Home > Uncategorized > lidocaine/prilocaine (Emla®) crème kan ernstige bijwerkingen geven

lidocaine/prilocaine (Emla®) crème kan ernstige bijwerkingen geven

Emla® creme is een bekende pijnstillende en verdovende creme. Het Lareb dat bijwerkingen in Nederland bijhoudt, heeft een aantal meldingen ontvangen van patiënten die een zeldzame bloedafwijking ontwikkelden door het gebruik van lidocaine/prilocaine (Emla®) crème. Deze bijwerking leidt tot zuurstof tekort en treedt waarschijnlijk soms op als er te veel crème gesmeerd wordt.

Huisartsen krijgen steeds vaker een verzoek tot het voorschrijven van deze verdovende crème, en er bestaat een kans op overdosering

Het gebruik van grote hoeveelheden lidocaine/prilocaine crème geeft kans op overdosering. Bij alle Lareb meldingen van methemoglobinemie was sprake van overdosering.

Gebruik van maximaal 60 gram is bij ontharen toegestaan. In een NTvG artikel is ook de intoxicatie bij een peuter beschreven.

Heldere gebruiksinstructie, geen grote hoeveelheden

Vanwege de gesignaleerde bijwerkingen is een duidelijke gebruiksinstructie nodig. Huisartsen die recepten voor lidocaine/prilocaine crème uitschrijven moeten hierop bedacht zijn. Schrijf normale hoeveelheden voor, bij voorkeur niet meer dan 1 tube van 30 gram tegelijk, en leg uit dat gebruik van overmatige hoeveelheden van deze verdovende crème niet zonder risico is.

Patiënten met een glucose-6-fosfaatdehydrogenase lopen meer risico op het ontwikkelen van ernstige methemoglobinemie. Ook het gelijktijdig gebruik van sulfonamiden, nitrofurantoïne en fenytoïne of fenobarbital is een risicofactor die kan bijdragen aan het ontwikkelen van methemoglobinemie.