Home > Neuropathie > Kanker(behandelingen) > Thalidomide (Softenon®) hoe meer en hoe langer..

Thalidomide (Softenon®) hoe meer en hoe langer..

Thalidomide, wat vroeger onder de naam Softenon® bekend stond, wordt wel gegeven aan patienten met bepaalde vormen van kanker, zoals het multiple myeloom. Eén van de bijwerkingen is echter polyneuropathie. Belgische onderzoekers keken naar de dosis van thalidomide en andere factoren om er wat wijzer van te worden.

Er werden 15 patienten onderzocht die 100 mg thalidomide gekregen hadden gedurende een langere tijd. Uit het klinische en neurofysiologische onderzoek bleek duidelijk dat hoe langer behandeld was, hoe meer klachten en hoe duidelijker de afwijkingen van de zenuwgeleiding. Bij 12 patienten (80 %) ontwikkelde zich een duidelijk meetbare neuropathie. Bij enkelen waren er ook verschijnselen van verminderde spierkracht en een carpaal tunnelsyndroom. Andere onderzoekers vonden vergelijkbare afwijkingen.[1]

De conclusie was:

Our results suggest that thalidomide produces a dose dependent peripheral neuropathy, mainly localized to the peripheral nerves in a length dependent manner. The patient must be monitored closely to prevent irreversible consequences. [2]

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, en Drs. David J. Kopsky, artsen  

Referentie

[1] Zara G, Ermani M, Rondinone R, Arienti S, Doria A. | Thalidomide and sensory neurotoxicity: a neurophysiological study. | J Neurol Neurosurg Psychiatry. | 2008 Nov;79(11):1258-61. Epub 2008 May 1.

[2] Kocer B, Sucak G, Kuruoglu R, Aki Z, Haznedar R, Erdogmus NI. | Clinical and electrophysiological evaluation of patients with thalidomide-induced neuropathy. | Acta Neurol Belg. | 2009 Jun;109(2):120-6.