Home > Front > Perifere neuropathische pijn

Perifere neuropathische pijn

Pijn door neuropathie. Je zal het maar hebben. En je krijgt steeds het gevoel dat niemand precies begrijpt hoe ongelooflijk vervelend die pijn is, zelfs vaak je behandelende arts niet. Waar hebben we het over? Perifere neuropathie is een moeilijke term voor ziektes van lange zenuwen naar de benen en de armen (het woord perifeer staat voor handen en voeten). Deze neuropathie veroorzaakt o.a. pijn en doofheid in handen en voeten en ook gevoelloosheid. De pijn bij de neuropathie wordt beschreven als tintelend of brandend, en het verlies van gevoel wordt vergeleken met het gevoel alsof je een sok draagt, of een handschoen, of...prikkeldraad. Als er die vervelende pijn bijkomt zoals de prikkeldraadsensaties of branderigheid dan wordt dat soort pijn neuropathische pijn genoemd. 

Perifere neuropathische pijn

Die neuropathische pijnen kunnen ingedeeld worden naar hoe ze tot stand komen.  Dat wil zeggen dat we spreken van diabetische neuropathische pijn als de neuropathie door diabetes veroorzaakt is. Of alcoholische neuropathische pijn, als een chronisch alcoholgebruik de oorzaak van de neuropathie is. Of de CIAP met pijn. Zo zijn er veel verschillende neuropathische pijnen, maar ze komen overeen in de ernst en het bizarre lastig te omschrijven gevoel. Luister naar een van onze patienten, die die pijn heel goed weet te beschrijven:

De 5 moeilijke woorden van zenuwpijn: hyperpathie, allodynie, hyperalgesie, paresthesie en dysesthesie

Neuropathische pijn wordt ook wel zenuwpijn genoemd.  De pijn is dus te beschrijven als ‘schrijnend, brandend, zeurend, of tintelend”. Ook zeggen patienten dat ze “het gevoel hebben van op glas te lopen” of “termieten voelen kriebelen onder je huid”. De Duitsers noemen dat “Ameisen kriegen”…het kriebelen der mieren. In het hoofdstuk over zenuwpijnen geven we meer details.

Patiënten met neuropathische pijn geven vaak spontane pijn aan, dat wordt dan met een mooi woord hyperpathie genoemd.

Naast die spontane pijn kunnen externe prikkels, zoals temperatuur, aanraking en druk, die normaal geen pijn veroorzaken, een hevige pijn uitlokken. Dat wordt allodynie genoemd.

En hele lichte pijnprikkels kunnen heftige reacties veroorzaken. Dat is de hyperalgesie.

Naast deze drie kunnen er abnormale gewaarwordingen zijn die vergelijkbaar zijn met elektrische prikkeling of schokken, de zogenaamde paresthesie en ook vervelende onaangename gewaarwordingen, dysesthesie.

Perifere neuropathische pijn oorzaken

Perifere neuropathische pijn kan veroorzaakt worden door een aantal oorzaken, waarvan suikerziekte, diabetes, de meest voorkomende is. Die patienten zien we in onze praktijk ook het meest. Maar ook kan neuropathie en neuropathische pijn veroorzaakt worden door ongelukken, infecties, problemen van de stofwisseling, erfelijke aandoeningen en vergiftigingen.

De belangrijkste neuropatische pijnsyndromen door beschadigingen van perifere zenuwen zijn:

 1. diabetische neuropathie
 2. postherpetische neuralgie (na een herpes zoster infectie, gordelroos)
 3. neuroom (een zenuwgezwel)
 4. carpaal tunnelsyndroom (een beklemming van een zenuw in de pols)
 5. tarsaal tunnelsyndroom (een beklemming van een zenuw in de voet)
 6. meralgia paresthetica (een beklemming van een zenuw in de dij)
 7. trigeminusneuralgie  (een nare pijnaandoening in het gelaat)
 8. complex regionaal pijnsyndroom (vroeger Sudeck genoemd)
 9. fantoompijn (pijn na amputatie)

Laten we even kijken wat er bij deze pijnen op celniveau gebeurt. Dat wordt in de volgende video uitgelegd.

Behandeling bestaat uit 3-en

De behandeling van patienten met neuropathische pijn is over het algemeen ruim onvoldoende! Uit een aantal studies blijkt dan dat deze patienten vaak slecht of onderbehandeld worden. [1] [2] Daar willen we verandering in brengen.

De behandeling van perifere neuropathie en pijn in de meest optimale zin bestaat volgens ons uit 3 stappen:

 • de behandeling van de oorzaak van de neuropathie, bijvoorbeeld de optimale behandeling van de suikerziekte,
 • de behandeling van de symptomen van de neuropathie, bijvoorbeeld de pijn,
 • en op een derde aspect van de behandeling: het stimuleren van het herstel van de zenuwen.  Daar wordt in het algemeen weinig of geen aandacht aan besteed. Dat komt omdat binnen de neurologie tot voor kort een te statisch beeld bestond over het zenuwstelsel: eens kapot, altijd kapot dacht men.

Bij ons centrum voor neuropathiebehandeling analyseren we met u deze drie gebieden van behandelen, en proberen de optimale mix voor iedereen te vinden. We hebben voor verschillende vormen van neuropathie en neuropathische pijnen behandelprotocollen ontwikkeld. De patientenverhalen op deze site geven aan hoe die protocollen in de praktijk geholpen hebben.

Tabel van termen i.v.m. neuropathie  

 

allodynie pijn ten gevolge van een prikkel die normaal geen pijn veroorzaakt
analgesie afwezigheid van pijn na een prikkel die normaal pijnlijk is
dysesthesie een onaangenaam abnormaal gevoel (spontaan of uitgelokt)
hyperalgesie een versterkte reactie op een prikkel die normaal pijnlijk is
hyperesthesie verhoogde gevoeligheid voor stimulatie
hyperpathie pijnlijk syndroom gekenmerkt door een abnormaal pijnlijke reactie op een prikkel, in h
et bijzonder een herhaalde prikkel, en een verhoogde drempel?
hypoalgesie minder pijn dan normaal als reactie op een pijnlijke prikkel
hypo-esthesie verminderde gevoeligheid voor stimulatie
paresthesie een abnormaal gevoel (spontaan of uitgelokt)

 

naar: Neurobiologische aspecten van pijn door Prof. dr. K.C.P. Vissers;  Pijn Info (april 2006), p. 15-30

Citaat van de dag: “I don’t mind pain, so long as it doesn’t hurt” Oscar Wilde

 

Versie Maart 2010, Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink en Drs David J. Kopsky, artsen

Referentie

[1] Gore M, Dukes E, Rowbotham DJ, Tai KS, Leslie D. | Clinical characteristics and pain management among patients with painful peripheral neuropathic disorders in general practice settings. | Eur J Pain. | 2007 Aug;11(6):652-64. Epub 2006 Nov 27.

[2] O'Connor AB. | Neuropathic pain: quality-of-life impact, costs and cost effectiveness of therapy. | Pharmacoeconomics. | 2009;27(2):95-112. doi: 10.2165/00019053-200927020-00002.