Home > Behandelingen

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen die ingezet kunnen worden bij de pijnlijke neuropathie en polyneuropathie. Reguliere pijnstillers, zoals de vaak voorgeschreven middelen Lyrica, Tapentadol, gabapetine, tramadol, Cymbalta. Pijnstillende creme’s, zoals wij die ontwikkelden op basis van ketamine, amitriptyline, baclofen, gabapentine en dergelijke.

Of bijzondere vormen van pijnstillende acupunctuur die we speciaal binnen ons instituut ontwikkelden, de neuropacupunctuur. Ook pijnstillende en ontstekingsremmende supplementen en natuurlijke stoffen worden door ons ingezet. Maar alles alleen als er voldoende wetenschappelijk bewijs voor is.

Fenytoine voor neuropathische pijnen

Centrale neuropathische pijn is zeer ernstig. Soms kan vrijwel het halve lichaam diepe pijn geven volgend op een herseninfarct rond de thalamus (syndrom thalamique) of op een dwarslaesie. Centrale neuropathische pijn is erg lastig te behandelen. Hier beschrijven we de resultaten van de behandeling met een oud anti-epileptisch middel dat vaak vergeten wordt: fenytoine.
Sinds 2017 hebben we ook de beschikking over een creme op basis van fenytoine, voor de behandeling van perifere neuropathische pijnen, waaronder dunne vezel neuropathie pijnen.

Lees meer...

Menthol creme

Menthol creme kan een bijdrage leveren bij de behandeling van neuropathische pijn. In een kleine studie met 8 patienten met neuropathie werd getest of menthol de pijn door koude deed verergeren.

Lees meer...

ATS Anodyne Therapy System® voor neuropathische pijn

Het zogenaamde ATS Anodyne Therapy System® wordt aanbevolen voor de behandeling van neuropathische pijn. Het gaat om een duur toestel, rond de 3000 Euro, dat een bepaalde vorm van infra rood afleverd.

Lees meer...

Problemen rond neuropathische pijnbehandeling

Om de neuropathische pijn goed te behandelen, is visie en een lange adem belangrijk. In een overzicht uit 2009 wordt kort samengevat wat de essentiele problematiek is bij de behandeling van neuropathische pijn, en we citeren:

Lees meer...

Gabapentin net zo goed als tramadol/paracetamol

De standaard medicatiebehandeling voor neuropathische pijn is met anti-epileptica (gabapentine en pregabaline) en tricyclische anti-depressiva (amitriptyline). In 2010 is een studie verschenen bij diabetes patienten met neuropathische pijn waarin gabapentine versus tramadol samen met paracetamol werd vergeleken. Beide groepen hadden na 6 weken een vergelijkbare pijnvermindering!

Lees meer...

Palmitoylethanolamin (PEA) met oxycodon bij lage rugpijn

Lage rugpijn komt veel voor en is soms lastig te behandelen en de pijn kan eindeloos lijkt het wel aanwezig blijven. Pijnstillers zoals aspirine-achtige stoffen zoals brufen en ibuprofen. Het nadeel van deze pijnstillers is dat er per jaar 500 mensen aan sterven in verband met de maagbloedingen die kunnen ontstaan. Daarom is het goed dat er ook andere pijnstillers zijn.

In een Italiaanse studie werden 20 patienten met lage rugpijn en hernia problematiek, spinale stenose en/of uitstralende pijnen behandeld met het opiaat oxycodon, samen met de natuurlijke pijnstiller en ontstekingsremmer palmitoylethanolmide, bekend onder handelsnamen een PEA-houdend product (Italie) en PeaPure (Nederland).

Onder deze link een overzicht voor artsen. 

Lees meer...

TENS

tens_anno_1860.jpgTENS (Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie) wordt veel ingezet bij pijnbestrijding, vooral door fysiotherapeuten op advies van revalidatieartsen of anesthesisten. Het apparaat geeft elektrische stroompjes af welke de pijn kunnen beïnvloeden. Boeiend is dat binnen de neurologie al in het midden van de 19de eeuw met deze techniek gewerkt werd! De tekening hiernaast is ongeveer 150 jaar oud.

