Home > Behandelingen > Moderne behandeling van neuropathie (in Bosch en Duin en Soest) en pijn in ons expertise centrum

Moderne behandeling van neuropathie (in Bosch en Duin en Soest) en pijn in ons expertise centrum

De behandeling van neuropathie en chronische pijn in ons expertisecentrum sluit aan bij de modernste inzichten in de neurofysiologie van het zenuwstelsel, en we kiezen voor u de meest zinvolle behandelingen. U kan luisteren naar de patienten die vertellen over hun ervaringen bij ons. Bij de selectie van de behandelmethoden in ons centrum volgen we de moderne medische literatuur op de voet. We zoeken doorlopend naar geneesmiddelen en supplementen, en naar andere behandelingen die een kans maken om u te helpen. Daar moet dan wel genoeg betrouwbare inforrmatie over bestaan wat betreft werkzaamheid en veiligheid. Dat alles bespreken we me u, met de vraag centraal welke behandeling in uw geval het meest zinvol is. We geven een voorbeeld van wat u bij ons kan verwachten.

Vier principes van behandeling

We volgen het principe van 4, zoals dat o.a. binnen de Duitse neuropathie- behandeling onderscheiden wordt:

 1. De causale behandeling: optimale instelling van de suiker door de internist of huisarts
 2. Oorzakelijke of pathogenetische behandeling: tegengaan van het voortschrijdende verval van de zenuwen door toevoegen van zenuw pbouwende, regenererende en beschermende stoffen
 3. Behandeling van de klachten en pijnsymptomen
 4. Vermijding van risicofactoren en levensstijl adviezen.

Die Therapie der diabetischen Neuropathie umfasst 4 Ansätze: 1. kausale Therapie mit dem Ziel einer Nahe-Normoglykämie, 2. pathogenetisch begründbare Therapie, 3. symptomorientierte Therapie, 4. Vermeidung bzw. Behandlung von Risikofaktoren und Komplikationen.  (Bron: Diabetologe 2008 · 4:295–306)

We gaan er vanuit dat wij in Nederland kunnen vertrouwen op de causale behandeling, het goed instellen van de suiker. Daar bemoeien we ons dus ook niet tegenaan. We voegen behandelingselementen toe uit de andere 3 groepen. Zodat de optimale mix ontstaat.

Om een voorbeeld van een nieuwe techniek uit categorie 3 te noemen volgt hier een bespreking van de zogenaamde PENS behandeling die we in ons instituut verder ontwikkeld hebben.

Voorbeeld: de percutane electrostimulatie van de zenuwen

Een van de moderne behandelingen die we inzetten staat bekend als de percutane electrostimulatie van de zenuwen, of percutane electromodulatie therapie (PMT). Ook wel PENS genoemd, een afkoring van percutanious electrostimulation of the nerves.  Deze techniek wordt door anesthesisten vooral in de VS ingezet en onderzocht en lijkt veelbelovend. Boeiend is dat deze techniek oorspronkelijk uit de acupunctuur komt.

Bij deze techniek wordt een electrische stroom door delen van het lichaam gestuurd, via een aantal naaldvormige, dunne electroden, die door de huid gestoken worden. Het is niet toevallig dat die naaldvormige electroden bijzondere acupunctuurnaalden zijn, die goed geleiden.

Deze methodiek is in de VS in 2002 geaccepteerd als een reguliere en veilige behandeling van chronische pijn en pijn volgend op een operatie of een trauma. De Amerikaanse  Food and Drug Administration (FDA), de overheid op medisch gebied, heeft in 2002 deze methode goedgekeurd. In de VS is kunnen we bij de FDA over deze methode lezen: “Percutaneous neuromodulation therapy (PNT) is indicated for the symptomatic relief and management of chronic or intractable pain and/or as an adjunct treatment in the management of post-surgical pain and post-trauma pain.” 

De laatste jaren is uit onderzoek gebleken dat deze moderne methode zinvol ingezet kan worden bij de behandeling van bijvoorbeeld chronische hoofdpijn, chronische rugpijn en vormen van neuropathie. Helaas is de waarde van deze behandeling in Nederland vrij onbekend. Bij veel patienten met pijnliijke neuropathie in ons centrum vormt deze techniek de ruggegraat van de behandeling en patienten hebben er baat bij.

