Home > Algemeen > Diagnose neuropathie

Diagnose neuropathie

Diagnose neuropathie. De diagnose van welke vorm of soort van neuropathie u heeft, ligt in handen van de neuroloog. Het is goed om als u bij ons instituut komt, om een brief mee te nemen van uw neuroloog, waar de precieze diagnose in vermeld staat. Die brief heeft uw huisarts en kunt u opvragen bij zijn secretariaat. Neuropathie is namelijk geen afzonderlijke ziekte, maar een symptoom dat kan optreden bij een heel aantal uiteenlopende ziektebeelden. Soms kan het stellen van de diagnose dan ook vrij ingewikkeld zijn. Hoe gaat dat in zijn werk?

De dokter vraagt en onderzoekt

Om tot een goede diagnose te komen, zal de neuroloog met u de hele ziektegeschiedenis doornemen, en een lichamelijk en neurologisch onderzoek verrichten. Hij zal uw reflexen onderzoeken, en de gevoeligheid van uw huid, en de kracht van uw spieren. Ook zal er aanvullend onderzoek gedaan worden, zoals bloedonderzoek en onderzoek naar de geleidingssnelheid van de zenuwen. In bepaalde gevallen kan er zelfs een biopsie (een stukje weefsel) van een zenuw, meestal een beenzenuw, genomen worden. Dat alles zal door de neuroloog gedaan worden en op basis van al dat onderzoek hoort u wat de diagnose is.

Over dat aanvullende onderzoek. De meest gebruikte vormen van aanvullend onderzoek zijn het onderzoek van de geleidingssnelheid van de zenuwen en het elektromyografisch onderzoek van de spieren (EMG). Die vormen van onderzoek beschrijven we elders op deze website onder het hoofdstuk EMG.

Diagnose neuropathie, maar wat voor pijn is het?

Nu gaan we een stap verder, de diagnose van neuropathische pijn. Want er zijn veel verschillende soorten pijn, en niet alle zijn neuropathisch. Zo is bijvoorbeeld de pijn in de knie door artrose een heel andere soort pijn. Het vaststellen van de soort pijn is belangrijk, omdat dat direct aanwijzingen geeft voor de beste behandeling. Terwijl je bij artrotische pijn het beste pijnstillers geeft van het iboprofen- en aspirine-type, werken die pijnstillers weer veel minder of vrijwel niet bij neuropathische pijnen. In de volgende link zijn alle verschillende soorten pijn met de medicamenteuze behandeling te vinden.

Definitie neuropathische pijn

In de definitie van de International Association for the study of Pain (IASP) is neuropathische pijn de pijn die veroorzaakt wordt door een beschadiging of een functiestoornis van de zenuwen of het ruggenmerg en de hersenen (oftewel het perifere of centrale zenuwstelsel). Dat is een hele mond vol. Het komt er op neer dat neuropathische pijn pijn is door stoornissen van en in de zenuwen.

De diagnose ‘neuropathische pijn’ kan o.a. gesteld worden met behulp van vragenlijsten. zoals deze zogenaamde DN4 lijst:

DN4 interview

Vraag 1: Vertoont de pijn één of meerdere van de volgende karakteristieken? Voor elke JA een punt!

1. Branderig gevoel
2. Pijnlijk koudegevoel
3. Elektrische schokken

Vraag 2: Is de pijn in hetzelfde gebied geassocieerd met één of meerdere van de volgende symptomen?

4. Kriebelingen
5. Tintelingen
6. Gevoelloosheid
7. Jeuk.

Een score van 3 op 7 is zeer indicatief voor neuropathische pijn.

De arts kan ook aanvullende vragen willen stellen, die zijn meer voor hemzelf van belang om precies te begrijpen wat er met u aan de hand is. daarvoor onderzoekt hij uw tast en uw pijn gevoel. De volgende 2 vragen zijn:

Vraag 3: is de pijn gelokaliseerd in een bepaald gebied waar het onderzoek op wijst:

8. hypo-esthesie bij aanraking (dat wil zeggen minder huidgevoel)
9. hypo-esthesie bij een prik (dat wil zeggen minder pijngevoel)

Vraag 4: wordt de pijn veroorzaakt of versterkt door

10. wrijven

Een score van 4 op 10 op beide vragenlijsten samen, verhoogt nog de gevoeligheid van de test. Dat wil zeggen dat de kans groot is dat de pijn inderdaad neuropathisch is. Dat heeft dan dus consequenties voor de behandeling.

In ons instituut behandelen we patienten met neuropathische pijn door allerlei verschillende aandoeningen. Suikerziekte komt het meest voor als oorzaak van de neuropathische pijn.

DANG the PAPIST

Om te onthouden welke oorzaken er allemaal zijn voor een neuropathie, hier een ezelsbruggetje:

Causes of peripheral neuropathy = DANG THE PAPIST

D = Diabetes mellitus

A = Alcohol

Nutrition (vitamin B deficiency)

G = Guillain-Barre Syndrome

 

Trauma

Hereditary – e.g.: Friedrich ataxia, Charcot Marie Tooth syndrome

E = Environmental – drugs (e.g.: metronidazole), iron, lead toxicity

 

P = Paraneoplastic

A = Amyloidosis

P = Porphyria

Inflammatory

S = Syphilis

 

Tumor

Auteurs: Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, en David J. Kopsky, artsen, versie september 2010, revisie aug 2014, JMKH

Gerelateerde artikelen