Lees meer...

Intraveneus immuunglobulines bij GBS en CIDP

Het Guillain-Barré syndroom (GBS) en de chronische inflammatoire demyelinaserende polyradiculoneuropathie (CIDP) zijn ziektebeelden waarbij het geven van intraveneus immuunglobilines zinvol is. Op dit gebied hebben enkele Nederlandse neurologen ook hun sporen verdiend.

Lees meer...

Botuline bij neuropatische pijnen

In een pilotstudie onderzochten Taiwanese onderzoekers de effecten van injecties met botuline. De neuropatische pijn verminderde ten opzichte van placebo, bij een groep van 18 patienten.

Lees meer...

Q10 bij erfelijke neuropathie?

Q10 bij erfelijke neuropathie, is dat zinvol? Grote studies bestaan niet. Maar er bestaat wel een ‘body of evidence’ zoals dat zo mooi heet. Er zijn zelfs neurologen in de VS die menen dat Q10 gegeven moet worden. Daarover hieronder meer.

Lees meer...

Proglumide, een cholecystokinine antagonist

Proglumide is een heel onbekende stof die echter zeker bij neuropathische pijnen overwogen kan worden. Het is een zogenaamde antagonist van het neurotransmittersysteem met de mooie naam het cholecystokinine systeem. Dat systeem werkt neuropathische pijn in de hand, op ruggemergniveau. Een antagonist remt dan dus. Er zijn aanwijzingen dat proglumide een pijnstiller is die bij neuropathische pijn geprobeerd kan worden. In een recent boek ‘Neuropathic Pain’ van de hand van Michael Bennett wordt proglumide expliciet genoemd.

Lees meer...

Rationele polyfarmacie

In ons instituut werken we aan zogenaamde rationele polyfarmacie. Dat wil zeggen dat de patiënten met een lastig te behandelen neuropathische pijn niet een geisoleerd middel krijgen, of één soort behandeling, maar gebruik gemaakt wordt van een vele verschillende behandelingsmogelijkheden. Het geheel is daarbij meer effectief dan de som der delen. 

Lees meer...

Sativex®, (Cannabis) bij pijnlijke neuropathie door diabetes

Bij diabetes zijn goede pijnstillende stoffen schaars. Daarom is het een goede zaak dat een industrieel Cannabis extract, namelijk Sativex®, onderzocht is als een nieuwe behandeling bij patienten met diabetes die ernstige neuropathische pijnen hadden. Jammer is wel dat de studie veel te weinig patienten telde om duidelijk aan te geven of Cannabis op deze wijze toegediend zinvol is. En dat er een paar methodologische fouten gemaakt zijn, zoals het diagnosticeren van depressie met de HAM-D schaal.

Lees meer...

Lorentz therapie bij pijnlijke polyneuropathie

Het Gemini ziekenhuis in Den Helder behandelt patienten die last hebben van neuropathische klachten met een nieuwe complementaire therapie, die de Lorantz therapie heet. 

Lees meer...

Cannabinoiden voor neuropathische pijn

Er worden momenteel veel verschillende cannabinoiden onderzocht bij de behandeling van neuropathische pijn. Hier een overzicht van alle stoffen die verwantschap hebben met Cannabis, en die zich ergens in de R&D trajecten bevinden:

Lees meer...

Gebruiksaanwijzing palmitoylethanolamide (PEA): wat het is en hoe te gebruiken

Palmitoylethanolamide (PEA): een natuurlijke en lichaamseigen pijnstiller en celbschermer, die in Nederland al door vele tienduizenden patiienten als supplement gebruikt is met goed resultaat. Het supplement is in Nederland verkrijgbaar als capsules met 400 mg en als PEA creme. Ook is er een nieuwe combinatie tussen PEA en speciaal gedoseerde vitamines B beschikbaar, het lijkt of dat preparaat een bredere werking heeft dan Pure PEA alleen. 

De werkzaamheid van PEA is bewezen in 8 grote dubbelblinde, placebo gecontroleerde studies in meer dan 4000 patienten.

Lees meer...

