 Oct;11(10):1576. doi: 10.1111/j.1526-4637.2010.00947.x. Epub 2010 Sep 7.

[9] Cocito D1, Peci E1, Ciaramitaro P1, Merola A1, Lopiano L1. | Short-term efficacy of ultramicronized palmitoylethanolamide in peripheral neuropathic pain. | Pain Res Treat. | 2014;2014:854560. doi: 10.1155/2014/854560. Epub 2014 May 20.

[10] Keppel Hesselink JM, Kopsky DJ. | Treatment of chronic regional pain syndrome type 1 with palmitoylethanolamide and topical ketamine cream: modulation of nonneuronal cells. | J Pain Res. | 2013 Mar 21;6:239-45. doi: 10.2147/JPR.S42417. Print 2013.

Gerelateerde artikelen