Home > Behandelingen

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen die ingezet kunnen worden bij de pijnlijke neuropathie en polyneuropathie. Reguliere pijnstillers, zoals de vaak voorgeschreven middelen Lyrica, Tapentadol, gabapetine, tramadol, Cymbalta. Pijnstillende creme’s, zoals wij die ontwikkelden op basis van ketamine, amitriptyline, baclofen, gabapentine en dergelijke.

Of bijzondere vormen van pijnstillende acupunctuur die we speciaal binnen ons instituut ontwikkelden, de neuropacupunctuur. Ook pijnstillende en ontstekingsremmende supplementen en natuurlijke stoffen worden door ons ingezet. Maar alles alleen als er voldoende wetenschappelijk bewijs voor is.

Topiramaat bij neuropathische pijn

Topiramaat bij neuropathische pijn is een behandelingsoptie die we bij behandelings-refractaire pijn niet moeten vergeten. Topiramate is een anti-epilepticum en  kan gebruikt worden voor de behandeling van regelmatig terugkerende migraine hoofdpijn bij volwassenen. Het is een nieuw middel en het is behoorlijk duur.

Lees meer...

Gabapentine bij neuropathische pijn

Gabapentine beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in het zenuwstelsel. Artsen schrijven het voor bij bepaalde vormen van epilepsie en ook bij zenuwpijn. Soms wordt het wel ingezet bij de behandeling van het pijnsyndroom posttraumatische dystrofie.

Lees meer...

Uridine bij neuropathie

uridine.jpgUridine is een simpel molecuul, dat een boeiende werkzaamheid bezit in diermodellen, en hoogst waarschijnlijk ook bij mensen een zinvolle bijdrage kan leveren bij diabetische neuropathie. Uridine is een essentieel molecuul voor de opbouw van RNA, de blueprint voor eiwitten en ontstaan uit het DNA. Er bestaat een Europees patent voor de inzet van uridine bij diabetische complicaties: European Patent EP0462075. Uridine is op de markt als een supplement, samen met enkele andere stoffen onder de naam Nucleomaxx.

Lees meer...

Behandeling voor panautonome neuropathie?

Een panautonome neuropathie is een ernstig invaliderend ziektebeeld, waarbij alleen de autonome zenuwen aangedaan zijn, maar daar heb je dan ook behoorlijk last van. Vooral een symptoom dat we heel lastig kunnen behandelen, de lage bloeddruk. Dat vinden we ook bij een Parkinson variant, het syndroom van Shy Drager. Ook daar is het autonome systeem de weg kwijt. Professor Vermeulen en zijn collega’s beschreven enkele jaren geleden in de Mayo Clinic een patient, die goed opknapte na een infuus met immuunglobulines, IVIG.

Lees meer...

Duloxetine (Cymbalta®) werkt niet bij centrale neuropathische pijn

Centraal neuropathische pijn is enorm moeilijk te behandelen. Dat het duidelijk anders aangepakt moet worden dan perifere neuropathische pijn wordt steeds duidelijker. Eind 2010 verscheen een negatieve studie naar de effecten van Cymbalta® bij centraal neuropathische pijn bij een herseninfarct (stroke).

Lees meer...

Mangiferin als gliamodulator bij neuropathische pijn

In het extract van de bast van de mangoboom zit de actieve stof mangoferine. Deze stof heeft invloed op het gliaweefsel die de neuropathische pijn in stand houdt. Uit dierexperimenteel onderzoek blijkt dat het extract op de kern van de gliacellen effect heeft door de aanmaak van ontstekingsstofjes te remmen.

Lees meer...

Percutane electrostimulatie voor de overactieve blaas

Een overactieve blaas geeft aanleiding tot verschillende klachten. Dat kan variëren van meer dan acht keer op een dag – en vaak ook ’s nachts – moeten plassen, een plotselinge aandrang om te plassen óf volstrekt onvrijwillig urineverlies. Veel mensen praten liever niet over dit probleem maar verstoppen hun klachten achter luiers, stilzwijgen, isolement. Er zijn veel meer mensen dan we denken met een overactieve blaas die zo min mogelijk de deur uit gaan. Sporten, feestjes, café’s of een concertbezoek zijn voor patienten met een overactieve blaas een ramp. Eind oktober 2008 werd op een Amerikaans congres aandacht besteedt aan een zinvolle behandeling van de symptomen van de overactieve blaas. Het is de zogenaamde Percutaneous Tibial Nerve Stimulation (PTNS), die in Nederland slechts door enkele centra aangeboden wordt, die soelaas biedt.

