Home > Algemeen > Neuropathie > Disulfiram kan neuropathie geven

Disulfiram kan neuropathie geven

Disulfiram wordt wel gegeven om af te kikken van alcohol. Minder bekend is dat deze stof neuropathie kan veroorzaken en neuropathische pijnen. In een recent artikel wijzen Amerikaanse neurologen daarop. [1] Ze beschrijven 2 patienten die na enkele maanden gebruik ervan een neuropathie ontwikkelden. Gelukkig trok de neuropathie bij na het stoppen.

Ze concluderen met:

Disulfiram neuropathy occurs in persons with a history of chronic alcohol use. It is under-recognized and often attributed to alcoholic neuropathy given its comorbidity with alcoholic neuropathy. A greater understanding of this side effect may reduce neurologic complications related to disulfiram neuropathy and aid in early withdrawal of this offending agent.

 April 2016, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink
Referentie

[1] Tran AT1, Rison RA2, Beydoun SR3. | Disulfiram neuropathy: two case reports. | J Med Case Rep. | 2016 Mar 31;10(1):72. doi: 10.1186/s13256-016-0865-z.