Home > Behandelingen > Supplementen > Q10 bij chemokuur neuropathie

Q10 bij chemokuur neuropathie

Moleculair pathologen uit de USA hebben de processen die in de zenuwen optreden bij kanker en bij de behandeling van kanker met chemokuren in kaart gebracht. Ze zeggen dat de zenuwen door twee verschillende processen bij kanker bedreigd worden. Ten eerste blijkt dat bij kanker er een toegenomen celullaire stress is. Dat wil zeggen dat de cellen, en ook de zenuwcellen, wat in de klem komen te zitten wat betreft hun stofwisseling. Ten tweede hebben de anti-kankermiddelen die tijdens een chemokuur gegeven worden bijwerkingen die ook samenhangen met toegenomen stress voor de cellen. 

Molecular replacement 

De onderzoekers onderzochten de hypothese dat de chronische en acute negatieve effecten tegengegaan kunnen worden door bepaalde geneesmiddelen. Dat noemen ze molecular replacement. 

Een van de middelen waarover ze schrijven is de stof Q10. Hiermee werken wij ook in ons behandelingscentrum. De moleculair pathologen van The Institute for Molecular Medicine in Laguna Beach (USA) vertellen waarom dat zinvol is. 

We laten ze eerst zelf aan het woord:

By administering nutritional supplements with replacement molecules and antioxidants, oxidative membrane damage and reductions of cofactors in normal tissues can be reversed, protecting and restoring mitochondrial and other cellular functions and reducing chemotherapy adverse effects.

Recent clinical trials using cancer and non-cancer patients with chronic fatigue have shown the benefit of molecular replacement plus antioxidants in reducing the damage to mitochondrial membranes, restoring mitochondrial electron transport function, reducing fatigue and protecting cellular structures and enzymes from oxidative damage.

Molecular replacement and antioxidant administration mitigates the damage to normal tissues, such as cardiac tissue, and reduces the adverse effects of cancer therapy without reduction in therapeutic results. 

Tja, wetenschappers schijven lange zinnen, zelfs de Amerikanen. Wat zeggen ze nu eigenlijk?

1. Door het geven van bepaalde stoffen die de celstress tegengaan kunnen de celfuncties beter lopen en worden de bijwerkingen door de chemokuur minder.

2. Recente studies bij mensen geven aan dat dit soort stoffen bij kankerpatienten die erg moe zijn de cellen ondersteunen in hun functies, de schade wordt verminderd en de vermoeidheid ook. 

3. Het toedienen van dit soort stoffen vermindert schade aan weefsels zoals het hart, vermindert de bijwerkingen en tast het therapeutisch resultaat van de chemokuren niet aan.

Daarom zetten we in Soest dit soort stoffen in. Om de patienten optimaal te laten profiteren van de modernste inzichten! [1]

Co-enzym Q10 en de zenuwen 

Er is in 2008 een studie verschenen door een aantal biofysici uit Turkije, die gekeken hebben naar de effecten van Q10 op de zenuwen. Ze hadden een model met door diabetes zieke ratten die duidelijk verminderde zenuwfuncties hadden. Precies zoals de diabetische neuropathie. Aan die ratten gaven ze Q10. Het bleek dat de functie van de zenuwen, die je kan meten met moderne technieken, duidelijk toenam na de behandeling van Q10. [2]

Het zijn maar ratten, maar ratten zijn ook levende wezentjes, en Q10 komt in alle zoogdieren voor. Het ligt dus voor de hand, mede gezien het rapport van de Amerikanen hierboven, om vaker aan Q10 te denken als er schade optreedt aan de zenuwen door kanker, door chemokuren of door diabetes. 

Hieronder een rapportage van enkele patienten met door chemokuur veroorzaakte neuropathie, die we in Soest zagen en die ons hun verhaal vertellen. 

Verder is er literatuur over de positieve invloed van Q10 op de bijwerkingen van statines. Die bijwerkingen liggen ook op het neurologische vlak, zowel myopathie als neuropathie kunnen voorkomen, en Q10 is een zinvolle bescherming tegen die bijwerkingen. [3] [4] 


 

Versie april 2010, prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink

Referentie

[1] Nicolson GL, Conklin KA. | Reversing mitochondrial dysfunction, fatigue and the adverse effects of chemotherapy of metastatic disease by molecular replacement therapy. | Clin Exp Metastasis. | 2008;25(2):161-9. Epub 2007 Dec 5.

[2] Ayaz M, Tuncer S, Okudan N, Gokbel H. | Coenzyme Q(10) and alpha-lipoic acid supplementation in diabetic rats: conduction velocity distributions. | Methods Find Exp Clin Pharmacol. | 2008 Jun;30(5):367-74.

[3] Langsjoen PH, Langsjoen JO, Langsjoen AM, Lucas LA. | Treatment of statin adverse effects with supplemental Coenzyme Q10 and statin drug discontinuation. | Biofactors. | 2005;25(1-4):147-52.

[4] Baker SK, Tarnopolsky MA. | Statin-associated neuromyotoxicity. | Timely Top Med Cardiovasc Dis. | 2005 Sep 1;9:E26.