Lees meer...

Alldose reductase remmer in combinaties

Een andere combinatiecreme die in 1 studie is onderzocht bestaat uit quercetine, ascorbyl palmitaat, and vitamine D3. De eerste stof is een aldose reductase remmer, met het doel om de verhoogde concentratie sorbitol en fructose in de zenuwen te verminderen en daardoor de zenuwgeleiding te verbeteren. De vetoplosbare vitamine C of ascorbyl palmitaat werd toegevoegd vanwege de antioxidant eigenschappen. Vitamine D3 had in een in vitro studie een positief effect op de zenuw groei factor,

Lees meer...

Lyrica®, pregabaline bij neuropathische pijn

Lyrica®, de handelsnaam voor pregabaline, is een relatief nieuw middel, waarmee we in Soest goede ervaringen hebben opgedaan. Dit middel is weliswaar geregistreerd voor de behandeling van neuropathische pijnen, maar het is vermoedelijk niet het meest werkzame middel. Oudere middelen zijn mogelijk beter werkzaam en goedkoper. Pregabaline is een variant van het oudere gabapentine, dat ook voor neuropathische pijn wort voorgeschreven.

Lees meer...

Glutamine

Glutamine is een simpel aminozuur. Het kan gezien worden als een supplement. Er zijn aanwijzingen dat dit eenvoudige stofje bij neuropathie een beschermende rol kan spelen.

Lees meer...

Iontoforese bij neuropathische pijn met S-Ketamine

Niet goed behandelbare neuropathische pijn is voor de patient zeer vervelend en voor de arts vaak frustrerend. Een techniek die onderzocht is om de pijn te behandelen is iontoforese. Door electrische stroom wordt een geneesmiddel via de huid lokaal ingebracht. Ketamine is een boeiende stof die zich leent voor de behandeling met iontoforese, vooral bij neuropathische pijnen. Iontoforese is echter zeer duur, en lokale pijnstillende cremes met ketamine zijn vermoedelijk veel effectiever.

Lees meer...

Qutenza® bij neuropathische pijn

Qutenza® bij neuropathische pijn, een nieuwe pleister met 8% capsaicine, dat is nogal wat, is in 2009 goedgekeurd door de EMEA voor de hele Europese Unie.

Lees meer...

Gabapentine en Pregabaline bij dwarslesie met neuropathische pijnen

Het behandelen van neuropathische pijnen door dwarslesies is niet eenvoudig en een recent overzicht (2008) vergeleek de effectiviteit van gabapentine en pregabeline. Bijna de helft van alle dwarslesie patienten hebben last van neuropathische pijnen.

Lees meer...

Behandelingsschema voor neuropathische pijn en Cannabis

De zogenaamde behandelings algorithmes voor de behandeling van neuropathische pijn zijn meestal gebaseerd op recht toe recht aan breien binnen een meta-analyse die de Cochrane receptuur volgt. Dat lijkt allemaal mooi en aardig, maar daarmee help je de patient niet op de beste wjize. Want de studies die het beste zijn en bovenaan komen drijven hoeven niet gedaan te zijn met de beste pijnstillers.

Een voorbeeld is de analyse van een groep die eind 2009 verscheen. Rubish in Rubish uit, zo zou je het kunnen zeggen. De onderzoekers deden het bekende recht toe recht aan werk, maar beperkte hun werk tot een aantal stoffen die relatief ‘modern’ zijn. Stoffen die de latste jaren toegelaten zijn omdat de farmaceutische industrie daarvoor nette studies vericht hebben.

 

Lees meer...

Tramadol® in neuropathische pijn

Tramadol® is een opiaat en uit enkele studies is gebleken dat het soms een zinvolle keuze kan zijn. Tramadol® kan goede effecten hebben op de pijn en op enkele andere vervelende symptomen bij neuropathische aandoeningen.

Lees meer...

Opioiden kunnen hyperalgesie veroorzaken

Opioden, zoals morfine en oxycodon (oxycontin), kunnen bij een te hoge dosering in plaats van pijnvermindering juist meer pijn veroorzaken. Dit wordt opioid geinduceerde hyperalgesie genoemd. Het is dus van belang bij vermeerdering van pijn en het gebruik van opioden altijd te denken aan een overdosering van deze middelen.

Lees meer...

