Home > Behandelingen

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen die ingezet kunnen worden bij de pijnlijke neuropathie en polyneuropathie. Reguliere pijnstillers, zoals de vaak voorgeschreven middelen Lyrica, Tapentadol, gabapetine, tramadol, Cymbalta. Pijnstillende creme’s, zoals wij die ontwikkelden op basis van ketamine, amitriptyline, baclofen, gabapentine en dergelijke.

Of bijzondere vormen van pijnstillende acupunctuur die we speciaal binnen ons instituut ontwikkelden, de neuropacupunctuur. Ook pijnstillende en ontstekingsremmende supplementen en natuurlijke stoffen worden door ons ingezet. Maar alles alleen als er voldoende wetenschappelijk bewijs voor is.

Neuropathische pijn individueel behandelen

Treating neuropathic pain remains a great challenge, and the treatment has to be individualized to the single patient, taking into account side effects, pain type, comorbidities, and drug interactions. Aldus een citaat uit een artikel over het behandelen van neuropathische pijn uit oktober 2009. Het blijft zaak om elke patient individueel te behandelen, juist bij deze moeilijk te behandelend aandoening, de neuropathische pijn.

Lees meer...

Qutenza® in VS en Europa geregistreerd

De aandelen van NeurogesX, de producent van deze nieuwe capsaicine pleister, stegen door het plafond. Afgelopen maandag, zo luidt een press release van 17 november 2009, heeft de FDA de pleister Qutenza® toegelaten voor de indicatie postherpetische neuralgie, oftewel herpes zoster pijn, oftewel gordelroos. Deze lastig te behandelen pijn reageert dus goed op capsaicine.  In Europa was de toelating iets eerder, in mei, en voor pijnlijke neuropathie. Hier de press release:

Lees meer...

Gruenenthal’s lidocaine pleister geregistreerd in Europa

Gruenenthal’s lidocaine pleister is geregistreerd in Europa, in 14 landen voor de indicatie postherpetische pijn, pijn door gordelroos, ook wel postherpetische pijn genoemd. Want de medische term voor gordelroos is herpes zoster. De veroorzaker van gordelroos is het zogenaamde varicella zoster virus. Dat virus veroorzaakt ook de kinderziekte waterpokken. Na een periode van gordelroos kunnen als restverschijnselen ernstige pijnen overblijven. Die zijn behoorlijk lastig te behandelen. Vandaar dat de 5% lidocaine pleister zeer welkom is. 

Lees meer...

Fibromyalgie behandelen met amitriptyline crème in INP basis

wijze_creme_4.jpg

Fibromyalgie is moeilijk te behandelen. Maar er gloort wel licht aan de horizon. Steeds duidelijker worden de aanwijzingen dat fibromyalgie een vorm van lichte neuropathische pijn is. En omdat neuropathische pijn goed te behandelen is met het al meer dan een halve eeuw ingezette amitriptyline hebben we in onze kliniek samen met een extern apotheker een speciale magistrale creme ontwikkeld, in de INP basis, voor de behandeling van fibromyalgie, als de meest voor de hand liggende therapie niet succesvol bleek.

Deze creme maakt deel uit van een hele reeks pijnstillende creme’s, waaarvan er enkele heel zinvol bij fibromyalgie inzetbaar zijn.

Lees meer...

Baclofen bij chronische pijn

Baclofen wordt niet vaak gebruikt. Soms als pijnstiller bij de gemene aangezichtspijn. Aangezichtspijn is ernstige zenuwpijn. Deze pijn wordt veroorzaakt door een beschadigde of geïrriteerde zenuw. Baclofen is van oorsprong een spierverslapper en wordt bij pijnlijke spierkrampen (spasmen) bijvoorbeeld bij multiple sclerose en na een beroerte wel gebruikt. Baclofen heeft wel lastige bijwerkingen zoals  slaperigheid, sufheid, misselijkheid, verminderde kracht in de spieren en duizeligheid.

Lees meer...

