Home > Neuropathie > Diabetes (suikerziekte) en neuropathie

Diabetes (suikerziekte) en neuropathie

Dabetes kan ook op het netvlies negatieve effecten hebben.

Diabetes kan ook op het netvlies negatieve effecten hebben.

Veel patiënten vinden geen baat bij farmaceutische pijnstillers, of ervaren daarvan te veel bijwerkingen.

Wij behandelen diabetische pijnen op een nieuwe wijze. Met pijnstillende middelen, die aansluiten bij ons eigen lijf, dat zijn lichaamseigen pijnstillende supplementen. Deze middelen hebben een bewezen effectiviteit en vrijwel geen bijwerkingen. Daarnaast schrijven we pijnstillende creme’s voor, die we speciaal voor u ontwikkeld hebben. En alles vanuit inzicht in de moderne behandelingen en de moderne farmacologie van pijn.

Sinds jaren publiceren we de resultaten van ons werk op het gebied van diabetes pijnen in internationale medische tijdschriften en inmiddels zijn er wereldwijd een heel aantal pijnspecialisten die ons behandelprotocol volgen.

Diabetes Mellitus, ook suikerziekte genoemd, kan neuropathie veroorzaken. En kan de aanleiding zijn voor pijn. Daar kunnen wij wat aan doen! Pijn  bij neuropathie, dan spreken we over pijnlijke neuropathie. De patiënten met pijnlijke voeten en eventueel handen vinden vaak de weg naar ons instituut. Op de diverse filmpjes kunt u horen hoe het andere patiënten is vergaan. Daaronder ook veel die diabetes pijnen hadden en bij ons kwamen. Verder kan diabetes ook nare effecten hebben op het gebied van andere organen, zoals netvlies en nieren. Daarmee houden we ook rekening!

Ook vindt u veel actuele informatie over suikerziekte en neuropathie. We hopen zo u en behandelende artsen van dienst te zijn.

Eerst volgt een algemene inleiding. Een van de artsen legt in dat  filmpje een en ander uit over diabetische neuropathie.

Dan volgt een artikel waarin we aangeven wat  wij denken te kunnen betekenen voor patiënten met diabetische neuropathie. Ook vindt u en artikel waarin precies wordt uitgelegd  hoe een neuropathie ontstaat. En nog veel meer.

Ernstige dunne vezel neuropathie in diabetes patienten met Charcot voeten

DNV, dunne vezel neuropathie komt ook voor bij Charcot voeten in patienten met DM>

Lees meer...

Brandende dunne vezelneuropathie pijnen bij Diabetes

Bij diabetes worden vaak brandende pijnen gevoel vooral in de voeten. Dat is er vaak de oorzaak van dat patiënten niet goed kunnen inslapen. En niet doorslapen. Daardoor worden ze geïrriteerd, moe, en de kwaliteit van leven lo0pt terug! Die branderige pijn wordt vaak in de huid gevoeld. De pijn zit dan heel oppervlakkig. Dat […]

Lees meer...

Diabetes: brandende voeten door dunne vezel neuropathie

Brandende pijn in de voeten door dunne vezel neuropathie bij diabetes goed te behandelen met fenytoine creme.

Lees meer...

Diabetes, neuropathische pijn en de behandeling

Diabetes geeft vaak veel pijn. Wij hebben daar een behandelprotocol voor ontwikkeld. Dat is inmiddels gevolgd door honderden patienten met goed resultaat. Diabetes pijn kan natuurlijk en met geen bijwerkingen behandeld worden! Professor Keppel Hesselink behandelt sinds eind 2017 patienten met brandende pijnlijke voeten door neuropathie bij suiker gratis.

Lees meer...

Diabetes en complicaties bij neuropathie

Bij diabetische neuropathie kan het zijn dat de tast in de voeten een stuk minder is. Je kan brandende pijn hebben in de benen. De voeten kunnen ook doof zijn. Dan is het belangrijk je te realiseren dat je makkelijker je voeten kan beschadigen, omdat de pijn je niet helpt tijdig in de gaten te krijgen wat er aan de hand is. Zo ontstaan complicaties.

Lees meer...

Wat kunnen wij betekenen voor patienten met diabetes neuropathie?

De meeste patiënten die bij ons komen hebben klachten van een diabetische neuropathie. Ze komen hier omdat ze elders niet zo blij zijn geworden van wat ze hoorden. Tja, daar zult u mee moeten leven. Een citaat van een behandelend dokter. Dat horen patient met diabetische neuropathie die bij ons komen vaak. Er mee leren leven. Is dat nu echt zo? Wij zien dat anders en geloven dat er wel wat gedaan kan worden.

Lees meer...

