Home > Neuropathie > Kanker(behandelingen) > Paraneoplastische polyneuropathie

Paraneoplastische polyneuropathie

Paraneoplastische polyneuropathie, een moeilijk woord. Dit is een polyneuropathie die optreedt tijdens kanker. Niet door het kankerproces zelf, maar indirect. Allerlei soorten kanker kunnen als het ware ‘op afstand’ stoornissen veroorzaken in de motorische of sensibele zenuwen en zo de oorzaak zijn van een polyneuropathie. Myelomen, lymfomen, ziekte van Hodgkin, baarmoederkanker, borstkanker, longtumoren, alle kunnen ten grondslag liggen aan het ontstaan van een polyneuropathie, die soms pijnlijk kan zijn. Gelukkig zijn paraneoplastische neurologische stoornissen zeldzaam, 1 op 10.000 kankerpatiënten krijgt ermee te maken. 

Naast neuropathie zijn er ook nog andere neurologische aandoeningen, die paraneopalastisch zijn: Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS), subacute cerebellar ataxia, limbic encephalitis (LE), opsoclonus-myoclonus (OM), retinopathies (cancer-associated retinopathy (CAR) and melanoma-associated retinopathy (MAR), Stiff-Person syndrome (SPS), chronic gastrointestinal pseudoobstruction (CGP), sensory neuronopathy (SSN), encephalomyelitis (EM) and dermatomyositis. [1]

De behandeling van deze neuropathievorm bestaat o.a. uit het geven van immuunglobulines via een infuus (IVIG).[2]

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, en Drs. David J. Kopsky, artsen  

Referentie

[1] Honnorat J, Antoine JC. | Paraneoplastic neurological syndromes. | Orphanet J Rare Dis. | 2007 May 4;2:22.

[2] Voltz R. | Intravenous immunoglobulin therapy in paraneoplastic neurological syndromes. | J Neurol. | 2006 Sep;253 Suppl 5:V33-8.