Home > Diagnose > Het teken van Tinel en de proef van Phalen

Het teken van Tinel en de proef van Phalen

tinel.jpegHet teken van Tinel is positief als er sprake is van een drukneuropathie, bijvoorbeeld in de enkel of voet, of in de pols of hand. Hiernaast is de plek duidelijk aangegeven waar op getikt moet worden bij het opwekken van het teken van Tinel als de mediane zenuw in de pols in de verdrukking zit.

Het oproepen van het teken van Tinel is een eenvoudige test die bij drukproblemen op zenuwen kan worden toegepast. Bij een vrij verloop van een zenuw, en er geen drukprobleem is, gebeurt er niets als je een korte tik geeft op de huid op de plek waar de zenuw loopt. Maar een patiënt met een carpaal tunnelsyndroom zal veelal tintelingen voelen in een deel van de hand, als op het midden van de binnenkant van de pols wordt getikt. 

phalen.jpeg

Om een carpaal tunnelsyndroom te diagnosticeren, is ook nog een andere test zinvol. Dat is de test van Phalen: buig de polsen, zodat de hand en onderarm een rechte hoek maken, de vingers naar beneden wijzen, en druk dan de rug van beide handen tegen elkaar. Als de mediale zenuw, die door de pols loopt, onder druk staat in de carpale tunnel, treden er tintelingen op. 

Het teken van Tinel is niet specifiek voor de pols. Ook op andere plaatsen kan het teken helpen. Bijvoorbeeld als er zenuwen in de enkel in de knel zitten en het tarsale tunnelsyndroom is ontstaan. Dan kan het teken van Tinel opgeroepen worden door met de reflexhamer te slaan over die tunnel (mediaal onder de maleolus medialis).  

Het teken van Tinel wordt soms zelfs opgevat als meer waardevol dan neurofysiologisch onderzoek:

It is concluded that it is difficult to identify patients with tibial nerve compression at the ankle or foot region reliably with traditional electrodiagnostic techniques, even in the absence of neuropathy, and that the presence of a positive "Tinel" sign over the tibial nerve in the tarsal tunnel can identify this as a site of chronic nerve compression.[1] Dat is bij diabetes belangrijk, aldus de chirurgen die dit bovenstaande meenden, omdat:

tarsal_tunnel_syndrome.jpgFor patients with tarsal tunnel syndrome and the comorbidity of diabetic polyneuropathy (DPN), it is concluded that a positive Tinel sign at the tarsal tunnel can predict a positive outcome for pain relief and restoration of sensation in 80% of the people who have decompression of the four medial ankle tunnels. With sensation improved, it is concluded that the natural history of DPN can be changed toward prevention of ulcers and amputation. 

De beroemde neuroloog Wartenberg vond de test van Tinel echter helemaal niets. Hij gaf de voorkeur aan de strektest voor aangedane zenuwen, aldus een artikel uit 1941:

In affections of the peripheral nerves the stretching test has proved to be more valuable than the sign of Tinel, which consists of distant tingling on percussion of a locally diseased nerve. The Tinel sign is less valuable because, first, it is not always present in diffuse affections of a nerve, and secondly, in circumscribed affections the stretching test remains positive after the Tinel test has become negative.

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink en Drs David J. Kopsky, artsen

Referentie

[1] Dellon AL. | The four medial ankle tunnels: a critical review of perceptions of tarsal tunnel syndrome and neuropathy. | Neurosurg Clin N Am. | 2008 Oct;19(4):629-48, vii.