Behandelprotocol voor chronische onbegrepen vaginale en vulvaire pijnen (vulvodynie)

Op basis van onze ervaring met het natuurlijke middel palmitoylethanolamide en de door ons ontwikkelde lokale pijnstillende creme’s bij chronich onbegrepen vaginale pijnen hebben we het volgende behandelprotocol ontwikkeld. Het protocol is gebaseerd op maximale pijnvermindering met minimale bijwerkingen.

Lees meer...

Percutane Elektrostimulatie bij pijn: medisch noodzakelijk

PENS: geen goedkoop vlees voor in de soep! Maar een afkorting van ‘percutaneous electrical nerve stimulation’. PENS is het aanbrengen van elektrische prikkeling op een naaldvormige electrode die door de huid gestoken wordt. In ons land zijn er enkele anesthesisten, urologen en enkele neuroacupuncturisten die deze techniek inzetten. De effectiviteit is aangetoond bij de behandeling van chronisch moeilijk te behandelende pijnen, blaasfunctie stoornissen en neuropatische stoornissen. De behandeling is veilig. In de VS wordt PENS gezien als een medisch volwaardige en noodzakelijke behandeling.

Lees meer...

Gabapentine creme in INP basis

Gabapentine is een dempende stof die vooral effect hebben op het ruggenmerg. Deze stof bindt op receptoren van zenuwen in het ruggenmerg (alfa2delta subunit van de voltage afhankelijke calciumkanalen) waardoor er minder zenuwimpulsen worden doorgegeven. Gabapentine creme is alleen bij vulvodynie onderzocht. Dit is branderigheid, steken, irritatie en ruwheid.

Lees meer...

Ketamine creme bij neuropathische pijn

wijze_creme_3.jpg
In ons instituut hebben we samen met een internationaal team van pijnspecialisten en een externe apotheker een speciale creme ontwikkeld om ernstige pijnen te behandelen via de huid, op basis van ketamine en palmitoylethanolamide. Sinds 2016 hebben we ook een broertje van deze creme ontwikkeld, die mogelijk nog beter werkt, de fenytoine creme. Maar hier eerst meer aandacht voor de ketamine INP creme!

Lees meer...

Nitroglycerine creme bij neuropathische pijn

Nitroglycerinespray wordt bij angina pectoris onder de tong gespoten. Engelse onderzoekers spoten nitroglycerine op de pijnlijke voeten van diabetespatiënten, met goed resultaat. En recenter spoten ook Indiase onderzoekers voor de nacht de nitroglycerinespray op de pijnlijke benen van neuropathiepatiënten. In een gerandomiseerde cross-over studie vonden ze significante effecten van de spray op de nachtelijke pijn. Dit is wat de Indiërs in hun discussie over deze behandeling schreven:

Lees meer...

Iontoforese bij chronische pijn: een symposium

iontoforese.jpg

Op 27 mei 2009 kwam in Utrecht een groep behandelaars samen om over de waarde van iontoforese te spreken bij de behandeling van chronische pijn. Het behandelteam uit Soest was aanwezig. Bij iontoforese wordt een geladen geneesmiddel onder de pool van een huidelectrode gebracht. Dan stuurt bijvoorbeeld de positieve pool de positief geladen geneesmiddelen-ionen door de huid naar binnen. Ook wordt de doorlaatbaarheid van de huid lager door de electrische stroom. Iontoforese is een moderne veelbelovende techniek. Met weinig geneesmiddelen kan toch een mooi effect gescoord worden, terwijl de bijwerkingen minimaal zijn! Hier enkele aspecten uit de presentaties van het congres.

Lees meer...

INP Cremes tegen neuropathische pijn

magistrale_bereiding.jpgBij ons centrum ontwikkelen we speciaal geformuleerde cremes tegen neuropathische pijnen, waarvan we er anno 2012 8 van ontwikkeld hebben. Ze zijn allemaal inmiddels met succes ingezet  bij de behandeling van neuropathische pijnen. En we zijn begonnen deze effecten te beschrijven in case-reports voor de internationale vaktijdschriften op het gebied van pijnbehandeling. Ook zijn we begonnen de ervaringen van patienten met de INP cremes te verzamelen via een speciaal ontwikkeld internetsysteem.

Lees meer...

Vitamine C werkt niet bij Charcot-Marie-Tooth

Vitamine C in 1 gram of 3 gram werkt niet bij Charcot-Marie-Tooth patienten. Het is wel veilig, maar het helpt niet. Dat was de uitkomst van een studie die in 3 jaar tijds door Franse onderzoekers uitgevoerd werd. De patienten kregen gedurende een jaar de vitamine C of een placebo.