Carpale tunnel syndroom succesvol behandelen met PEA

De pijn en de stoornis van de zenuwen bij het carpale tunnelsyndroom worden minder na behandeling met het lichaamseigen pijnstillende en ontstekingsremmende middel palmitoylethanolamide, (PEA)

In een studie door Amerikaanse en Italiaanse artsen en neurologen blijkt het lichaamseigen stof PEA niet alleen de pijn te verminderen maar ook deze zenuwgeleiding te verbeteren. Niet alleen was palmitoylethanolamide significant beter dan placebo, er was ook een duidelijk meetbaar dosis effect: een lage dosis doet iets, maar 1200 mg per dag is veel beter. De studie was dubbel blind en er waren twee doseringen die onderzocht werden. Onder deze link een overzicht voor artsen. 

Lees meer...

APS bij neuropatische pijn

APS is een afkorting van de American Pain Society (APS), maar het gaat hier om een bijzondere vorm van TENS die ingezet wordt bij chronische pijnklachten. "APS" staat voor Actie Potentiaal Simulatie. APS wordt ook wel micro electrotherapie (MET) genoemd. Dit, omdat het apparaat de lichaamseigen zenuwimpuls, de actiepotentiaal, nabootst. Er worden plakelectroden op het lichaam aangebracht, op plaatsen aan weerszijden van het te behandelen gebied. Vervolgens wordt het apparaat aangezet en gaat er een microstroom in de vorm van de actiepotentiaal lopen van de ene electrode naar de andere.

Lees meer...

Ascorbyl palmitaat voor neuropathie

ascorbyl_palmitaat.jpegEigenlijk is het een soort vitamine C. Ascorbyl palmitaat is een supplement, dat in wezen een soort stabiele vorm van vitamine C is, en dat door orthomoleculaire artsen voorgeschreven wordt bij patienten met diabetische neuropathie om de zogenaamde oxidatieve schade in de zenuwen te verminderen. Er zijn aanwijzingen uit de kliniek dat ascorbyl palmitaat zinvol kan zijn, maar grote studies ontbreken.

Lees meer...

Dry needling bij chronische pijnklachten

In Soest gebruiken we ook soms de ogenschijnlijke nieuwe techniek van dry needling bij de behandeling van bepaalde chronische pijnsyndromen. Dry Needling is een van mogelijkheden bij de behandeling richt zich op klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Bij dry needling worden spierverhardingen (‘myofasciale triggerpoints’) ontspannen via het gericht prikken met een naald binnen de spier. Soms kan deze techniek bij pijnlijke neuropathie ook ingezet worden. Het is eigenlijk een simpele vorm van acupunctuur.

Lees meer...

Neurectomie voor neurinoom

Neurectomie is het wegsnijden van zenuwen die een neurinoom vormen. Een neurinoom is een soort knoedel van in elkaar gegroeide zenuwen, die samen een soort bolletje vormen. Neurinomen kunnen ontstaan na bijvoorbeeld een operatie. Een bekend neurinoom is het neurinoom van Morton, tussen de eerste 2 tenen. Neurinomen kunnen gemene pijnen veroorzaken, die duidelijk een neuropathisch karakter hebben. Je kan die pijnen wel behandelen, maar er zijn ook gevallen waarin de chirurg er toch bijgehaald moet worden. 

Lees meer...

Tizanidine bij neuropathische pijnen

Tizanidine is een stof die werkt via de zogenaamde alfa-blokkade. Het is op de markt als spierrelaxans. De stof remt op ruggemerg niveau de zogenaamde polysynaptische signaaltransmissie, die zorgt voor de verhoogde skeletspiertonus. Daarom is de stof ook goed in te zetten bij spasmen, die nog wel eens optreden bij een neuropathie.

Lees meer...

Topiramaat bij neuropathische pijn

Topiramaat bij neuropathische pijn is een behandelingsoptie die we bij behandelings-refractaire pijn niet moeten vergeten. Topiramate is een anti-epilepticum en  kan gebruikt worden voor de behandeling van regelmatig terugkerende migraine hoofdpijn bij volwassenen. Het is een nieuw middel en het is behoorlijk duur.

