Home > frontend > Instituut Neuropathische Pijn

Instituut Neuropathische Pijn

DMCA.com Protection Status

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation

Welkom bij ons Instituut voor Neuropathische Pijn

website-film-intro-nl.jpg

 Neuropathie en vooral neuropathische pijn kan zeer invalidererend zijn. Ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders lijden aan chronische pijn en kosten de maatschappij miljarden per jaar......Elke patient heeft recht op doeltreffende pijnstilling op moderne wijze, zonder storende bijwerkingen. Dat is ons devies en daaraan werken wij.

Wij werken als reguliere, consultatieve artsen en kiezen het beste uit voor de patient. Naast standaard pijnstillers kiezen we uit zinvolle en werkzame stoffen, neuromodulatie (zoals TENS, PENS) en pijnstillende creme's van onze ontwikkelingsafdeling. Die laatste zijn gebaseerd op magistrale bereiding. Lees hier wat u kunt verwachten als u zich bij ons als patiënt een afspraak maakt. Er zijn in Nederland enorm veel mensen met neuropathische pijn.

Voorop in de behandeling van neuropathische pijn

Er zijn een aantal centra in Nederland waar expertise bestaat op het gebied van de diagnose bij neuropathie en neuropathische pijnen. Patienten zijn vaak ontevreden over de behandeling. Ze willen er niet mee leren leven! Onze Focus ligt geheel bij bijwerkingsarme behandelingen van neuropathische pijnen, waar mogelijk met wetenschappelijk bewezen behandelingen (EBM). Sinds 2010 zijn er uit ons instituut meer dan 20 wetenschappelijke (Engelstalige) publicaties gerold waarin we onze behandelwijze beschreven hebben.

Onze behandeling met locale pijnstillende creme’s is in Nederland en in de wereld tot veel belangstelling gezien: in het September nummer 2018 van het Nederlands Tijdschrift voor Pijnbestrijding een overzicht opgenomen van onze hand over ‘topicale magistrale analgetica voor neuropathische pijn’. In September 2018 geven we op het wereld congres voor pijn in Boston een opfris cursus aan collegae uit de hele wereld binnen de context: ‘Refresher Course on Clinical Pharmacology of Drugs Used to Manage Pain’.

U moet er maar mee leren leven….dus niet bij het Instituut voor Neuropathische Pijn!

Mensen met neuropathische pijnen krijgen van hun arts vaak te horen: “U moet er maar mee leren leven.” Dat horen we vrijwel dagelijks van onze patiënten! En u wordt bovendien niet altijd optimaal behandeld.[1][2][3][4] Het kan en moet dus stukken beter, en daar zetten we ons bij het Instituut voor Neuropathische Pijn voor in!

Meer dan 90% van de patienten met neuropathische pijn wordt in ons eigen land niet juist behandeld.[5] In een land als de VS, met al die gespecialiseerde klinieken, is slechts 1 op de 5 patienten tevreden met de behandeling tegen de pijn![6] En de kwaliteit van leven blijft vaak erg laag, zelfs als farmaceutische pijnstillers gebruikt worden! [7][8][9] Verder blijkt ook slechts 1 op de 5 patienten baat te hebben bij behandeling door gespecialiseerde pijnteams. [10]

Daarnaast zijn ook de ziektekosten van neuropathie patiënten stukken hoger dan die van patiënten zonder neuropathie.[11][12]

Allemaal redenen dus om extra aandacht te schenken aan de patient met neuropathische pijnen.

Effectief, veilig en kosten-effectief

Dus met neuropathie en pijn leren leven? Dat zien wij anders. We willen er ook wat aan doen. Wij zoeken mer u de meest zinvolle behandeling. Door middel van ons jarenlange werk aan behandelprotocollen en ons inzicht in de modernste onderzoeken. Onze behandelingen sluiten aan bij de meest actuele inzichten en blijken ook nog kosteneffectief te zijn.[13][14]

We werken als consultatieve artsen: vergoeding van behandeling

Het Instituut voor Neuropathische Pijn (INP) wordt geleid door de artsen prof. dr. JK Hesselink en D.J. Kopsky. De consultatieve  behandelingen van Dr Kopsky worden vergoed vanuit uw aanvullende pakket. Omdat hij als regulier werkende arts niet alleen aangesloten zijn bij de Internationale Associatie voor Pijnartsen (IASP), maar daarnaast ook aangesloten is bij de Nederlandse Artsen Acupuncturisten Vereniging (NAAV) en de Nederlandse Vereniging voor beroepshyponotherapeuten (NBVH). Beide artsen zijn lid van de Dutch Pain Society (D.P.S.) en de Special Interest Group on Neuropathic Pain (S.I.G.N.P.) en de IASP.

