Home > Diagnose > De neuropen bij de diagnostiek van neuropathische pijn

De neuropen bij de diagnostiek van neuropathische pijn

Voor de diagnose van neuropathische pijn zijn verschillende vragenlijsten en onderzoekstechnieken beschikbaar.

Hier de beschrijving van een eenvoudige machine, de Neuropen®, die naast het gebruik van een visueel analoge schaal (VAS) en de DN4-vragenlijst ingezet kan worden om het neuropathische karakter van chronische pijn in kaart te brengen. Druk en pijn kunnen met de pen getest worden. De producent zegt daarover:

Neuropen® combineert twee gekalibreerde tests en maakt het mogelijk om de neuropathiepatiënten te identificeren die het grootste risico lopen op voetulcera.

Aan de ene kant bestaat het uit een monofilament dat gekalibreerd is op 10g. Hiermee kan het gevoel voor aanraking/druk worden onderzocht dat wordt doorgegeven door de zenuwvezels van gemiddelde dikte (Aβ-vezels).

Het wordt gebruikt op de plantaire zijde van de hallux en op de kop van de eerste, derde en vijfde metatarsalen.

Tegenover het monofilament bevindt zich een gekalibreerde Neurotip (een steriele naald voor neurologisch onderzoek die slechts eenmaal kan worden gebruikt en half snijdt), waarmee het verminderde gevoel voor het snijden of waarmee de pijn wordt nagegaan ter hoogte van de kleine zenuwuiteinden (Aδ-vezels) en in mindere mate de C-vezels.

Bron

Oktober 2010 Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink en David J. Kopsky, artsen