Home > Diagnose

Diagnose

Voor Het Stellen Van De Diagnose Van Neuropathie Of Polyneuropathie Zal De Arts Een Aantal Vragen Stellen Over Het Verloop Van De Klacht En De Sensaties Die Gevoeld En Ervaren Worden. De Onderliggende Diagnose Door Welk Ziektebeeld De Neuropathie Is Ontstaan, Zal Met aanvullend Medisch Onderzoek Bepaald Worden. Voorbeeld: Uw Klachten Passen Bij Een Polyneuropathie Van De Sensibele Zenuwen, Vooral Aan De Voeten. Er Is Een Sokvormig Verminderd Gevoel. De Oorzaak Daarvan Is Suikerziekte. Dan Gaat Het Dus Om (niet-pijnlijke) Sensibele Neuropathie Bij Suikerziekte.

EQ-5D, kwaliteit van leven vragenlijst

De EuroQol (EQ-5D) is een korte vragenlijst die de kwaliteit van leven in kaart brengt.

Lees meer...

Slaapvragenlijst bij neuropathie

Neuropathie kan een negatieve invloed hebben op de slaap. Wanneer de slaap chronisch verstoord wordt, heeft dit weer invloed op de dagelijkse activiteiten. In een studie is duidelijk geworden dat pijnlijke diabetische neuropathie de slaap behoorlijk beinvloedt. De MOS- slaapschaal wordt hiervoor gebruikt om dit te objectiveren.

Lees meer...

Neuropathische Pijn Schaal: NPS

Amerikaanse onderzoekers hebben in 1997 een vragenlijst ontwikkeld voor neuropathie, om de ernst van de klacht in kaart te brengen. De schaal bestaat uit 10 items die soms in meerdere vragen zijn onderverdeeld.

Lees meer...

Diagnose neuropathie

De diagnose neuropathie wordt als eerste gebaseerd op basis van de symptomen en verschijnselen (de anamnese) en op het lichamelijk onderzoek. Meestal zal ook aanvullend onderzoek gedaan worden. Vooral de neuroloog komt dan in het beeld. Er zijn verschillende onderzoeken om de kracht van de spieren, de reflexen en de gevoeligheid voor plaats, vibratie, temperatuur en lichte aanraking te bepalen. Eén van de meest gebruikte vormen van aanvullend onderzoek is het elektromyografischonderzoek (EMG).

Lees meer...

McGill pijn vragenlijst

De Mc Gill Pain Questionnaire is de eerste vragenlijst waarbij naast de intensiteit ook de kwaliteit van de pijn geevalueerd wordt en wat voor effect de pijn heeft op de psyche. Een deel van de vragenlijst bestaat uit 20 vragen, waarbij elke vraag bestaat uit 3 of 4 woorden die de pijn beschrijven. Het woord dat het beste past bij de pijn dient dan omcirkeld te worden.

Lees meer...

De neuropen bij de diagnostiek van neuropathische pijn

Voor de diagnose van neuropathische pijn zijn verschillende vragenlijsten en onderzoekstechnieken beschikbaar.

Hier de beschrijving van een eenvoudige machine, de Neuropen®, die naast het gebruik van een visueel analoge schaal (VAS) en de DN4-vragenlijst ingezet kan worden om het neuropathische karakter van chronische pijn in kaart te brengen. Druk en pijn kunnen met de pen getest worden. De producent zegt daarover:

Lees meer...

Korte Pijn Inventarisatie

De Brief Pain Inventory (BPI) of in het Nederlands Korte Pijn Inventarisatie is vertaald en gevalideerd in vele talen. Deze schaal met 9 vragen is een van de meest gebruikte meetinstrumenten op het gebied van pijn. Op deze schaal kan ook gemeten worden wat voor impact de pijn heeft in het dagelijkse leven.

Lees meer...

Eerste stappen van de diagnose bij een neuropathie

reflex_l5s1_.jpgOm tot een goede diagnose te komen, zal de neuroloog met u de hele ziektegeschiedenis doornemen, uw symptomen willen weten, en wanneer deze optraden. Ook zal hij daarna een lichamelijk en neurologisch onderzoek verrichten. Hij zal uw reflexen onderzoeken, de gevoeligheid van uw huid, en de kracht van uw spieren. Hiernaast een honderd jaar oude foto van een onderdeel van het neurologisch onderzoek. Verder zal er veelal aanvullend onderzoek gedaan worden, zoals bloedonderzoek, een EMG en/of een onderzoek naar de geleidingssnelheid van de zenuwen.

Lees meer...