U krijgt van ons voor elk consult een rekening, en die rekening kunt u daarna aan uw ziektekostenverzekeraar opsturen. Als u zeker wilt zijn dat u de kosten terug krijgt, lees dan uw aanvullende polis goed na voor de vergoedingsregeling.

Alle behandelingen die we inzetten zijn modern, bewezen en zinvol. Omdat we als consultatieve artsen werken wel het volgende: afspraken dienen tenminste 48 uur van te voren per telefoon afgezegd te worden, anders worden de niet nagekomen afspraken in rekening gebracht.

Altijd PER TELEFOON afzeggen! De email hinkt vaak door spam filters.

Algemene principes van medische informatie

Met deze website volgen we de principes van goede medisch verantwoorde informatievoorziening voor patient en arts. De bedoeling van onze website neuropathie.nu is om alle relevante wetenschappelijke informatie voor arts en patient beschikbaar te maken.

Patienten die bij ons onder behandeling komen moeten zich realiseren dat we geen tovenaars zijn, en dat we veelal tijd, vele weken!, nodig hebben om u te helpen.

De essentie van onze behandeling

Voordat u de eerste keer bij ons komt, leest u in ieder geval dit stuk: de Essentie, inclusief de videos. Dan bent u goed voorbereid en begrijpt u onze benadering in zijn totaliteit, en ook dat we meerdere behandelingen nodig hebben om voor u de juiste mix te vinden, meestal tussen 4-8 behandelingen! Dat sluit aan bij de algemene opvattingen over de behandeling van dit soort moeilijk te behandelende pijnen.

Waar behandelen de artsen van ons instituut?

Dr Kopsky behandeld op woensdagmiddag en zaterdag op de fysiotherapiepraktijk in Soest (een charmant gebouwtje dat in de jaren 30 een lagere school was). Professor Keppel Hesselink behandeld in de week op de ochtenden in Bosch en Duin.

Het adres van de praktijk in Soest is: Koninginnelaan 37a, 3762 DA Soest.

Het adres van de praktijk in Bosch en Duin is, spoorlaan 2a, 3735 MV. Dat laatste is ook ons administratieve adres.

Zinvolle geneeskunde

Wij staan in ons behandelcentrum voor zinvolle geneeskunde. Zinvol is wat u verder helpt. Daarbij kijken we verder dan de gebruikelijke rand van de hoed. We gebruiken technieken en middelen om u te behandelen die buiten het gezichtsveld van de traditioneel denkende neuroloog en arts vallen.

Verder maken we gebruik van natuurlijke en doeltreffende pijnstilling op verantwoorde wijze. Ook hebben we voor u een hele serie vrijwel bijwerkingsloze pijnstillende creme’s ontwikkeld.

Veel aandacht voor wetenschap

Wij werken op het gebied van innovaties binnen de behandeling van neuropathische pijnen. Daarom vinden het heel belangrijk om de nieuwe kennis die we opdoen te delen met pijnartsen die elders werken. In 2010 werd er nog eens met klem op gewezen hoe dringend nieuwe benaderingen zijn.[15] Die nieuwe behandelingen worden nu door ons ontwikkeld. Wij steunen daarbij de aanwijzingen die op het wereld congres voor pijn, in Milaan, door de hoogleraren Attall, Bennett en Treede aangegeven zijn: gebruik maken van een optimale mix van reguliere middelen, en het volgen van natuurlijke helingsprincipes in ons lichaam:”... a further approach to treating neuropathic pain is to harness endogenous regulatory mechanisms that suppress excessive inflammation.”

