Home > Neuropathie > Dunne vezel neuropathie > INP Dunne Vezel Neuropathie Schaal

INP Dunne Vezel Neuropathie Schaal

Een nieuwe DVN schaal

De INP Dunne Vezel Neuropathie Pijn Schaal

Het INP heeft een heel simpele schaal ontwikkeld, die gebruikt kan worden als eerste stap om uit te zoeken of klachten van neuropathie mogelijk ook zouden kunnen duiden op een aanwezige Dunne Vezel Neuropathie (DVN). Deze schaal is nog niet gevalideerd. Het INP werkt aan de validering. DVN is een aandoening die vervelende brandende pijnen kan geven, en de patienten krijgen vaak van de neuroloog te horen, we weten de oorzaak niet, we kunnen er niets aan doen behalve pillen en tabletten geven, die de pijn stillen (maar helaas ok vaak suf maken). Het is voor patienten prettig om snel zelf te kunnen bepalen of er mogelijk sprake is van pijn door een DVN. Daarom hebben we deze schaal ontwikkeld. Vooral ook omdat we vinden dat er veel te weinig aandacht is voor deze aandoening, terwijl het probleem zo groot is. [1] Er wordt zelfs gesproken over een epidemie van neuropathische pijn.[2]

De DVN schaal is ontwikkeld op basis van onze ervaring, en op basis van de internationaal bekende DN-4 schaal. De DN-4 schaal is een van de meest onderzochte en gevalideerde screeningsinstrumenten op het gebied van neuropathische pijnen. Er is een duidelijke aanpassing, om de schaal nog gevoeliger te maken. In 2013 bleek dat meer dan de helft van patiënten met DVN ook last hadden van spierkrampen. [3] Dat is de reden dat spierkrampen ook opgenomen zijn in de INP schaal.

Dit omdat het instituut in 2017 begonnen is met een grootschalig onderzoek naar het pijnstillende effect van een nieuwe en verbeterde creme. Dat is de fenytoine creme. Fenytoine brengt namelijk de dunne huidzenuwen tot rust. Veel patiënten met DVN pijn blijken baat bij de creme te hebben. Dat is prettig, omdat momenteel het merendeel van de patiënten behandeld worden met antidepressiva, en die hebben nog al wat bijwerkingen.

Elders op deze site vindt u uitvoerig informatie over deze nieuwe pijnstillende creme.

Het is handig te kijken of u als u deze schaal gebruikt ten minste 4 scoort op de symptomen, die vrij kenmerkend zijn voor dunne vezel neuropathie. Als u 4 of hoger scoort (dit is nog niet gevalideerd), kan het zinvol zijn om voor een proefbehandeling fenytoine creme te starten. Fenytoine creme grijpt direct aan op de problemen bij DVN, op de zogenaamde natrium kanalen.[4]

Het is verder goed om te weten dat er ook enkele veelvoorkomende symptomen zijn bij DVN, die niet direct samenhangen met pijn. Zo blijken bijna alle patienten met DNV ook last te hebben van vermoeidheid, terwijl ongeveer 9 van de 10 patienten ook last hebben om zich te concentreren. Verder kunnen patienten met DVN ook gevoelens in de benen hebben die lijken op restless legs, op onrustige benen. Verder hebben vele patienten met DVN ook last van andere aandoeningen, zoals fibromyalgie (ongeveer 1 op de 3), hoge bloeddruk, een slecht werkende schildklier en depressie.

De twaalf-punts INP – DVN schaal

Deze 12-punts DVN schaal, die u ook als PDF kan downloaden dus (zie begin artikel) is opgebouwd op basis van de bekende DN4 schaal en bevat 6 frequent bij dunne vezel neuropathie voorkomende symptomen, die grote verwantschap hebben met pijn. Elk van de items kan 0, 1 of 2 scoren, afhankelijk of u er veel last van heeft, matige last of geen last. De totale score geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat de klachten veroorzaakt worden door dunne vezel neuropathie.

De score op de DNV schaal: 0-4, 4-8 en 8-12

Hieronder de drie mogelijkheden na het scoren van de test. Of de score is onder de 4, er is dan een kleine kans dat er sprake is van dunne vezel neuropathie pijn. Of de score ligt tussen 4-8, dan is er een redelijke kans dat het gaat om DVN. Bij scores hoger dan 8 is die kans groter.

Referentie: Keppel Hesselink JM. A prototype patent-rated Small Fibre Neuropathic Pain Scale. Institute Neuropathic Pain, 27 February 2017, DOI: 10.13140/RG.2.2.22057.19046.

Februari 2017, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, arts-pijnbehandelaar

Referentie

[1] Chan AC1, Wilder-Smith EP1,2. | Small fiber neuropathy: Getting bigger! | Muscle Nerve. | 2016 May;53(5):671-82. doi: 10.1002/mus.25082. Epub 2016 Mar 12.

[2] Zeng L1, Alongkronrusmee D2, van Rijn RM2. | An integrated perspective on diabetic, alcoholic, and drug-induced neuropathy, etiology, and treatment in the US. | J Pain Res. | 2017 Jan 20;10:219-228. doi: 10.2147/JPR.S125987. eCollection 2017.

[3] Lopate G1, Streif E, Harms M, Weihl C, Pestronk A. | Cramps and small-fiber neuropathy. | Muscle Nerve. | 2013 Aug;48(2):252-5. doi: 10.1002/mus.23757. Epub 2013 Jun 28.

[4] Lauria G1, Ziegler D, Malik R, Merkies IS, Waxman SG, Faber CG; PROPANE Study group. | The role of sodium channels in painful diabetic and idiopathic neuropathy. | Curr Diab Rep. | 2014 Oct;14(10):538. doi: 10.1007/s11892-014-0538-5.