Home > Behandelingen

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen die ingezet kunnen worden bij de pijnlijke neuropathie en polyneuropathie. Reguliere pijnstillers, zoals de vaak voorgeschreven middelen Lyrica, Tapentadol, gabapetine, tramadol, Cymbalta. Pijnstillende creme’s, zoals wij die ontwikkelden op basis van ketamine, amitriptyline, baclofen, gabapentine en dergelijke.

Of bijzondere vormen van pijnstillende acupunctuur die we speciaal binnen ons instituut ontwikkelden, de neuropacupunctuur. Ook pijnstillende en ontstekingsremmende supplementen en natuurlijke stoffen worden door ons ingezet. Maar alles alleen als er voldoende wetenschappelijk bewijs voor is.

TRO19622, Olesoxime bij pijnlijke neuropathie

TRO19622 is de codenaam voor de stof olesoxime die momenteel onderzocht wordt bij pijnlijke neuropathie. Het is een cholesterol-achtige stof die ontwikkeld is om iets te doen aan een ernstige ziekte, de ALS. Uit dierproeven bleek de neuroprotectieve werkzaamheid, op basis van de werking in de energiecentrales van de cel.

Lees meer...

Patients with neuropathic pain can be treated better

The internet gives you something to think about… About how suboptimal patients are treated and how it could be optimized! Here a short series with comments bij patients, to give you a first glance about the problems we find when patients suffering from neuropathic pain are treated..

 

Lees meer...

Fysiotherapie en Fysiofitness bij neuropathie

Bij de behandeling van neuropathie zoals bijvoorbeeld de diabetische polyneuropathie, of de ziekte van Chacot, Marie en Tooth, kan de fysiotherapeut een belangrijke rol spelen. In ons instituut werken we samen met fysiotherapeuten en trainen patienten met neuropathische stoornissen op spierkracht, balans en coordinatie en conditie. Hier het waarom.

Lees meer...

MS, pijnlijke spasmen en neuropathische pijnen behandeld met palmitoylethanolamide

Spasmen bij MS zijn een groot probleem, en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, werken niet altijd even goed, of hebben vervelende bijwerkingen. De spasmen kunnen ook behoorlijk pijnlijk zijn, en de spasticiteit storend bij het bewegen. Voorts komen bij MS patiënten ook regelmatig neuropathische pijnen voor, brandende pijnen in benen of delen van het lichaam, die niet altijd goed behandelbaar zijn met neuropathische pijnstillers zoals gabapentine en pregabaline.

Zowel voor de spasticiteit, de pijnlijke spasmen en de neuropathsiche pijnen hebben enkele neurologen aan patiënten met MS  de lichaamseigen, ontstekingsremmende en pijndempende stupplement palmitoylethanolamide gegeven. De resultaten beschrijven we hier in het kort.

Disclaimer: door de nieuwe wetgeving zijn we niet in staat merknamen van palmitoylethanolamide te noemen, U zal die informatie over merken niet op onze site aantreffen.

Lees meer...

Pijnstillers en Numbers Needed to Treat

Disclaimer: door de nieuwe wetgeving zijn we niet in staat merknamen van palmitoylethanolamide te noemen, U zal die informatie over merken niet op onze site aantreffen.

In deze website maken we ons hard voor bijwerkingsvrije behandeling van neuropathische pijnen, met o.a. het supplement palmitoylethanolamide (PEA)en met lokale door ons ontwikkelende creme’s. Om een indruk te krijgen van de effectiviteit, de werking van onze behandeling bestaat er een getal dat toegekend wordt aan een behandeling, de NNT. 

In tabel 1 zijn van verschillende pijnstilers, en van het supplement dat wij inzetten PEA, de ‘numbers needed to treat’ (NNT) weergegeven. Het NNT is gedeGnieerd als het aantal patiënten dat behandeld moet worden met de interventie om 1 patiënt extra het einddoel te laten halen. Het einddoel is hier gedefinieerd als een vermindering van de pijn ten opzichte van de uitgangs- situatie met minimaal 50%. De NNT’s zijn gebaseerd op gegevens uit diverse studies. De belangrijkste studie met PEA was er een, die dubbel blind was, placebo gecontroleerd bij 636 patienten met hernia pijnen. Deze resultaten zijn meegenomen in de onderstaande tabel. 

Lees meer...

Anti-epileptica als pijnstillers bij neuropatische pijn

De anti-epileptische middelen doen iets met het membraan van zenuwcellen. Daarom werken deze middelen bij epilepsie. Anti-epileptica zorgen voor een minder overspannen elektrische activiteit. Die eigenschap kan ook goed ingezet worden om pijn bij neuropathie mee te behandelen. Voorbeelden van anti-epileptica die een antipijn werking hebben zijn carbamazepine en fenytoïne. Dat zijn stoffen die we al heel lang kennen, en die doeltreffend zijn gebleken bij het behandelen van pijn bij diabetische neuropathie.

