Home > Algemeen > Herstelwerkzaamheden en bouwstenen

Herstelwerkzaamheden en bouwstenen

Het zenuwstelsel is in staat tot het herstellen van beschadigingen. Maar daarvoor zijn 3 dingen nodig. Het eerste is de mogelijkheid van het weefsel om te kunnen regenereren. Sinds een tiental jaren weten we dat ook het volwassen zenuwstelsel bij de mens die eigenschap heeft. Met een mooi woord neurogenese genoemd. Maar er zijn nog twee dingen nodig.

Herstelwerkzaamheden en bouwstenen

De herstelwerkzaamheden moeten in gang gezet worden door de bouwbaas, en de bouwstenen moeten beschikbaar gesteld worden voor de wederopbouw.

Nu, in ons centrum zijn we gespecialiseerd in het aanzetten van de bouwbaas of aannemer om een nieuw herstelplan te ontwikkelen. Dat aanzetten van de aannemer doen we met een methode die de percutane stimulatie heet. Daarbij worden kleine naaldvormige electrodes door de huid geprikt, een vrijwel pijnloze aangelegenheid, en een bepaalde kleine opbouwende stroom wordt dan door die naalden geleid. Daardoor blijkt de zenuwgeleiding te verbeteren en de symptomen van de neuropathie zoals de neuropatische pijnen te verminderen.

De derde stap is het beschikbaar stellen van bouwmateriaal voor die herstelwerkzaamheden. Dat doen we met het gericht voorschrijven van een aantal stoffen die de opbouw van dat zenuwstelsel ondersteunen.

Het idee van herstellende zenuwen is niet nieuw, maar is nooit erg in zwang geweest. 

Al in 1912 werd in een artikel in een neurologisch tijdschrift veel aandacht geschonken aan de regeneratie van zenuwen. In dat artikel meldde de schrijver dat de neuroloog Westphall al in 1884 een studie over regeneratie van zenuwen bij een neuropathie had geschreven.

Zur Histopathologie der Neuritis mit besonderer Berücksichtigung der RegenerationsvorgängeAbstract | Full-text op site van SpringerZoektermen: NEURITIDoinikow, B. Journal of neurology, Volume: 46, Issue: 1 (December 1, 1912), pp: 22-42

Auteurs: Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, en David J. Kopsky, artsen, versie oktober 2009. 

Gerelateerde artikelen