B complex, PEA en neuropathie

Bij een neuropathie ten gevolge van verkeerde voeding zijn de perifere zenuwen aangetast door gebrek aan voedingsstoffen, met name die van vitaminen behorend tot het B-complex. Wereldwijd is ondervoeding de meest voorkomende vorm van door verkeerde voeding veroorzaakte neuropathie, maar in de westerse wereld is alcohol vaker de schuldige.
Zware drinkers hebben een slecht eetpatroon en vitamine B tekorten kunnen dan ontstaan. Ook is alcohol gif voor de zenuwen ook die worden dan ook direct beschadigd. De kans op neuropathie neemt aanzienlijk toe bij mensen die jarenlang zwaar drinken. Voedingstekorten kunnen ook ontstaan bij mensen met een eetstoornis, zoals anorexia nervosa. Chronische darmziekte kan de opname van voedingsmiddelen vanuit de darm verstoren en zo kan ook een neuropathie ontstaan.

Lees meer...

Vitamines, het eerste boek

Vitamines, het eerste boek daarover werd geschreven door de arts Cassimir Funk, in 1914. Ons centrum bezit een dergelijk bijzonder boek dat aan de wieg stond van de moderne kennis over vitamines. Hier een impressie:

Lees meer...

Neurontin®, gabapentine bij neuropathische pijn

Neurontin® is een van de eerste nieuwe anti-neuropathische pijnstillers. De gewone, medische naam is gabapentine. Gabapentine is een middel tegen epilepsie, dat ook ingezet kan worden bij de behandeling van zenuwpijn. Dat komt omdat middelen tegen epilepsie de overstimulatie in de hersenen van de zenuwen verminderen. Bij zenuwpijn is ook sprake van een overmatige zenuwstimulatie. Daarom werken veel epilepsiemiddelen waarschijnlijk ook bij zenuwpijn, en Neurontin® dus ook.

Lees meer...

Q10 bij chemokuur neuropathie

Moleculair pathologen uit de USA hebben de processen die in de zenuwen optreden bij kanker en bij de behandeling van kanker met chemokuren in kaart gebracht. Ze zeggen dat de zenuwen door twee verschillende processen bij kanker bedreigd worden. Ten eerste blijkt dat bij kanker er een toegenomen celullaire stress is. Dat wil zeggen dat de cellen, en ook de zenuwcellen, wat in de klem komen te zitten wat betreft hun stofwisseling. Ten tweede hebben de anti-kankermiddelen die tijdens een chemokuur gegeven worden bijwerkingen die ook samenhangen met toegenomen stress voor de cellen. 

Lees meer...

Doxepine hydrochloride Creme 5%

Doxepine is een tricyclisch antidepressium en is in een paar studies is onderzocht in cremevorm bij neuropathische pijn.

Lees meer...

Fenytoine voor neuropathische pijnen

Centrale neuropathische pijn is zeer ernstig. Soms kan vrijwel het halve lichaam diepe pijn geven volgend op een herseninfarct rond de thalamus (syndrom thalamique) of op een dwarslaesie. Centrale neuropathische pijn is erg lastig te behandelen. Hier beschrijven we de resultaten van de behandeling met een oud anti-epileptisch middel dat vaak vergeten wordt: fenytoine.
Sinds 2017 hebben we ook de beschikking over een creme op basis van fenytoine, voor de behandeling van perifere neuropathische pijnen, waaronder dunne vezel neuropathie pijnen.

Lees meer...

Menthol creme

Menthol creme kan een bijdrage leveren bij de behandeling van neuropathische pijn. In een kleine studie met 8 patienten met neuropathie werd getest of menthol de pijn door koude deed verergeren.

Lees meer...

ATS Anodyne Therapy System® voor neuropathische pijn

Het zogenaamde ATS Anodyne Therapy System® wordt aanbevolen voor de behandeling van neuropathische pijn. Het gaat om een duur toestel, rond de 3000 Euro, dat een bepaalde vorm van infra rood afleverd.

Lees meer...

Problemen rond neuropathische pijnbehandeling

Om de neuropathische pijn goed te behandelen, is visie en een lange adem belangrijk. In een overzicht uit 2009 wordt kort samengevat wat de essentiele problematiek is bij de behandeling van neuropathische pijn, en we citeren:

Lees meer...

