Home > Neuropathie > Diabetes (suikerziekte) en neuropathie > Wat kunnen wij betekenen voor patienten met diabetes neuropathie?

Wat kunnen wij betekenen voor patienten met diabetes neuropathie?

De meeste patiënten die bij ons komen hebben klachten van een diabetische neuropathie. Ze komen hier omdat ze elders niet zo blij zijn geworden van wat ze hoorden. Tja, daar zult u mee moeten leven. Een citaat van een behandelend dokter. Dat horen patient met diabetische neuropathie die bij ons komen vaak. Er mee leren leven. Is dat nu echt zo? Wij zien dat anders en geloven dat er wel wat gedaan kan worden.

Wat kunnen wij betekenen voor patienten met diabetes neuropathie? Wij hebben ons toegelegd op de ontwikkeling van zinvolle behandelingen voor patienten met diabetische neuropathie en pijnlijke diabetische neuropathie. Hier een aantal stappen die bij de behandeling gevolgd worden.

1. Suiker goed instellen bij diabetes neuropathie

Bij de behandeling van diabetes is het allereerst van belang dat de suiker goed is ingesteld. Dat wordt vrijwel altijd via de huisarts of de internist gedaan. Ook de dietiste kan daarbij helpen. Het is inmiddels vrij algemeen bekend, dat explosieve suikerpieken die ontstaan na het eten van bijvoorbeeld een appeltaart niet zo handig zijn. Zo zijn er meer inzichten vanuit de dietiek die belangrijk zijn om tot een goede instelling van de suiker te komen. In Soest richten we ons niet op de begeleiding van de suiker op het gebied van dieet en anti-diabetische middelen. Wel kijken we natuurlijk of dat goed voor elkaar is.

2. Zenuwen beschermen en herstellen

Vervolgens kijken wij of we met bepaalde middelen en behandelingen de aangetaste zenuwen kunnen beschermen en weer in de herstelfase kunnen krijgen. Dat behandelprotocol bestaat dan ook uit enkele onderdelen, stoffen en methoden om de zenuwen te stimuleren. Dat is een belangrijk deel van de behandeling bij ons.

De suiker is een voortdurende bron van schade aan de zenuwen, die schade kunt u zien als zure regen, die de bomen (zenuwen) bedreigen. Door speciale stoffen te selecteren die de zure regen neutraliseren, hopen we de schade in de toekomst te verminderen of te stoppen.

Daarnaast is bekend dat er ten minste 1 regenererende natuurlijke stof is, die we ook inzetten. Inmiddels is uit experimenten ook gebleken dat deze stof de schade aan bijvoorbeeld het oog (retinopathie) en de nieren (diabetische nefropathie) kan verminderen. Samen met een oefenprogramma voor de fysiotherapie proberen we zo de conditie van de zenuwen optimaal te maken.

Zenuwregeneratie en bescherming met natuurlijke stoffen bij diabetes neuropathie

De twee belangrijkste supplementen die we daarbij inzetten zijn palmitoylethanolamide (PEA) en alfa-liponzuur. Er bestaan veel studies waaruit blijkt dat deze beide stoffen zeer zinvol kunnen zijn bij diabetes neuropathie. En als er sprake is van neuropathische pijnen, dan kunnen die pijnen door deze supplementen ook minder worden. Informatie voor uw arts of apotheker over palmitoylethanolamide (PEA) vindt u hier onder deze link.

3. Zenuwconditie optimaal krijgen

Natuurlijk is het ook van groot belang de toestand van de zenuwen zo goed mogelijk te houden, en de stofwisseling van die zenuwen te ondersteunen. Ook hier zijn aangrijpingspunten via supplementen mogelijk, waarbij vooral palmitoylethanolamide (PEA) en een aantal andere supplementen, zoals bijvoorbeeld pynogenol een belangrijke rol kan spelen.

4. Pijn bestrijden

En natuurlijk is het van groot belang om als er pijn is, die pijn goed te behandelen. Ook daarvoor hebben we een behandelprotocol ontwikkeld.

De pijn bij de diabetische neuropathie is namelijk erg vervelend, stoort de nachtrust en is erg vervelend. We hebben speciaal voor de diabetische pijnen een behandeling ontwikkeld, die bestaat uit een aantal onderdelen, met name supplementen, pijnstillende creme’s en neuromodulatietechnieken (TENS en dry needling).

De patiënten op deze site vertellen hun ervaringen en zo kunt u zien hoe een en ander in onze praktijk werkt.

In de hier volgende artikelen geven we u meer achtergrondinformatie over diabetes en over de behandelingen die we in Soest ontwikkeld hebben.

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink en Drs David J. Kopsky, artsen

Herzien mei 2014

Gerelateerde artikelen