PainDETECT vragenlijst

PainDETECT is een vragenlijst die de patient zelf kan invullen.

Lees meer...

Diagnose Sudeck (CPRS-1), moeilijk te behandelen, innovatie is nodig!

Wij hebben veel interesse om patienten met CRPS (Sudeck dystrofie) pijnen te helpen. Omdat we denken dat we iets nieuws te bieden hebben. En omdat we in de praktijk inmiddels al een serie patienten gezien hebben die we goed hebben kunnen helpen, zonder dat er bijkerkingen ontstonden. 

De dystrofie van Sudeck heet tegenwoordig complex regionaal pijnsyndroom type 1 (CRPS-1). In ons instituut hebben we veel ervaring opgedaan met de behandeling van deze vervelende pijnen, o.a. via een protocol met bepaalde pijnstillende cremes.

Het CRPS-1 pijnsyndroom, of Sudeck, ontstaat na een beschadiging, een ongeval bijvoorbeeld, meestal van de hand of onderarm. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2009) wordt dit syndroom als volgt omschreven:

Lees meer...

Numerieke schaal voor Pijn (NRS)

De numerieke schaal loopt van 0 tot 10 waarbij 0 geen pijn is en 10 de meeste pijn ooit, en deze wordt in veel studies gebruikt. Deze eenvoudige meetmethode blijkt goed te werken.

Lees meer...

Het teken van Tinel en de proef van Phalen

tinel.jpegHet teken van Tinel is positief als er sprake is van een drukneuropathie, bijvoorbeeld in de enkel of voet, of in de pols of hand. Hiernaast is de plek duidelijk aangegeven waar op getikt moet worden bij het opwekken van het teken van Tinel als de mediane zenuw in de pols in de verdrukking zit.

Lees meer...

Michigan Neuropathy Screening Instrument

De Michigan Neuropathy Screening Instrument is een vragenljst voor de patient en voor de arts. De patient moet enkele simpele vragen beantwoorden en de arts de voeten inspecteren en lichamelijk onderzoek doen, namelijk het controleren van de hielpeesreflex, aanwezigheid van ulceraties (huidaandoeningen), de vibratiezin aan de grote teen en het monofilamenten onderzoek.

Lees meer...

In de ogen kijken: een moderne techniek

Het netvlies (retina) bevat enorm veel zenuwen. Daar kan je met een heel moderne microscoop direct naar kijken, bij levende mensen. Die microscoop heet een confocale microscoop. Neurologen lieten zien hoe dat in zijn werk gaat bij een patient met een perifere neuropathie. We kijken even over hun schouders mee.

Lees meer...

LANSS neuropathie vragenlijst

De eerste diagnostische schaal die voor neuropathische pijn is ontwikkeld is de LANSS, the Leeds assessment of neuropathic symptoms and signs. Het boeiende ervan is dat het een zelf score schaal is. 

Lees meer...

Koude waarneming bij DM

De waarneming van koude op de voet bij patiienten met diabetes correleert het beste met de afwijkingen in de zenuwen bij een diabetische polyneuropathie. Dat waren de bevindingen van een aantal klinisch neurofysiologen uit Zweden. Ze onderzochten de waarnemingsdrempel voor koude prikkels met het geleidingsonderzoek van de zenuwen en de symtomen bij diabeten. Hun conclusie was: 

Lees meer...

Neuropathische pijn questionnaire (NPQ)

De neuropathische pijn vragenlijst of wel de neuropathic pain questionnaire (NPQ) is in de VS ontwikkeld. De vragenlijst bevat 12 items.

Lees meer...

Zenuwdikte bij demyeliniserende en axonale polyneuropathie

Zenuwdikte kan je tegenwoordig vrij nauwkeurig meten met ultrageluid. Enkele onderzoekers uit de VS maten de dikte van enkele armzenuwen bij verschillende demyeliniserende en axonale polyneuropathieen, namelijk bij Guillain-Barré, Charcot-Marie-Tooth 1A, chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) en axonale neuropathie.  

Lees meer...

ID pain

De ID pain is een vragenlijst met 6 vragen om neuropathie te diagnosticeren.

Lees meer...

Monofilamenten onderzoek niet zinvol

Het blijkt uit onderzoek dat het onderzoek met de zogenaamde monofilamenten van neuropathische klachten weinig zinnig is. Dat is het resultaat van een systematisch onderzoek. Het volledige artikel is te vinden op de link hieronder. 

Lees meer...

Vragenlijsten algemeen

Vragenlijsten kunnen ingezet worden om neuropathie te diagnosticeren en te volgen. Vragenlijsten als diagnostisch instrument kunnen echter 10 tot 20% van de neuropathieen niet ondervangen. Daarom is altijd de klinische blik van de arts nodig.