Stadia diabetische neuropathie

Er worden drie stadia beschreven van de diabetische neuropathie, waarbij stadium 1 het lichtst is en stadium 3 het verst voortgeschreden. We geven deze stadia weer met een tabel, die enkele jaren geleden in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde afgebeeld werd. Aan de hand van die tabel bespreken we de diverse stadia.

Lees meer...

Soorten neuropathie bij diabetes en roestvorming

neuropathie_door_diabetes.jpgEr is niet een soort neuropathie bij suikerziekte, er zijn er verschillende. We bespreken enkele verschillende soorten en de behandeling ervan. De verschillende neuropathieen zijn te beschrijven via de plaats in het lichaam waar de klachten voorkomen. De klachten of symptomen kunnen lokaal zijn (focaal), of diffuus (niet duidelijk lokaal), en komen voor bij de romp (proximaal) of aan de voeten of handen (distaal). Ook kunnen de spieren aangedaan zijn (motorisch) of alleen het gevoel (sensibel).

Lees meer...

Diabetes en groene thee

Wij worden veel geraadpleegd door patienten met diabetes en neuropathische klachten en pijnen. We hebben de laatste jaren een behandelprotocol ontwikkeld met een optimale mix van interventies, van vormen van therapie die zinvol zijn, bewezen zijn en veilig zijn. Voor patienten met diabetes, met suikerziekte, zijn er een aantal stoffen en medicamenten die we voorschrijven. We menen dat het daarnaast ook zinvol is om sterke groene thee te drinken. Elders op deze website hebben we geschreven over de biologische werking van groene thee. Hier iets over de werking bij suikerziekte. 

Lees meer...

Restless legs bij diabetische neuropathie

Restless legs bij diabetische neuropathie, dat symptoom zien we regelmatig binnen ons behandelcentrum. Laatst nog kwam een mevrouw met insuline afhankelijke diabetes bij ons met ernstige neuropathische pijnklachten, problemen met slapen en onrustige benen: restless legs. Iets minder dan 2 op de 10 patienten met diabetische neuropathie hebben daar last van. Zij had daarvoor Sifrol voorgeschreven gekregen. Daarvan werd ze suf en kreeg ze nog meer last van de rusteloze benen, beide bekende bijwerkingen van Sifrol. Het spreekt voor zich dat ze zich erg ongelukkig voelde. We hebben de Sifrol gestopt en zijn begonnen met goede pijnbestrijding. Binnen enkele weken waren de restless legs verdwenen. 

Lees meer...

Koude voeten bij diabetes

Diabetes en koude voeten, een veel gehoorde klacht. Vaak wordt daar snel overheen gepraat. Je hoort zo vaak over koude voeten. Maar in 2009 onderzocht een team van Amerikaanse neurologen van de Universiteit van Harvard de temperatuur van de voeten van gezonde mensen, diabetici, diabetici met dunne vezelneuropathie en diabeten met ernstige neuropathie. Tijdens waken, overdag was er geen duidelijk verschil te vinden. Maar s’ nachts was het geheel anders.

Lees meer...

HbA1c echt 7!

Het is nu echt helemaal duidelijk. Een goede glucose regulering vermindert de kans op complicaties bij diabetes. In een goed overzichtsartikel uit september 2009 stellen Canadese onderzoekers, dat we echt het HbA1c op de 7 of lager willen hebben, om de complicatie kans zo klein mogelijk te maken.

Lees meer...

Inzicht in neuropathie door diabetes patienten

In opdracht van Pfizer heeft TNS NIPO een onderzoek uitgevoerd over neuropathische pijn onder diabetespatiënten, ook wel diabetische neuropathie genoemd. Doel van het onderzoek was om de bekendheid en ernst van de pijnklachten behorende bij neuropathische pijn bij deze omvangrijke patiëntengroep in kaart te brengen. Aanleiding van dit onderzoek is het vermoeden dat bij deze groeiende patiëntengroep sprake is van een grote mate van onbekendheid over neuropathische pijn. In totaal werkten 979 diabetici aan het onderzoek mee, waarvan 285 type I en 694 type II patiënten. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in januari 2006. Hier het resultaat dat op het net ook als PDF verkrijgbaar is.

Lees meer...

Metformine: indirecte oorzaak neuropathie

Langdurig metformine gebruik kan indirect de oorzaak zijn van een verergerende neuropathie of van een neuropathie en neuropathische pijn. En wel een vitamine B12 deficientie polyneuropathie.

Lees meer...

Retinopathie bij diabetes

Het netvlies is een zenuwnetwerk. De retinacellen die het licht waarnemen en omzetten in een elektrische impuls zijn zenuwcellen. Een retinopathie is dus een bijzondere vorm van een neuropathie. Maar de oorzaak ligt niet direct in de netvliescellen zelf, maar in de klein bloedvaatjes in dat netvlies. 

Lees meer...