Lees meer...

Diabetische neuropathie en branderigheid

neuropathie.jpgDiabetische neuropathie en branderigheid: oftewel causalgie. Causalgie is een moeilijk woord voor brandende sensaties bij een polyneuropathie. Een aantal patienten met diabetische neuropathie hebben vooral last van die branderigheid. Dat kan in voeten en benen optreden, maar soms ook in armen en zelfs in de mond, de tong. Hier geven we een voorbeeld van een patient die bij ons kwam met vooral pijn van brandende aard. We behandelden met percutane electrische stimulatie op de naald, samen met supplementen, die de zenuwregeneratie ondersteunen en die branderigheid verminderen.

Lees meer...

Groene thee beschermt zenuwen

groene thee feest.gifGroene thee, goede kwaliteit, met vers geraspte gember is een bijzonder gezonde drank. Niet alleen is groene thee lekker, ook bevat de thee een aantal stoffen die de zenuwcellen beschermen. In de "Spiegel", een bekend Duits tijdschrift, van 22 februari 2009 stond een lang artikel van een Duitse hoogleraar die zelf een ernstige ziekte kreeg, amyloidose, dat lijkt een beetje op de ziekte van Alzheimer, alleen dan zit de ziekte niet in de hersenen, maar in andere organen. Deze hoogleraar werd eerst uitgebreid regulier behandeld, ook met anti-kankermiddelen. Totdat een leerling van hem, zelf ook hoogleraar, aan de Charite, het universiteitsziekenhuis van Berlijn, hem vertelde dat er in groene thee stoffen zitten die de ophoping en de beschadiging van cellen door dat amyloid tegengaan. Het artikel had de kop: TEE-THERAPIE:  Die wundersame Rettung des Professors Hunstein. Voor de lezers die Duits kunnen lezen eerst wat citaten:

Lees meer...

Clonazepam bij spierkrampen

Bij spierkrampen die bij neuropathie kunnen voorkomen kan de volgende benzodiazepine voorgeschreven worden: Clonazepam 0.5 mg ‘s avonds, eventueel op te hogen tot maximaal 2 mg per dag, een uur voor het slapen gaan innemen.

Lees meer...

Imipramine en amitriptyline

Imipramine en amitriptyline zijn beide TCA’s, tricyclische antidepressiva. Tricyclisch wil zeggen dat de chemische structuur van de stoffen er op een bepaalde wijze uitziet. Amitriptyline wordt in het algemeen gegeven in doseringen tussen 50–100 mg/dag. Het Numbers Needed to treat (NNT) is 2.3. Dat wil zeggen dat je 2.3 patienten moet behandelen wil er een duidelijk baat hebben. Bij imipramine liggen de doseringen bij 150–200 mg/dag. De werkzaamheid is vergelijkbaar, NNT is ook  2.3. Deze middelen worden over het algemeen opgevat als goed werkzaam, maar ze hebben ook veel bijwerkingen.

Lees meer...

Baclofen bij neuropathische pijnen

Baclofen bij neuropathische pijnen kan ook wel ingezet worden, hoewel het een lastig middel kan zijn in hogere doseringen. Begin dosis zou 5 mg zijn, 3 maal daags, aldus een recent Engelstalig leerboek (Pain management By Richard S. Weiner, American Academy of Pain Management)

Lees meer...

Magnetische inlegzooltjes bij diabetische neuropathie

De studie was dubbelblind opgezet, dus de patienten en de behandelaars wisten niet of ze de magnetische zooltjes hadden of de nepzooltjes. Over de twee studiegroepen met in de ene groep de magnetische zooltjes en in de andere groep de nepzooltjes werden 375 verdeeld.  Bij de patienten die ernstige pijnen hadden, bleken de zooltjes meer effect te hebben (-41% versus -21%). De zooltjes hadden een sterkte van 450 Gauss en wisselden van polariteit. In de studie zijn de Mag steps van Nikken gebruikt. .

Lees meer...

Markt neuropathische pijnstillers groeit

De markt nderzoeksorganisatie Decision Resources gaf in November 2009 een press release uit met de verwachting over hoeveel de markt van neuropathische pijnmedicatie in de komende jaren gaat groeien, en dat is veeeeeeeeeel………..We citeren hun cijfers:

Lees meer...

Neuropathie en reflexologie voetzool

Het zelfs masseren van de voetzool lijkt in verschillende studies de pijn in de voeten te verminderen. Het is dus zinvol het te proberen. Voorts lijkt het ook de bloeddoorstroming te bevorderen. En dat is een belangrijke factor, hoewel we die erg lang veronachtzaamd hebben. Goed om zelf mee te experimenteren.

Lees meer...