Lees meer...

Diagnose neuropathische pijn bij huisarts

jendrassek_reflex.jpg

De huisarts is de eerste arts die de patient ziet, ondrzoekt en kijkt of een chronische pijn neuropathisch is. Daarvoor zal hij eerst wat simpel neurologisch onderzoek doen, zoals ook honderd jaar geleden gedaan werd, zoals we hiernaast zien.

De huisarts heeft bij chronische pijn in principe drie diagnoses tot zijn beschikking: 

  1. nociceptieve pijn, waarbij de aandoeningen behoren zoals lage rugpijn en arthotische pijnen,
  2. neuropathische pijnen, waarbij de zenuwen zelf aangedaan zijn en
  3. chronische pijnen zonder duidelijk substraat. 
Het is van groot belang dat we ons realiseren dat neuropathische pijn vermoedelijk vaak niet optimaal behandeld wordt, en ook niet herkend wordt. We citeren een recent artikel hierover:

Lees meer...

NPSI: neuropathic pain symptom inventory

De neuropathic pain symptom inventory (NPSI) is een schaal die in 2004 door Fransen en Belgen is ontwikkeld om de neuropathische pijn te kunnen volgen.

Lees meer...

Zenuwfunctie, zenuwvezel dikte en diagnose

Er zijn heel veel zenuwvezels in ons lijf. En ze hebben verschillende functies. Sommige geleiden heel snel impulsen, sommige geleiden alleen tastsignalen en andere sturen bijvoorbeeld weer de hartactie aan. Sommige vezels zijn dik en hebben een vette schede om zich heen, de myeline schede, andere vezels zijn super dun en zijn kaal. De eerste vezels kunnen impulsen zeer snel geleiden en de laatste weer heel langzaam. Als de dikke vezels aangedaan zijn kunnen we dat met een EMG makkelijk meten, als de dunne vezels aangedaan zijn kunnen we dat met een EMG niet meten. Dus als je klachten hebt van een neuropathie, hoeft dat ook niet altijd meetbaar te zijn via het EMG.

Lees meer...

HADS, hospital anxiety and depression scale

De HADS, hospital anxiety and depression scale is een vragenlijst om te bepalen wat voor invloed pijn op de psyche heeft.

Lees meer...

Handgreep van Jendrassik voor kniepeesreflex

jendrassik_reflex.jpgDe zogenaamde handgreep van Jendrassik zien we hier op een honderd jaar oude foto mooi afgebeeld. Zelfs zonder dat er een reflexhamer aan te pas komt, gewoon met de blote hand wordt de kniepeesreflex geslagen. Deze belangrijke reflex kan via een handgreep versterkt worden. Dit is dus een handgreep voor het versterken van de ook wel patella-reflex genoemd, door de patiënt zijn handen met gebogen vingers in elkaar te doen haken en zo hard als hij kan te laten trekken.

Dit effect werd voor het eerst beschreven door de Hongaarse arts Jendrassik (1858-1921). De patient wordt door deze handgreep afgeleid van het neurologisch onderzoek en de reflex is zo beter te beoordelen.

Bij bepaalde vormen van polyneuropathie zijn de reflexen namelijk laag of zelfs afwezig.

Lees meer...

SF-36

De Short Form 36 (SF-36) is een vragenlijst waarmee de algemene gezondheidsstatus wordt gemeten. De vragenlijst wordt door de patient zelf ingevuld en bestaat uit 36 vragen.

Lees meer...

CIAP diagnose en geleidingsonderzoek

De diagnose van CIAP dient o.a. te berusten op geleidingsonderzoek, waarbij het kenmerk is dat de impulsgeleiding licht vertraagd is. In een recent proefschrift over CIAP een passage die van belang is bij de diagnose stelling van CIAP:

Lees meer...

Vragenlijst kwaliteit van leven bij neuropathie

De kwaliteit van leven is in de geneeskunde een belangrijk begrip. Wanneer de kwaliteit van leven bij de patient verbetert door een bepaalde therapie, dan is de therapie zinvol. Ook hiervoor zijn schalen ontwikkeld om de kwaliteit van leven bij neuropathie te onderzoeken.

Lees meer...

Wat vind je zelf?: Global Perceived Effect (GPE-DV)

Een heel eenvoudige, korte en relevante vragenlijst is de Global Perceived Effect vragenlijst. Dus wat vindt de patient van de therapie. De lijst bestaat uit 2 vragen en is in 1 minuut in te vullen.

Lees meer...