Lees meer...

Pregabaline, Lyrica®, heeft simpele farmacokinetiek

Pregabaline heeft een simpele kinetiek, en wordt heel eenvoudig geheel via de nieren uitgescheden. Daarom hoeft de dokter bij het doseren alleen de nierfuncties in het oog te houden. Bij patienten met nierfunctiestoornissen en dialyse patienten moet de dosis aangapest worden, moet er minder gegeven worden.

Lees meer...

Yoga voor het carpale tunnelsyndroom

Er is een oefening vanuit de Yoga, waarvan sommige mensen met een nervus medianus compressie, of een carpaal tunnelsyndroom van zeggen dat het helpt. Onderzoek is er niet naar gedaan, maar we hebben wel een kort instructiefilmpje van hoe deze Yoga oefening gedaan moet worden.

Lees meer...

Zenuwherstel met supplementen

Er is weer een artikel gepubliceerd door de artsen van het behandelcentrum voor neuropathische pijn in het wetenschappelijk tijdschrift Pain Medicine.

Lees meer...

Cremes voor pijnlijke vagina

Brandende vagina, niet meer kunnen fietsen, geen sex en geen lange broek

Eerst een patiente aan het woord, want daar gaat het om! Brandende vagina pijn bestond al 4 jaar, behandelingen met pijnstillers en lokale corticosteroid cremes door gynaecoloog of dermatoog, en behandelingen door de specialisten van de vulva-poli hielpen allemaal niet. Deze mevrouw kon geen broek aan, niet fietsen, en had veel problemen door de chronische brandende pijnen. Wij behandelden heel simpel, met een eigen ontwikkelde creme, de amitriptyline creme, samen met een speciaal natuurlijk supplement tegen o.a. vaginale pijnen, op lichaamseigen basis, Palmitoyleythanolamide (PEA). De pijn nam na 2 weken af en nu is deze patiente voor het eerst in 4 jaar vrijwel geheel pijnvrij. Een pijnlijke vagina komt regelmatig voor en kan veel invloed hebben op de emotionele toestand van de vrouw. Medicatie kan een positief effect hebben op deze klacht, maar vrouwen ervaren vaak ook bijwerkingen als suffigheid. Pijnstillende cremes kunnen een uitkomst zijn.

magistrale_bereiding.jpg In samenwerking met ons instituut heeft een externe apotheker een hele serie speciale cremes ontwikkeld in een speciale basis om zo ernstige pijnen te behandelen via de huid, op basis van o.a. ketamine, baclofen en gabapentine. De cremes worden vergoed door het merendeel van de ziektekostenverzekeraars.

Lees meer...

Lange termijn behandelingseffecten bij DM pijnlijke neuropathie

Behandelen van neuropatische pijnen met naalden heeft duidelijke en vaak snelle effecten, vooral als er electriciteit op de naald gezet wordt. En dan natuurlijk de vraag: beklijft dat wel?

Er zijn gelukkig ook gegevens bekend van de lange termijn effecten van naalden, of zoals de universitaire onderzoekers dat noemen, ‘naald analgesie’. Naalden ingezet bij de behandeling van pijnlijke neuropathie ten gevolge van diabetes. Meer dan 3/4 van de behandelde patienten vond in het onderstaande onderzoek duidelijk baat bij de behandeling. En nog belangrijker, meer dan 65% kon stoppen of minderen met de pijnstillers. Aangezien de meest gebruikte pijnstillers bij pijnlijke neuropathie behoorlijk duur zijn, is dit ook kostentechnisch gezien een belangrijk resultaat! Laten we de onderzoekers eerst aan het woord, en dan het verhaal van een van onze patienten:

Lees meer...

Rationele supplementen

In ons behandelcentrum houden we de wereldliteratuur op het gebied van de neuropathie nauwkeurig in de gaten. Het lijkt er steeds meer op dat de combinatie van supplementen die we enkele jaren al inzetten meer en meer steun krijgt vanuit modern biologisch onderzoek. Omdat er zowel vanuit de moderne biologie, de fysiologie en de kliniek bewijzen komen dat die supplementen daadwerkelijk iets zinvols doen bij neuropathie noemen we die supplementen rationele supplementen. We citeren een recent artikel uit het toonaangevende medische en biologische tijdschrift PLoS (2008):

Lees meer...