Home > CRPS (dystrofie) > CRPS algemeen > CRPS (dystrofie) een ontsteking, zowel koude als warme dystrofie

CRPS (dystrofie) een ontsteking, zowel koude als warme dystrofie

CRPS is een ontstekingsachtige aandoening en uit een recent proefschrift blijkt dat de mestcel een behandelingang kan vormen: vandaar dat wij al 5 jaar CRPS behandelen met de mestcel modulator palmitoylethanolamide.

PEA, palmitoylethanolamide is een boeiende behandeling voor CRPS

PEA, palmitoylethanolamide is een boeiende behandeling voor CRPS

In een proefschrift uit 2015 is gebleken dat zowel warme als koude dystrofie ontregelingen zijn waarbij ontstekingen voorkomen. In beide groepen dystrofie worden namelijk ontstekingsstoffen gevonden, zoals TNF-alfa en Il-6. Bij een deel van de dystrofie patienten vond men ook auto-immuun stoffen in het bloed, zoals ANA, een factor die we ook bij reuma kunnen vinden. In het proefschrift was ook aandacht voor de rol van de mestcel bij CRPS en werd gepleit voor aandacht voor deze cel, en behandeling met mestcel remmende stoffen. Het is Maaike Dirckx die promoveerde op: Complex Regional Pain Syndrome: an inflammatory disorder.

PEA bij CRPS

Die invalshoek van een ontstekingsachtige aandoening kennen wij in ons instituut al 5 jaar: in 2011 begonnen we de mestcel te remmen en de behandeling van CRPS patienten met de mestcel-remmende stof palmitoylethanolamide en sindsdien maakt PEA (met het kwaliteitsmerk PEA-opt) deel uit van ons CRPS behandelprotocol. We hebben inmiddels ook al over goede resultaten daarmee gepubliceerd in internationale medische tijdschriften. Ook andere artsen zijn enthousiast over PEA.
Sinds 2016 geven we de voorkeur aan een PEA-opt capsule die naast de PEA ook fysiologische doseringen van vitamines B bevat.

Ook pleitte de promovenda voor de behandeling van CRPS met TNF-alfa remmers. PEA is ook een TNF-alfa remmer. Het is onbegrijpelijk dat promovendi zoals Maaike Dirckx en andere artsen zo hangen aan de farmaceutische industrie voor TNF alfa remmers, en zich niet gewoon wat onafhankelijker zich opstellen. PEA is namelijk beschikbaar als supplement.

Januari 2016, JMKH; revisie augustus 2017

Zie verder voor behandelingen met topicale pijnstillers bij CRPS onder de link.

Gerelateerde artikelen