Gabapentin net zo goed als tramadol/paracetamol

De standaard medicatiebehandeling voor neuropathische pijn is met anti-epileptica (gabapentine en pregabaline) en tricyclische anti-depressiva (amitriptyline). In 2010 is een studie verschenen bij diabetes patienten met neuropathische pijn waarin gabapentine versus tramadol samen met paracetamol werd vergeleken. Beide groepen hadden na 6 weken een vergelijkbare pijnvermindering!

Lees meer...

Palmitoylethanolamin (PEA) met oxycodon bij lage rugpijn

Lage rugpijn komt veel voor en is soms lastig te behandelen en de pijn kan eindeloos lijkt het wel aanwezig blijven. Pijnstillers zoals aspirine-achtige stoffen zoals brufen en ibuprofen. Het nadeel van deze pijnstillers is dat er per jaar 500 mensen aan sterven in verband met de maagbloedingen die kunnen ontstaan. Daarom is het goed dat er ook andere pijnstillers zijn.

In een Italiaanse studie werden 20 patienten met lage rugpijn en hernia problematiek, spinale stenose en/of uitstralende pijnen behandeld met het opiaat oxycodon, samen met de natuurlijke pijnstiller en ontstekingsremmer palmitoylethanolmide, bekend onder handelsnamen een PEA-houdend product (Italie) en PeaPure (Nederland).

Onder deze link een overzicht voor artsen. 

Lees meer...

TENS

tens_anno_1860.jpgTENS (Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie) wordt veel ingezet bij pijnbestrijding, vooral door fysiotherapeuten op advies van revalidatieartsen of anesthesisten. Het apparaat geeft elektrische stroompjes af welke de pijn kunnen beïnvloeden. Boeiend is dat binnen de neurologie al in het midden van de 19de eeuw met deze techniek gewerkt werd! De tekening hiernaast is ongeveer 150 jaar oud.

Lees meer...

Intraveneus immuunglobulines bij GBS en CIDP

Het Guillain-Barré syndroom (GBS) en de chronische inflammatoire demyelinaserende polyradiculoneuropathie (CIDP) zijn ziektebeelden waarbij het geven van intraveneus immuunglobilines zinvol is. Op dit gebied hebben enkele Nederlandse neurologen ook hun sporen verdiend.

Lees meer...

Botuline bij neuropatische pijnen

In een pilotstudie onderzochten Taiwanese onderzoekers de effecten van injecties met botuline. De neuropatische pijn verminderde ten opzichte van placebo, bij een groep van 18 patienten.

Lees meer...

Q10 bij erfelijke neuropathie?

Q10 bij erfelijke neuropathie, is dat zinvol? Grote studies bestaan niet. Maar er bestaat wel een ‘body of evidence’ zoals dat zo mooi heet. Er zijn zelfs neurologen in de VS die menen dat Q10 gegeven moet worden. Daarover hieronder meer.

Lees meer...

Proglumide, een cholecystokinine antagonist

Proglumide is een heel onbekende stof die echter zeker bij neuropathische pijnen overwogen kan worden. Het is een zogenaamde antagonist van het neurotransmittersysteem met de mooie naam het cholecystokinine systeem. Dat systeem werkt neuropathische pijn in de hand, op ruggemergniveau. Een antagonist remt dan dus. Er zijn aanwijzingen dat proglumide een pijnstiller is die bij neuropathische pijn geprobeerd kan worden. In een recent boek ‘Neuropathic Pain’ van de hand van Michael Bennett wordt proglumide expliciet genoemd.

Lees meer...

Rationele polyfarmacie

In ons instituut werken we aan zogenaamde rationele polyfarmacie. Dat wil zeggen dat de patiënten met een lastig te behandelen neuropathische pijn niet een geisoleerd middel krijgen, of één soort behandeling, maar gebruik gemaakt wordt van een vele verschillende behandelingsmogelijkheden. Het geheel is daarbij meer effectief dan de som der delen. 

Lees meer...

Sativex®, (Cannabis) bij pijnlijke neuropathie door diabetes

Bij diabetes zijn goede pijnstillende stoffen schaars. Daarom is het een goede zaak dat een industrieel Cannabis extract, namelijk Sativex®, onderzocht is als een nieuwe behandeling bij patienten met diabetes die ernstige neuropathische pijnen hadden. Jammer is wel dat de studie veel te weinig patienten telde om duidelijk aan te geven of Cannabis op deze wijze toegediend zinvol is. En dat er een paar methodologische fouten gemaakt zijn, zoals het diagnosticeren van depressie met de HAM-D schaal.