Overgewicht, ontsteking in vetcellen en lage dosis naltrexone

Overgewicht gerelateerde gezondheidsklachten worden voor een deel veroorzaakt door een milde chronische ontsteking, en dat is mogelijk de kern van het probleem van overgewicht. En mogelijk ook van fibromyalgie. Het eerste deel van deze zin is een citaat uit een recent artikel (2010). In onze kliniek zien we frequent patienten met chronische pijn en overgewicht. Een nieuwe behandeling met laag gedoseerd naltrexone kan soms uitkomst bieden.

Lees meer...

Duloxetine minder bijwerkingen dan amitriptyline

Duloxetine blijkt even goed te werken als amitriptyline bij diabetes patienten met neuropathische pijn, echter met minder bijwerkingen.

Lees meer...

Pepercreme bij neuropatische pijn

Capsaicine creme is pepercreme. Een extract van peper zit dus in de creme. En het paradoxale is dat deze creme verlichting kan geven bij neuropatische pijnen. Dit zou je niet zeggen, want peper prikkelt. Dat is nu juist waarom deze pepercreme werkt. Door het prikkelen van de huidzenuwen wordt de pijn verlicht. Dat begrijpen we nu vanuit de neurofysiologie.

Lees meer...

Acetyl-L-Carnitine bij Diabetes

In een dubbelblinde studie met meer dan 300 patienten bleek dat het voedings supplement ALCAR, acetyl-L-carnitine een zinvolle bijdrage kan leveren bij diabetische neuropathie. Patienten werden opgeladen met intraveneus ALCAR en daarna doorgestart met 4 dd 500 mg ALCAR. Na een jaar werden de patienten die ALCAR in hebben genomen vergeleken met placebo. De resultaten van deze studie waren boeiend, ALCAR had zowel meetbare effecten op de zenuwgeleiding, als positieve effecten als pijnstiller.

Lees meer...

N-acetylcysteinene bij neuropathische pijn

NAC.jpegN-acetylcysteïne is een stof die in enkele moderne richtlijnen langzaam herkent wordt als zinvol. Zo blijkt dat in  een van die moderne richtlijnen, die voor de neuropathische pijn die bij Suceck voorkomt deze stof genoemd wordt. In die richtlijn staat: Bij patiënten met CRPS-I met een primair koude huidtemperatuur kan N-acetylcysteïne 3 dd 600 mg gedurende drie maanden worden overwogen. 

Lees meer...

Interacties bij neuropathische pijnmedicatie

Interacties zijn over het algemeen weinig bekend. Er zijn een aantal medicijnen die bij neuropathische pijnen voorgeschreven worden, die de werking van andere middelen kunnen beïnvloeden. Daar is helaas niet zo heel veel informatie over. We citeren hier een recente bron:

Lees meer...

Idebenone for neuromuscular disorders, Friedreich’s ataxia and neuropathy

Idebenone is not a very unknown molecule. In the Wikipedia idebenone has a rather lenghty entry, saying:

Idebenone (pronounced eye-deb-eh-known) is an organic compound of the quinone family and promoted commercially as a synthetic analog of coenzyme Q10 (CoQ10). Idebenone is claimed to have properties similar to CoQ10 in its antioxidant properties. Idebenone is a synthetic analogue of coenzyme Q10 used in Europe in the treatment of vascular and degenerative diseases of the central nervous system.Research on idebenone as a potential therapy of Alzheimer’s disease have been inconsistent, but there may be a trend for a slight benefit. Idebenone may benefit those with Friedreich’s ataxia. 

Idebenone is used as a smart drug and in cremes for treating wrinkles. All indications are backed-up by research and developmentdata, dating back from the early eighties of last century. Idebenone can be ordered by internet as a smart drug in two strenghts: 45 mg and 150 mg. In the USA idebenone is classified by the FDA as a prescription drug. When compared with a series of structural analogues, idebenone appears to have an optimal chemical structure for the restoration of mitochondrial function. idebenone functions as an anti-oxidant, protecting membranes from damage by inhibi ing lipid peroxidation in mitochondria. There are no concerns re- garding neurotoxic or adverse cardiac reactions based on all pre-clinical and clinical studies to date. Idebenone also seems to be of use in a rare neuropathy, Leber hereditary optic neuropathy (LHON).

Lees meer...

Amantadine bij neuropathische pijnen

Amantadine is een oude stof, die al lange tijd, sinds 1964, ingezet wordt voor griep en de ziekte van Parkinson en ook voor overmatige lactatie gegeven werd. De stof is boeiend, want het heeft een duidelijke affiniteit tot de NMDA receptoren. Een klinisch studie liet zien dat amantadine ook pijn stillend kan zijn bij neuropathische pijnen.

Lees meer...