We publiceren onze ontdekkingen en ons wetenschappelijk werk regelmatig in vaktijdschriften [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] Dat werk wordt inmiddels veelal in internationale artikelen geciteerd, ook zeer recent nog. [26] Ook maken we vaak video’s van de ervaringen van onze patienten. Dat laatste doen we, omdat de stem van de patient uiteindelijk de belangrijkste is, en die willen we graag laten horen.

We werken samen met een groep pijnspecialisten in Nederland en andere landen, en geven we regelmatig voordrachten op binnenlandse en buitenlandse congressen over onze pijnbehandeling.

We kiezen steeds voor behandelingen die werkzaam en veilig zijn en die een wetenschappelijke basis hebben. Ook letten we er op dat onze behandelingen naast de gebruikelijke vormen van therapie gegeven kunnen worden zonder dat problemen ontstaan.

Op deze site staan duizenden moderne literatuurreferenties van studies die laten zien dat een zinvolle behandeling van neuropathie en neuropathische pijn ook daadwerkelijk mogelijk is. We hebben al deze studies verzameld voor collega-artsen en voor onze patienten die willen begrijpen waarom we behandelen zoals we dat doen.

Met meer dan 1000 artikelen, vele honderden Youtube filmpjes en duizenden pagina’s is neuropathie.nu een van de grootste websites ter wereld op het gebied van Neuropathische Pijn.

Meer dan duizend bezoekers per dag lezen en bekijken onze teksten en filmpjes. Een website met veel praktische tips en allerlei wetenschappelijke wetenswaardigheden. Voorts zijn we de eerste site op dit gebied die gecertificeerd is met de HON-code voor betrouwbare informatie over gezondheid op het Net, een certificering uit de VS.

Hoe we behandelen

Voor elke patient met een neuropathie of neuropathische pijn hebben we een behandelprotocol ontwikkeld. Als u bij ons een behandeltraject ingaat, moeten we elkaar wel diverse malen inde ogen kijken, dat wil zeggen een behandeltraject van enkele maanden ingaan. Vanwege het chronische karakter van neuropathie hebben we die tijd tenminste nodig. En waarom leggen we hier uit.

De pijn vermindert meestal na enkele weken of soms zelfs sneller. Daarna bepalen we samen hoe verder te gaan.

We zetten een diversiteit van technieken in, van klassieke pijnstillers en reguliere medicamenten tot moderne elektrische stimulatie en vormen van neuroacupunctuur (drs Kopsky). Ook zijn er speciale anti-neuropathische pijncremes voor u ontworpen op basis van reguliere medicamenten. Deze creme’s zijn bijzonder effectief door de door ons met een apotheker ontwikkelde INP-cremebasis, waarin we de pijnstillende stoffen samen hebben gebracht in een bijzondere creme-basis die de natuurlijke pijnstillende stof palmitoylethanolamide (PEA) bevat.

En om u verder van dienst te zijn hebben we deze site samengesteld om u toegang te geven tot allerlei informatie op het gebied van neuropathie en pijn. Samen met u beslissen we wat een zinvolle behandeling voor u is.

Voor afspraken kunt u contact met ons opnemen.

magistrale_bereiding.jpg

Pijnstillende creme’s in INP-basis: een moderne wijze van pijn behandelen.

Binnen onze onderzoekstak nemen we vernieuwing altijd serieus.[22] We hebben een heel scala van pijnstillende en spasme verminderende creme’s ontwikkeld, die inmiddels ook internationaal gevraagd worden.

Onze wetenschappelijke activiteiten op het gebied van moderne pijnstilling zijn de laatste jaren verschenen in een groot aantal internationale medische tijdschriften, hier een aantal daarvan:

Disclaimer

De informatie op neuropathie.nu is zorgvuldig samengesteld, uitgezocht en beoordeeld door de twee artsen van ons centrum, drs David J. Kopsky en prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink. De informatie kan niet worden beschouwd als een vervanger van een consult door een arts en is alleen bedoeld ter ondersteuning en educatieve doeleinden voor arts en patient. De informatie op neuropathie.nu kan de arts-patient relatie niet vervangen. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts of huisarts. Alle informatie die via deze site verzameld wordt, zoals e-mails, zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij deze door de wet wordt opgelegd.