Lees meer...

Lorentz therapie bij pijnlijke polyneuropathie

Het Gemini ziekenhuis in Den Helder behandelt patienten die last hebben van neuropathische klachten met een nieuwe complementaire therapie, die de Lorantz therapie heet. 

Lees meer...

Cannabinoiden voor neuropathische pijn

Er worden momenteel veel verschillende cannabinoiden onderzocht bij de behandeling van neuropathische pijn. Hier een overzicht van alle stoffen die verwantschap hebben met Cannabis, en die zich ergens in de R&D trajecten bevinden:

Lees meer...

Gebruiksaanwijzing palmitoylethanolamide (PEA): wat het is en hoe te gebruiken

Palmitoylethanolamide (PEA): een natuurlijke en lichaamseigen pijnstiller en celbschermer, die in Nederland al door vele tienduizenden patiienten als supplement gebruikt is met goed resultaat. Het supplement is in Nederland verkrijgbaar als capsules met 400 mg en als PEA creme. Ook is er een nieuwe combinatie tussen PEA en speciaal gedoseerde vitamines B beschikbaar, het lijkt of dat preparaat een bredere werking heeft dan Pure PEA alleen. 

De werkzaamheid van PEA is bewezen in 8 grote dubbelblinde, placebo gecontroleerde studies in meer dan 4000 patienten.

Lees meer...

Carpale tunnel syndroom succesvol behandelen met PEA

De pijn en de stoornis van de zenuwen bij het carpale tunnelsyndroom worden minder na behandeling met het lichaamseigen pijnstillende en ontstekingsremmende middel palmitoylethanolamide, (PEA)

In een studie door Amerikaanse en Italiaanse artsen en neurologen blijkt het lichaamseigen stof PEA niet alleen de pijn te verminderen maar ook deze zenuwgeleiding te verbeteren. Niet alleen was palmitoylethanolamide significant beter dan placebo, er was ook een duidelijk meetbaar dosis effect: een lage dosis doet iets, maar 1200 mg per dag is veel beter. De studie was dubbel blind en er waren twee doseringen die onderzocht werden. Onder deze link een overzicht voor artsen. 

Lees meer...

APS bij neuropatische pijn

APS is een afkorting van de American Pain Society (APS), maar het gaat hier om een bijzondere vorm van TENS die ingezet wordt bij chronische pijnklachten. "APS" staat voor Actie Potentiaal Simulatie. APS wordt ook wel micro electrotherapie (MET) genoemd. Dit, omdat het apparaat de lichaamseigen zenuwimpuls, de actiepotentiaal, nabootst. Er worden plakelectroden op het lichaam aangebracht, op plaatsen aan weerszijden van het te behandelen gebied. Vervolgens wordt het apparaat aangezet en gaat er een microstroom in de vorm van de actiepotentiaal lopen van de ene electrode naar de andere.

Lees meer...

Ascorbyl palmitaat voor neuropathie

ascorbyl_palmitaat.jpegEigenlijk is het een soort vitamine C. Ascorbyl palmitaat is een supplement, dat in wezen een soort stabiele vorm van vitamine C is, en dat door orthomoleculaire artsen voorgeschreven wordt bij patienten met diabetische neuropathie om de zogenaamde oxidatieve schade in de zenuwen te verminderen. Er zijn aanwijzingen uit de kliniek dat ascorbyl palmitaat zinvol kan zijn, maar grote studies ontbreken.

Lees meer...

Dry needling bij chronische pijnklachten

In Soest gebruiken we ook soms de ogenschijnlijke nieuwe techniek van dry needling bij de behandeling van bepaalde chronische pijnsyndromen. Dry Needling is een van mogelijkheden bij de behandeling richt zich op klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Bij dry needling worden spierverhardingen (‘myofasciale triggerpoints’) ontspannen via het gericht prikken met een naald binnen de spier. Soms kan deze techniek bij pijnlijke neuropathie ook ingezet worden. Het is eigenlijk een simpele vorm van acupunctuur.

Lees meer...