TENS bij neuropathische pijn

Transcutane Electrische Neuro Stimulatie of wel afgekort TENS is redelijk bekend in de behandeling van pijn. Bij deze techniek worden plakelectroden op de huid geplakt, meestal op de plaats waar de pijn heerst en wordt er een electrische stroom over de electroden geplaatst. Meestal is de frequentie van de stroom 100 Hz, 80 Hz, 15 Hz, 2 Hz of een combinatie van een hoge en lage frequentie. Bij neuropathische pijn zijn maar een paar kleine onderzoeken gedaan naar TENS. Deze onderzoeken zijn echter wel hoopvol.

Lees meer...

ADL5859, een delta agonist voor neuropathishe pijn

ADL5859 is een delta agonist van de opiaat-receptoren in het zenuwstelsel, die momenteel in fase II onderzocht worden voor neuropathische pijn. Pfizer heeft de compound gekocht van de ontwikkelaar, Adolor, en in 2007 waren er 3 fase II studies bij neuropathische pijn lopend. In de literatuur zijn de gegevens van die studies nog niet vermeld, alleen enkele preklinische studies zijn te vinden.

Lees meer...

Pulsed infrarood therapie werkt niet

Er zijn een aantal studies die aangeven dat laserbehandeling mogelijk pijn verlicht bij diabetische neuropathie. Er zijn ook een aantal studies die aangeven dat dat niet zo is. De methoden van laser applicatie lopen uiteen, en de studies zijn meestal maar klein. Daarom is het van belang dat recent, in 2010, een wat grotere studie gepubliceerd werd, die een superieure lasertechniek evalueerde. Helaas, wel trends, maar geen duidelijke pijnstillende effecten.

Lees meer...

OROS hydromorphone voor nociceptieve en neuropathische pijn?

OROS hydromorphone is een nieuwe formulering met retard kenmerken, waardoor een maal daags doseren mogelijk is. Met OROS hydromorphone zijn zowel pijnen van neuropathische origine als meer artose achtige pijnen te behandelen. Dat bleek uit een studie die in 2010 gepubliceerd werd. Het ging on een analyse van alle patienten die in drie open studies behandeld waren met de stof, dus een erg sterke basis voor de uitspraak is dat eigenlijk niet.

Lees meer...

Gordelroos pijn, herpes zoster behandelen met PEA

Gordelroos pijnen zijn ongeveer de meest heftige pijnen die je je kan voorstellen. Ook wel herpes zosterpijnen genoemd. En vooral de wat oudere patient is vaak de pineut bij deze aandoening. Veel verder dan het voorschrijven van zware pijnstillers, zoals amitriptyline of pregabaline komt de behandelend arts niet. Eerst een voorbeeld van een oude dame met gordelroos pijn. Palmitoylethanolamide bracht uitkomst. Palmitoylethanolamide is een natuurlijke pijnstiller en ontstekingsremmer en is sinds enige tijd in Nederland beschikbaar als supplement en als PEA creme.

Lees meer...

Antidepressiva bij neuropathische pijn

De ouderwetse, tricyclische antidepressiva (TCA), en met name amitriptyline en nortriptyline, kunnen gebruikt worden bij de behandeling van neuropathische pijn. In een groot aantal gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studies zijn gunstige effecten van tricyclische antidepressiva aangetoond bij pijnlijke diabetische neuropathie en ook bij andere vormen van pijnlijke neuropathie, zoals bij pijn na een herpesontsteking (postherpetische neuralgie).

Lees meer...

Cannabis bij pijnlijke neuropathie: praktische tips

Cannabis bij pijnlijke neuropathie kan een zinvol middel zijn. Cannabis is een plant die al duizenden jaren in India opgevat wordt als een medicinale en heilige plant. Modern onderzoek ondersteunt het gebruik van cannabis bij de behandeling van chronische neuropatische pijn en spasmen bij MS. Maar als je zelf cannabis wilt gebruiken zijn er wel een paar belangrijke tips. Mensen die liever niet roken, kunnen een vaporisator kopen en die gebruiken. Dan komt de cannabis damp in een plastic zak en je irriteert je luchtwegen niet zo. Of je zet thee, of bakt koekjes.

Lees meer...

Q10 bij vermoeidheid

Vermoeidheid komt veel bij chronische pijn voor. Er zijn ekele behandelingen in ons centrum die specifiek gericht zijn op deze vermoeidheid. In sommige behandelprotocollen maken we gebruik van Q10. Het lijkt de codenaam voor een geheime operatie van de CIA. Maar het is de naam van een lichaamseigen stof die een belangrijke rol speelt bij de vorming van energie in de cellen van vrijwel alle levende wezens. Q10 is vooral onderzocht bij hartfalen. Maar ook bij chronische vermoeidheid kan Q10 een ondersteunende rol spelen. Eventueel samen met andere zinvolle medicamenten. 

Lees meer...