De gegevens op de video’s van patienten interviews en op website zijn alleen bedoeld om informatie te verschaffen en dienen op geen enkele manier ter vervanging van medische consulten bij uw arts, diëtist of andere medische professional. De informatie, meningen en aanbevelingen op deze pagina en film zijn niet bedoeld ter vervanging van de zorg door uw eigen arts, diëtist of andere medische professionals.

We controleren de informatie op deze site en filmpjes zorgvuldig, maar kunnen niet garanderen dat de medische gegevens in door ons gepubliceerde documenten juist zijn, en we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van die gegevens of voor de inhoud van filmische verslagen en websites waaraan deze site gekoppeld is.

Voor elk filmpje is consent gegeven door de desbetreffende geïnterviewde patient. Mocht na opname in deze website er toch bedenkingen optreden bij patienten, die ze kenbaar aan ons maken, dan worden de filmpjes direct van het web afgenomen.

Versie augustus 2010; auteurs: prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink en David J. Kopsky, artsen, gereviseerde versie april 2011 JMKH, revisie: juli 2011, JMKH, revisie november 2011, revisie maart 2012, JMKH, revisie feb 2016, JMKH.

Referentie

[1] Oster G, Berger A, Dukes E, Edelsberg J, McCarberg B. | Use of potentially inappropriate pain-related medications in older adults with painful neuropathic disorders. | Am J Geriatr Pharmacother. | 2004 Sep;2(3):163-70.

[2] Gore M, Dukes E, Rowbotham DJ, Tai KS, Leslie D. | Clinical characteristics and pain management among patients with painful peripheral neuropathic disorders in general practice settings. | Eur J Pain. | 2007 Aug;11(6):652-64. Epub 2006 Nov 27.

[3] Lachaine J, Gordon A, Choinière M, Collet JP, Dion D, Tarride JE. | Painful neuropathic disorders: an analysis of the Régie de l'Assurance Maladie du Québec database. | Pain Res Manag. | 2007 Spring;12(1):31-7.

[4] Berger A, Toelle T, Sadosky A, Dukes E, Edelsberg J, Oster G. | Clinical and economic characteristics of patients with painful neuropathic disorders in Germany. | Pain Pract. | 2009 Jan-Feb;9(1):8-17. Epub 2008 Oct 8.

[5] Dieleman JP, Kerklaan J, Huygen FJ, Bouma PA, Sturkenboom MC. | Incidence rates and treatment of neuropathic pain conditions in the general population. | Pain. | 2008 Jul 31;137(3):681-8. Epub 2008 Apr 24.

[6] Gore M, Brandenburg NA, Hoffman DL, Tai KS, Stacey B. | Burden of illness in painful diabetic peripheral neuropathy: the patients' perspectives. | J Pain. | 2006 Dec;7(12):892-900.

[7] O'Connor AB. | Neuropathic pain: quality-of-life impact, costs and cost effectiveness of therapy. | Pharmacoeconomics. | 2009;27(2):95-112. doi: 10.2165/00019053-200927020-00002.

[8] Hoffman DL, Sadosky A, Alvir J. | Cross-national burden of painful diabetic peripheral neuropathy in Asia, Latin America, and the Middle East. | Pain Pract. | 2009 Jan-Feb;9(1):35-42. Epub 2008 Oct 27.

[9] Liedberg GM, Vrethem M. | Polyneuropathy, with and without neurogenic pain, and its impact on daily life activities--a descriptive study. | Disabil Rehabil. | 2009;31(17):1402-8.

[10] Schulte E, Hermann K, Berghöfer A, Hagmeister H, Schuh-Hofer S, Schenk M, Kopf A, Vilain M, Martus P, Willich SN, Boemke W. | Referral practices in patients suffering from non-malignant chronic pain. | Eur J Pain. | 2010 Mar;14(3):308.e1-308.e10. Epub 2009 Jun 30.

[11] Hartsfield CL, Korner EJ, Ellis JL, Raebel MA, Merenich J, Brandenburg N. | Painful diabetic peripheral neuropathy in a managed care setting: patient identification, prevalence estimates, and pharmacy utilization patterns. | Popul Health Manag. | 2008 Dec;11(6):317-28.

[12] Ritzwoller DP, Ellis JL, Korner EJ, Hartsfield CL, Sadosky A. | Comorbidities, healthcare service utilization and costs for patients identified with painful DPN in a managed-care setting. | Curr Med Res Opin. | 2009 Jun;25(6):1319-28.

