Home > Algemeen > Polyneuropathie: hoeveel in Nederland?

Polyneuropathie: hoeveel in Nederland?

Suikerziekte is de meest voorkomende oorzaak van polyneuropathie. Ongeveer 40% van de patiënten die het ziekenhuis bezoeken met klachten van polyneuropathie, heeft diabetes. In de nieuwe richtlijnen 'Polyneuropathie', staat over het voorkomen van polyneuropathie in Nederland het volgende:

Voorkomen van polyneuropathie 

Precieze gegevens over de epidemiologie van alle vormen van polyneuropathie ontbreken.[1] Er zijn vijf studies die een redelijk overzicht geven van het voorkomen van polyneuropathie.[2][3][4][5][6]

Vier van deze studies bleken bruikbaar om een overzicht van oorzaken van polyneuropathie vast te stellen. Diabetes is veruit de meest voorkomende oorzaak voor polyneuropathie. Ongeveer 40% van de patiënten die het ziekenhuis bezoeken met de klinische verschijnselen van een polyneuropathie heeft diabetes mellitus.[7]

Andere belangrijke oorzaken van polyneuropathie bij patienten die een polikliniek neurologie bezoeken zijn overmatig alcoholgebruik, chronische idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP), hereditaire polyneuropathie, inflammatoire polyneuropathie en de polyneuropathie die veroorzaakt wordt door medicatiegebruik.

De incidentie en prevalentie van polyneuropathie in de Nederlandse populatie kunnen slechts globaal worden afgeleid uit de resultaten van diverse studies.

Nauwkeurige gegevens zijn bekend voor diabetes, erfelijke polyneuropathie, Guillain-Barré syndroom en chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP). Op basis hiervan zijn er anno 2009 in Nederland 100.000 – 400.000 patiënten met klinische verschijnselen van een polyneuropathie.

Versie Januari 2010; Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink en Drs David J. Kopsky, artsen  

Referentie

[1] Notermans NC, van Doorn PA. | [Polyneuropathy: diagnosis and management]. | Ned Tijdschr Geneeskd. | 1997 Nov 29;141(48):2327-33.

[2] [No authors listed] | Chronic symmetric symptomatic polyneuropathy in the elderly: a field screening investigation in two Italian regions. I. Prevalence and general characteristics of the sample. Italian General Practitioner Study Group (IGPSG). | Neurology. | 1995 Oct;45(10):1832-6.

[3] Mygland A, Monstad P. | Chronic polyneuropathies in Vest-Agder, Norway. | Eur J Neurol. | 2001 Mar;8(2):157-65.

[4] Lin KP, Kwan SY, Chen SY, Chen SS, Yeung KB, Chia LG, Wu ZA. | Generalized neuropathy in Taiwan: an etiologic survey. | Neuroepidemiology. | 1993;12(5):257-61.

[5] Verghese J, Bieri PL, Gellido C, Schaumburg HH, Herskovitz S. | Peripheral neuropathy in young-old and old-old patients. | Muscle Nerve. | 2001 Nov;24(11):1476-81.

[6] Rosenberg NR, Portegies P, de Visser M, Vermeulen M. | Diagnostic investigation of patients with chronic polyneuropathy: evaluation of a clinical guideline. | J Neurol Neurosurg Psychiatry. | 2001 Aug;71(2):205-9.

[7] Jensen TS, Backonja MM, Hernández Jiménez S, Tesfaye S, Valensi P, Ziegler D. | New perspectives on the management of diabetic peripheral neuropathic pain. | Diab Vasc Dis Res. | 2006 Sep;3(2):108-19.

Gerelateerde artikelen