Voorbeeld: intramusculaire stimulatie

In de VS noemen ze deze moderne techniek die wij ook toepassen Electrical twitch-obtaining intramuscular stimulation. [1] Revalidatie-artsen in de VS hebben gevonden dat deze techniek heel zinvol kan zijn bij chronische pijnproblemen. Deze methode hanteren wij ook. Hierbij worden zogenaamde unipolaire electrodes in de spier gebracht, dat zijn hele dunne draadjes, die zo scherp zijn, dat het door de huid prikken en in de spier aanbrengen bijna niet gevoeld wordt. Vervolgens wordt een zwakke stroom op de electroden aangebracht, totdat de spieren gaan samentrekken. Deze techniek gaf betere resultaten dan andere, meer gangbare technieken. Ook bij pijn die uitstraalt in de benen bleek deze techniek werkzaam. [2] Ook binnen de moderne sportgeneeskunde wordt deze techniek ingezet. [3]

Evidence-based handelen

In de literatuur worden vaak overzichtsartikelen gepubliceerd waarin wordt vermeld hoeveel onderzoek er is gedaan naar behandelingen over een bepaalde ziekte. De volgende referentie is een voorbeeld van een dregelijk overzicht waar gekeken wordt naar neuropathie door chemotherapie en welke behandelingen voorhanden zijn.[4] Een ander voorbeeld is een overzichtsartikel naar de onderzoeken die gedaan zijn naar de behandelingen neuropathie. Een goed artikel waar wordt ingegaan op de pathofysiologie van neuropathische pijn en de daaruit voortvloeiende therapieen is van Long-Sun Ro.[5] Ook de Mayoclinic heeft een fraai overzicht met mooie plaatjes gepubliceerd.[6]

Verder is er een mooi overzichtsartikel gepubliceerd over de behandelingen bij pijnlijke diabetische neuropathie.[7]

Literatuur

 • Ghoname EA, Craig WF, White PF, et al. Percutaneous electrical nerve stimulation for low back pain. JAMA 1999;281(9):818-823
 • Hamza MA, White PF, Craig WF, et al. Percutaneous electrical nerve stimulation: a novel analgesic therapy for diabetic neuropathic pain. Diabetes Care2000;23(3):365-70
 • Weiner DK, Rudy TE, Glick RM, et al. Efficacy of percutaneous electrical nerve stimulation for the treatment of chronic low back pain in older adults. J Am Geriatr Soc. 2003 May;51(5):599-608
 • Yokoyama M, Sun X, Oku S et al. Comparison of percutaneous electrical nerve stimulation with transcutaneous electrical nerve stimulation for long-term pain relief in patients with chronic low back pain. Anesth Analg 2004 Jun;98(6):1552-6
 • Condon JE, Borg-Stein J, Revord J et al. A multicenter trial of percutaneous neuromodulation therapy for low back pain patients with a subacute duration of lower extremity pan. Presented at the American Academy of Pain Medicine Annual Meeting. San Francisco, CA, March 1, 2002
 • White PF, Ghoname EA, Ahmed HE et al. The effect of montage on the analgesic response to percutaneous neuromodulation therapy. Anesth Analg2001;92(2):483-7
 • White PF, Craig WF, Vakharia AS et al. Percutaneous neuromodulation therapy: does the location of electrical stimulation effect the acute analgesic response? Anesth Analg 2000;91(4):949-54

Auteurs: prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, MD, PhD en D.J.Kopsky, MD; update september 2009

Referentie

[1] Chu J, Yuen KF, Wang BH, Chan RC, Schwartz I, Neuhauser D. | Electrical twitch-obtaining intramuscular stimulation in lower back pain: a pilot study. | Am J Phys Med Rehabil. | 2004 Feb;83(2):104-11.

[2] Chu J. | Early observations in radiculopathic pain control using electrodiagnostically derived new treatment techniques: automated twitch-obtaining intramuscular stimulation (ATOIMS) and electrical twitch-obtaining intramuscular stimulation (ETOIMS). | Electromyogr Clin Neurophysiol. | 2000 Jun;40(4):195-204.

[3] Chu J, Takehara I, Li TC, Schwartz I. | Electrical twitch obtaining intramuscular stimulation (ETOIMS) for myofascial pain syndrome in a football player. | Br J Sports Med. | 2004 Oct;38(5):E25.

[4] Visovsky C, Collins M, Abbott L, Aschenbrenner J, Hart C. | Putting evidence into practice: evidence-based interventions for chemotherapy-induced peripheral neuropathy. | Clin J Oncol Nurs. | 2007 Dec;11(6):901-13.

[5] Ro LS, Chang KH. | Neuropathic pain: mechanisms and treatments. | Chang Gung Med J. | 2005 Sep;28(9):597-605.

[6] Chen H, Lamer TJ, Rho RH, Marshall KA, Sitzman BT, Ghazi SM, Brewer RP. | Contemporary management of neuropathic pain for the primary care physician. | Mayo Clin Proc. | 2004 Dec;79(12):1533-45.

[7] Corbett CF. | Practical management of patients with painful diabetic neuropathy. | Diabetes Educ. | 2005 Jul-Aug;31(4):523-4, 526-8, 530 passim.

Gerelateerde artikelen