Diabetes en lumbosacrale radiculoplexus neuropathie (LRPN)

Lumbosacrale radiculoplexus neuropathie (LRPN) is een hele mond vol. Het is een vervelende vorm van neuropathie, waarbij zenuwen naar het bovenbeen aangedaan zijn, voorkomend bij diabetes.

Lees meer...

Cardiovasculaire autonome neuropathie (CAN)

Cardiovasculaire autonome neuropathie (CAN) is een neuropathie van de autonome zenuwen naar hart en bloedvaten met als resultaat stoornissen van de bloeddruk en een onregelmatige hartslag. 

Lees meer...

Diabetes: algemene inleiding

Diabetes is de snelst groeiende chronische aandoening. In Nederland zijn er inmiddels meer dan driekwart miljoen patienten! Het merendeel heeft type 2, en dat hangt veelal samen met ouderdom en overgewicht. Als de huidige trend zich voortzet zullen in 2025 ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders diabetes hebben.

Lees meer...

Insuline neuritis

Insuline neuritis is een wat ouderwerts klinkende term voor een acuut neuropathisch syndroom, met veel pijn, dat zich ontwikkelt als de insuline behandeling aangepast wordt en de patient meer insuline gaat spuiten. In de Engelse neurologische literatuur worden twee termen gebruikt hiervoor: Acute Painful Neuropathy dan wel Insulin Neuritis. In de wetenschappelijke literatuur is de term niet meer zo populair, circa 40 artikelen konden we vinden in Pubmed met als zoekwoord insulin neuritis. Maar in het gehele internet gaat het om bijna honderdduizend entries onder deze term.

Lees meer...

Autonome neuropathie bij suikerziekte (DM)

Autonome neuropathie bij suikerziekte is een complicatie die vervelende effecten heeft. Bij suikerziekte kunnen lastig te behandelen symptomen en klachten optreden die als oorzaak de autonome neuropathie hebben. We denken dan aan:

Lees meer...

Neurogenese, reinnervatie is bij diabetes neuropathie mogelijk!

Veel patienten en ook neurologen denken dat als de zenuwen problemen krijgen, zoals bij diabetes, dat wat eens ‘dood’ is altijd ‘dood’ blijft. De diabetische neuropathie is iets dat alleen maar erger wordt en waar je mee moet leren leven. In een belangrijk onderzoek enkele jaren geleden werd gekeken of een goed dieet en goed bewegen de zenuwen weer wat op het spoor konden zetten. En de resultaten zijn zeer boeiend. Bewegen en goed eten leiden tot nieuwvorming in de zenuwen. Reinnervatie noemen we dat. Of moeilijker, neurogenese. Er werd gekeken naar de kleine zenuwvezeltjes in de huid, die afnemen in getal bij toenemende diabetes. Bij een goed dieet en goede dagelijkse beweging namen de vezeltjes in aantal na een jaar weer toe! Dit wisten de onderzoekers te melden:

Lees meer...

Acute pijnlijke neuropathie na bloedsuikercorrectie

Acute pijnlijke neuropathie kan enkele weken na een agressieve bloedsuikercorrectie optreden. Als patiënten met diabetes bij de dokter komen, en het bloedsuiker is veel te hoog, dan wil de dokter dat snel corrigeren. Maar te snel is ook niet goed. Op zich wel logisch, want het lichaam is aan die toestand gewend. Als je toch met insuline in de weer gaat, en het bloedsuiker daalt snel, kan enkele weken later een pijnlijke neuropathie ontstaan.

Lees meer...

Ruggenmergstimulatie werkt niet, kan het ook anders?

Sommige patienten met diabetes en erge pijn hebben een slecht lot getrokken. Suikerziekte en sterven van de pijn aan je voeten. Niet meer fatsoenlijk kunnen lopen, en ’s nachts wakker door de pijn. Je wordt gammel en de pijn wordt erger. Omdat de initatoren van dit instituut graag werken volgens ‘walk your talk’ hier een uitwerking van hoe wij denken dat complementair behandelen van chronische pijn eruit zou moeten zien. De behandeling dient duidelijk en aantoonbaar werkzaam te zijn, veilig en goed verdraagbaar. Hier volgt een voorbeeld uit de praktijk. De hieronder sprekende patiente had alles al geprobeerd. Bijna 10 pijnstillers die ze van verschillende pijnspecialisten voorgeschreven had gekregen. Niets hielp en de pijnen waren dus om niet om uit te houden. Uiteindelijk, toen niemand er meer uit kwam, werd ze naar het universitaire centrum in Maastricht verwezen voor het aanmeten en plaatsen van een ruggenmergstimulator. Dat kost een boel geld overigens. En het is een echte operatie, met alle gevolgen van dien. Inclusief complicatiemogelijkheden zoals infecties. De stimulator leek eerst wel te werken, maar na enkele maanden deed het niets meer. Zit je met een apparaat in je lijf opgescheept, en wat dan?

Lees meer...