Home > Neuropathie > Kanker(behandelingen) > Bortezomib geinduceerde polyneuropathie

Bortezomib geinduceerde polyneuropathie

Bortezomib geinduceerde polyneuropathie (PN) met ernstige pijn is een bijwerking die de behandeling van patienten met een zogenaamd multipel myeloom goed in de wielen kan rijden. Want dan moet de dosis aangepast worden, of zelfs de behandeling gestopt. Bij oudere patienten treedt deze bijwerking vaker op. Gelukkig is er nu een bewezen behandeling tegen die bijwerkingen op basis van een natuurlijke stof, palmitoylethanolamide. Die stof is als supplement verkrijgbaar.

Bortezomib geeft neuropathie

Bortezomib geeft neuropathie

Bij patienten die nooit eerder met bortezomib behandeld werden, is de pijn vaak minder heftig dan bij patienten die vaker met deze stof behandeld zijn. Er hoeft dan ook minder vaak gestopt te worden. Dat zijn de resultaten van een onderzoek bij ongeveer 100 patienten, waarvan de helft nooit eerder bortezomib gekregen had. [1] De auteurs vatten een en ander samen als:

In conclusion, incidence, severity and outcome of bortezomib-related PN are similar in untreated and pre-treated MM patients except for neuropathic pain which has lower incidence and shorter duration in untreated patients with less frequent need for bortezomib discontinuation. Age emerges as the most relevant risk factor for peripheral neuropathy, with a risk increase for PN of 6% per year of age.

Waarschuwing protocol Bortezomib Universiteit Groningen

We citeren:

De behandeling met Bortezomib is zeer vaak geassocieerd met perifere neuropathie. De incidentie van perifere neuropathie stijgt in het begin van de behandeling en is het hoogst tijdens kuur 5.

Aanbevolen wordt om patiënten zorgvuldig te controleren op symptomen van neuropathie, zoals een branderig gevoel, hyperesthesie, tintelingen en prikkelingen (hypo-esthesie, paresthesie), veranderd gevoel meestal in de voeten, neuropathische pijn of zwakte.

Patiënten met nieuwe of verergerde perifere neuropathie moeten een neurologisch onderzoek ondergaan en het kan nodig zijn de dosis en het toedieningschema van Bortezomib te wijzigen.  

Bortezomib altijd combineren met Palmitoylethanolamide

Wij adviseren, op basis van klinisch onderzoek, naast bovenstaande, om altijd bortezomib met de lichaamseigen stof palmitoylethanolamide te combineren. Dan kan er langer en hoger gedoseerd worden met de bortezomib, omdat PEA de zenuwen beschermd tegen de negatieve invloeden van dit chemokuur middel. Bovendien herstellen de zenuwen sneller na een chemokuur met palmitoylethanolamide.

palmitoylethanolamide-a-useful-adjunct-in-chemotherapy-providing-analgesia-and-neuroprotectioni-2167-7700.1000121

Auteur: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, januari 2010, revisie juni 2015

Gerelateerde artikelen