[13] Ruessmann HJ; German Society of out patient diabetes centres AND (Arbeitsgemeinschaft niedergelassener diabetologisch tätiger Arzte e.V.). | Switching from pathogenetic treatment with alpha-lipoic acid to gabapentin and other analgesics in painful diabetic neuropathy: a real-world study in outpatients. | J Diabetes Complications. | 2009 May-Jun;23(3):174-7. Epub 2008 Apr 9.

[14] Ziegler D. | Treatment of diabetic neuropathy and neuropathic pain: how far have we come? | Diabetes Care. | 2008 Feb;31 Suppl 2:S255-61.

[15] Finnerup NB, Sindrup SH, Jensen TS. | The evidence for pharmacological treatment of neuropathic pain. | Pain. | 2010 Sep;150(3):573-81.

[16] Kopsky DJ, Keppel Hesselink JM. | A new combination cream for the treatment of severe neuropathic pain. | J Pain Symptom Manage. | 2010 Feb;39(2):e9-e10.

[17] Liebregts R, Kopsky DJ, Hesselink JM. | Topical amitriptyline in post-traumatic neuropathic pain. | J Pain Symptom Manage. | 2011 Apr;41(4):e6-7.

[18] Kopsky DJ, Keppel Hesselink JM. | Multimodal Stepped Care Approach Involving Topical Analgesics for Severe Intractable Neuropathic Pain in CRPS Type 1: A Case Report. | Case Report Med. | 2011;2011:319750. Epub 2011 Oct 17.

[19] Keppel Hesselink JM. | Effectiveness of the association micronized N-palmitoylethanolamine (PEA)-transpolydatin in the treatment of chronic pelvic pain. | Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. | 2011 Jul 14. [Epub ahead of print]

[20] Kopsky DJ, Hesselink JM. | Multimodal stepped care approach with acupuncture and PPAR-α agonist palmitoylethanolamide in the treatment of a patient with multiple sclerosis and central neuropathic pain. | Acupunct Med. | 2012 Mar;30(1):53-5. Epub 2012 Feb 1.

[21] Hesselink JM, Kopsky DJ. | Intractable neuropathic pain due to ulnar nerve entrapment treated with cannabis and ketamine 10%. | J Clin Anesth. | 2012 Feb;24(1):78-9. Epub 2012 Jan 5.

[22] Kopsky DJ, Keppel Hesselink JM. | High Doses of Topical Amitriptyline in Neuropathic Pain: Two Cases and Literature Review. | Pain Pract. | 2011 Jun 16. doi: 10.1111/j.1533-2500.2011.00477.x. [Epub ahead of print]

[23] Hesselink JM, Kopsky DJ. | Enhancing acupuncture by low dose naltrexone. | Acupunct Med. | 2011 Jun;29(2):127-30. Epub 2011 Mar 17.

[24] Kopsky DJ, Hesselink JM. | Nerve regeneration in neuropathic pain. | Pain Med. | 2010 Oct;11(10):1576. doi: 10.1111/j.1526-4637.2010.00947.x. Epub 2010 Sep 7.

[25] Tjon Eng Soe SH, Kopsky DJ, Jongen PJ, de Vet HC, Oei-Tan CL. | Multiple sclerosis patients with bladder dysfunction have decreased symptoms after electro-acupuncture. | Mult Scler. | 2009 Nov;15(11):1376-7.

[26] Maccarrone M1, Bab I2, Br T3, Cabral GA4, Dey SK5, Di Marzo V6, Konje JC7, Kunos G8, Mechoulam R9, Pacher P8, Sharkey KA10, Zimmer A11. | Endocannabinoid signaling at the periphery: 50 years after THC. | Trends Pharmacol Sci. | 2015 May;36(5):277-296. doi: 10.1016/j.tips.2015.02.008. Epub 2015 Mar 18.

[27] Kopsky DJ, Keppel Hesselink JM. | High Doses of Topical Amitriptyline in Neuropathic Pain: Two Cases and Literature Review. | Pain Pract. | 2011 Jun 16. doi: 10.1111/j.1533-2500.2011.00477.x. [Epub ahead of print]

Gerelateerde artikelen