Lees meer...

Gabapentine bij neuropathische pijn

Gabapentine beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in het zenuwstelsel. Artsen schrijven het voor bij bepaalde vormen van epilepsie en ook bij zenuwpijn. Soms wordt het wel ingezet bij de behandeling van het pijnsyndroom posttraumatische dystrofie.

Lees meer...

Uridine bij neuropathie

uridine.jpgUridine is een simpel molecuul, dat een boeiende werkzaamheid bezit in diermodellen, en hoogst waarschijnlijk ook bij mensen een zinvolle bijdrage kan leveren bij diabetische neuropathie. Uridine is een essentieel molecuul voor de opbouw van RNA, de blueprint voor eiwitten en ontstaan uit het DNA. Er bestaat een Europees patent voor de inzet van uridine bij diabetische complicaties: European Patent EP0462075. Uridine is op de markt als een supplement, samen met enkele andere stoffen onder de naam Nucleomaxx.

Lees meer...

Behandeling voor panautonome neuropathie?

Een panautonome neuropathie is een ernstig invaliderend ziektebeeld, waarbij alleen de autonome zenuwen aangedaan zijn, maar daar heb je dan ook behoorlijk last van. Vooral een symptoom dat we heel lastig kunnen behandelen, de lage bloeddruk. Dat vinden we ook bij een Parkinson variant, het syndroom van Shy Drager. Ook daar is het autonome systeem de weg kwijt. Professor Vermeulen en zijn collega’s beschreven enkele jaren geleden in de Mayo Clinic een patient, die goed opknapte na een infuus met immuunglobulines, IVIG.

Lees meer...

Duloxetine (Cymbalta®) werkt niet bij centrale neuropathische pijn

Centraal neuropathische pijn is enorm moeilijk te behandelen. Dat het duidelijk anders aangepakt moet worden dan perifere neuropathische pijn wordt steeds duidelijker. Eind 2010 verscheen een negatieve studie naar de effecten van Cymbalta® bij centraal neuropathische pijn bij een herseninfarct (stroke).

Lees meer...

Mangiferin als gliamodulator bij neuropathische pijn

In het extract van de bast van de mangoboom zit de actieve stof mangoferine. Deze stof heeft invloed op het gliaweefsel die de neuropathische pijn in stand houdt. Uit dierexperimenteel onderzoek blijkt dat het extract op de kern van de gliacellen effect heeft door de aanmaak van ontstekingsstofjes te remmen.

Lees meer...

Percutane electrostimulatie voor de overactieve blaas

Een overactieve blaas geeft aanleiding tot verschillende klachten. Dat kan variëren van meer dan acht keer op een dag – en vaak ook ’s nachts – moeten plassen, een plotselinge aandrang om te plassen óf volstrekt onvrijwillig urineverlies. Veel mensen praten liever niet over dit probleem maar verstoppen hun klachten achter luiers, stilzwijgen, isolement. Er zijn veel meer mensen dan we denken met een overactieve blaas die zo min mogelijk de deur uit gaan. Sporten, feestjes, café’s of een concertbezoek zijn voor patienten met een overactieve blaas een ramp. Eind oktober 2008 werd op een Amerikaans congres aandacht besteedt aan een zinvolle behandeling van de symptomen van de overactieve blaas. Het is de zogenaamde Percutaneous Tibial Nerve Stimulation (PTNS), die in Nederland slechts door enkele centra aangeboden wordt, die soelaas biedt.

Lees meer...

Alldose reductase remmer in combinaties

Een andere combinatiecreme die in 1 studie is onderzocht bestaat uit quercetine, ascorbyl palmitaat, and vitamine D3. De eerste stof is een aldose reductase remmer, met het doel om de verhoogde concentratie sorbitol en fructose in de zenuwen te verminderen en daardoor de zenuwgeleiding te verbeteren. De vetoplosbare vitamine C of ascorbyl palmitaat werd toegevoegd vanwege de antioxidant eigenschappen. Vitamine D3 had in een in vitro studie een positief effect op de zenuw groei factor,

Lees meer...