Home > Neuropathie > Kanker(behandelingen) > Chemokuur 5-fluorouracil (5-FU) neuropathie

Chemokuur 5-fluorouracil (5-FU) neuropathie

Bij darmkanker wordt de stof 5-fluorouracil (5-FU) gegeven als chemokuur, om de tumorcellen in hun groei te remmen. Deze stof kan echter ook een chemokuur geinduceerde (pijnlijke) neuropathie veroorzaken, zoals we ook in ons instituut soms zien. Toch wordt in de literatuur gezegd dat deze neuropathie bepaaldelijk zeldzaam is.

Zo schreven bijvoorbeeld de oncologen van het Radboud ziekenhuis: 

Peripheral neuropathy is a rare complication of the commonly used cytotoxic drug 5-fluorouracil (5-FU). We report a case of 5-FU-induced peripheral neuropathy in a patient with metastatic colorectal carcinoma. Discontinuation of 5-FU therapy is recommended in case of 5-FU-related neurotoxicity.[1] 

De neuropathie heeft een axonaal karakter en kan zowel sensibel als motorisch van aard zijn. [2]

5-FU en coasting 

Een van onze patienten die bij ons kwam na 2 jaar geleden een serie 5-FU kuren gehad te hebben, vertoonde het fenomeen van partiele coasting, dat wil zeggen dat de neuropathie na de behandeling steeds toenam in heftigheid, zonder dat er daarna afname plaatsvond.  Bij coasting nemen de stoornissen eerst maanden toe, om daarna weer af te nemen.

Augustus 2010, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink 

Referentie

[1] van Laarhoven HW, Verstappen CC, Beex LV, Kappelle AC, Punt CJ. | 5-FU-induced peripheral neuropathy: a rare complication of a well-known drug. | Anticancer Res. | 2003 Jan-Feb;23(1B):647-8.

[2] Werbrouck BF, Pauwels WJ, De Bleecker JL. | A case of 5-fluorouracil-induced peripheral neuropathy. | Clin Toxicol (Phila). | 2008 Mar;46(3):264-6.