Home > Algemeen > De essentie van onze behandeling

De essentie van onze behandeling

Leest u deze sectie aub goed en rustig door, voordat u de eerste keer bij ons komt. Dit is van belang zodat we samen zo goed mogelijk uw behandeltraject kunnen ontwikkelen! Neem daarom de tijd om dit te lezen en om de filmpjes te bekijken. Die hebben we speciaal voor u gemaakt, opdat u een goede indruk kunt krijgen hoe wij werken en waarom we voor deze aanpak gekozen hebben. Ons uitgangspunt is samen met u een optimale behandeling te vinden met minimale bijwerkingen! Sommige patienten denken dat als na het eerste bezoek niets duidelijks verandert, dat we dan uitgepraat zijn. Dat ligt heel anders, dan beginnen we pas.

Hoe wij behandelen: een individueel protocol

Voor elke patient met een neuropathie of neuropathische pijn ontwikkelen we een behandelprotocol. Als u bij ons een behandeltraject ingaat, moeten we elkaar wel tenminste 8-10 maal in de ogen kijken. Soms behandelen we een maal per week, maar soms ook veel minder, om de stoffen die we voorschrijven de kans te geven om goed hun werking te ontplooien.

Behandeling:ten minste 4-6 behandelingen nodig

Vanwege het chronische karakter van neuropathie hebben we die tijd tenminste nodig. En waarom leggen we hier uit. Als u stopt met de behandeling na een of enkele bezoeken aan ons kunnen wij u niet helpen. Uw komst bij ons houdt dus een commitment in van uw kant voor ten minste 4-6 bezoeken. En van onze kant om u zo goed mogelijk te behandelen!

Het behandelplan ontwikkelen we op basis van de eerste paar bezoeken aan ons, en we zullen dan gaandeweg stap voor stap bepalen wat mogelijk voor u het meest zinvolle is.

De pijn vermindert meestal na enkele weken of soms zelfs sneller. Op basis daarvan bepalen we samen hoe verder te gaan.

Mix van behandelingen: zoeken naar het optimum

We zetten uiteenlopende behandelingen in, van reguliere pijnstillers, bepaalde supplementen en vitamines die pijn verminderen en de zenuwen steunen, fysiofitness, leef- en voedingsvoorschriften tot het aanbrengen van door ons samen met een apotheker ontwikkelde unieke anti-neuropathische INP pijncremes.  Voorbeelden van wat we inzetten zijn onze amitriptyline en ketamine INP creme en de lichaamseigen pijnstillende stof en het in Nederland verkrijgbare supplement palmitoylethanolamide. In de speciale pijnstillende creme’s zitten bestanddelen die de pijnstilling optimaliseren, waaronder ook palmitoylethanolamide (PEA).

De zin en opbouw van het gehele behandelingsprotocol

Sommige patienten willen weten welke deelbehandeling uit ons protocol de meest zinvolle is. Maar dat kunnen we niet beantwoorden. We beginnen met een hele serie behandelingsonderdelen tezamen en na een aantal weken vindt de fine-tuning plaats. Als u na 8-10 weken duidelijk en goed reageert, stoppen we soms stap voor stap met delen van het behandelingsprotocol. Zo stoppen we bijvoorbeeld eerst de morfine achtige pijnstillers. Zodat u van die bijwerkingen af bent.

Uiteindelijk blijkt dan wat het meest zinvol is, waar u buiten kan en wat voor u essentieel is om mee door te gaan.

Wat willen we bereiken?

Hier kunt u horen en zien wat we proberen te bereiken: verbetering, stabilisatie of vertraging van het ziekteproces en altijd vermindering van de vervelende symptomen.

Patienten die bij ons onder behandeling komen moeten zich realiseren dat we geen tovenaars zijn, en dat we tijd, vele weken!, nodig hebben om u te helpen. Waarom dat is, leggen we hier uit:

Versie augustus 2010; auteurs: prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink en David J. Kopsky, artsen, gereviseerde versie januari 2011, revisie november 2011, JMKH

Gerelateerde artikelen