Home > Neuropathie > Dunne vezel neuropathie > Dunne Vezel Neuropathie (DVN) bij Parkinson

Dunne Vezel Neuropathie (DVN) bij Parkinson

Patienten met Parkinson lopen onhandig. Dat komt door de problemen in de hersenen, waar de basale kernen hun werk niet goed kunnen doen… Nu is eerste onderzoek gebleken dat niet alleen door de problemen in de hersenen het lopend lastig is voor Parkinson patiënten, maar ook dat er sprake is van een hogere kans op dunnen vezel neuropathie.

Onderzoekers vergeleken 51 patiënten met de ziekte van Parkinson met 51 controle patiënten die nergens last van hadden, en constateerden dat bij een aanzienlijke hoeveelheid Parkinson patiënten er sprake was van dunne vezel neuropathie.[1]

Deze bevindingen werden ook al eerder gedaan, door andere onderzoeksgroepen. Daar bleek uit dat niet alleen de dunne vezels aangedaan zijn, maar ook de wat dikkere. [2]

Febr 2017, JMKH

Referentie

[1] Szadejko K1, Dziewiatowski K2, Szabat K2, Robowski P3, Schinwelski M3, Sitek E4, S?awek J4. | Polyneuropathy in levodopa-treated Parkinson's patients. | J Neurol Sci. | 2016 Dec 15;371:36-41. doi: 10.1016/j.jns.2016.09.061. Epub 2016 Oct 2.

[2] de Arajo DF1, de Melo Neto AP1, Oliveira S1, Brito BS1, de Arajo IT1, Barros IS1, Lima JW2, Horta WG3, Gondim Fde A4. | Small (autonomic) and large fiber neuropathy in Parkinson disease and parkinsonism. | BMC Neurol. | 2016 Aug 17;16:139. doi: 10.1186/s12883-016-0667-3.