Home > Neuropathie > Dunne vezel neuropathie > Dunne Vezel Neuropathie en Nav 1.7

Dunne Vezel Neuropathie en Nav 1.7

Nav1.7 is een belangrijk onderdeel van zenuwcellen, en de mogelijke oorzaak van veel neuropathische pijn. Met de fenytoine creme die Na1.7 tot rust brengt hebben we een belangrijk nieuw instrument in handen om pijn te behandelen. Meer over dit onderdeel van de cel.


DRUK OP DE KNOP

Nav1.7: een bijzonder biologisch verschijnsel! Er is een namelijk een bijzonder ionkanaal op zenuwen, het natrium 1.7 ionkanaal, dat bij ernstige pijnsyndromen in de functie gestoord is. Bijvoorbeeld bij erythromelalgia, een aandoening met pijnlijke en rode voeten, benen of handpalmen. Maar in principe bij alle dunne vezel neuropathie vormen, zoals bijvoorbeeld ook CRPS. Bij een stoornis van dat kanaal ontstaat brandende pijn. De huid brandt dan en dat kan bijzonder invaliderend zijn.

Onderzoekers van de universiteit van London hebben nu gevonden dat er een mogelijke moleculair genetische behandeling voor zou kunnen ontstaan, omdat er door hen een zogenaamd natural antisense transcript (NAT) gevonden is, dat bij overexpressie de functie van het overactieve Nav1.7 kanaal kan remmen. [1]

Deze vondst kan een nieuw begin betekenen voor de ontwikkeling van pijnstillers voor een aantal bijzonder lastige pijnlijke neuropathievormen: ‘Inherited Primary Erythromelalgia, Paroxysmal Extreme PainDisorder en Painful Small Fibre Neuropathy’. 

Onze in 2016 ontwikkelde fenytoine creme grijpt direct op de Nav1.7 kanalen in, en kan dus bijzonder goed voorgeschreven worden bij DNV pijnen!

In de laatste jaren is ook bekend geworden dat de Nav1.7 kanalen op huidcellen voorkomen, en een rol spelen bij de pijn. [2] Met fenytoine creme op de huid, brengen we dus niet alleen de dunne zenuwen tot rust, maar ook de huidcellen zelf, die overmatig geprikkeld zijn.

Zie verder op Dunne Vezel Neuropathie: de behandeling

December 2016, prof. dr. Jan MK. Hesselink, revisie december 2016

Referentie

[1] Koenig J1, Werdehausen R2, Linley JE1, Habib AM1, Vernon J1, Lolignier S1, Eijkelkamp N3, Zhao J1, Okorokov AL4, Woods CG5, Wood JN6, Cox JJ1. | Regulation of Nav1.7: A Conserved SCN9A Natural Antisense Transcript Expressed in Dorsal Root Ganglia. | PLoS One. | 2015 Jun 2;10(6):e0128830. doi: 10.1371/journal.pone.0128830. eCollection 2015.

[2] Shipton EA1. | Skin matters: identifying pain mechanisms and predicting treatment outcomes. | Neurol Res Int. | 2013;2013:329364. doi: 10.1155/2013/329364. Epub 2013 May 21.

Gerelateerde artikelen