Home > Neuropathie > Dunne vezel neuropathie > Dunne Vezel Neuropathie heeft mogelijk een ontstekingscomponent

Dunne Vezel Neuropathie heeft mogelijk een ontstekingscomponent

Dunne Vezel Neuropathie komt meer voor dan we dachten, het bijkt de meest voorkomende oorzaak te zijn van pijn bij neuropathie, aldus een recent artikel van een Nederlandse onderzoeksgroep.[1]

De onderzoekers geven ook aan dat deze pijn bij DVN bijzonder heftig kan zijn, terwijl daar weinig aan gedaan kan worden. Ze wijzen op het feit dat er studies zijn die wijzen ook de aanwezigheid van ontstekingen in de dunne vezels. [2] [3] Dat is de reden dat ze willen onderzoeken of infusen met immuunglobulinen soelaas kunnen bieden. Helaas zal dat lastig worden, omdat het geven van infusen niet de meest handige wijze van behandelen is.

Ons instituut werkt met fenytoine creme, en fenytoine kan mogelijk dat zelfde effect bewerkstelligen, daar de stof niet alleen de zenuwen tot rust brengt, maar ook een anti-ontstekingswerking heeft.

Februari 2017, JMKH

Referentie

[1] de Greef BT1, Geerts M2, Hoeijmakers JG2, Faber CG2, Merkies IS2,3. | Intravenous immunoglobulin therapy for small fiber neuropathy: study protocol for a randomized controlled trial. | Trials. | 2016 Jul 20;17(1):330. doi: 10.1186/s13063-016-1450-x.

[2] Zafrir B1, Zimmerman M, Fellig Y, Naparstek Y, Reichman N, Flatau E. | Small fiber neuropathy due to isolated vasculitis of the peripheral nervous system. | Isr Med Assoc J. | 2004 Mar;6(3):183-4.

[3] Kelkar P1, McDermott WR, Parry GJ. | Sensory-predominant, painful, idiopathic neuropathy: inflammatory changes in sural nerves. | Muscle Nerve. | 2002 Sep;26(3):413-6.