Home > Neuropathie > Kanker(behandelingen) > Vitamine E en cisplatinum-geinduceerde polyneuropathie

Vitamine E en cisplatinum-geinduceerde polyneuropathie

Vitamine E en cisplatinum-geïnduceerde polyneuropathie: een onderzoek naar de waarde van vitamine E slikken voor en na een chemokuur, besproken door een bekende Nederlandse neuroloog:

Vitamine E en neuropathie door chemokuur met cisplatinum 

Een analyse door Dr. D. Brandsma, Neuroloog, Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en Slotervaartziekenhuis, Amsterdam

Brandsma geeft aan dat vitamine E veel onderzocht is, maar dat er weinig is gebleken van de sterke antioxydanten werking die propagandisten van megavitamines vaak noemen. Toch komt in het door hem besproken artikel het antioxidant vitamine E  weer positief uit de bus. [1]

Het gaat om een recente (2010) door Pace en zijn collegae uitgevoerde gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie. UIt de resultaten blijkt dat vitamine E-gebruik de kans op een cisplatinum-geïnduceerde polyneuropathie significant vermindert.

Cisplatinum geeft bij 90% van de patiënten die behandeld worden met een cumulatieve dosis van meer dan 300mg/m2 een ernstige, sensore polyneuropathie.

In de studie van Pace kregen eenenveertig patiënten kregen een cumulatieve dosis cisplatinum van meer dan 300mg/m2. Zeventien daarvan slikten vitamine E (alpha-tocopherol, 400mg/dag) voor de start van cisplatinum tot drie maanden daarna, en 24 patiënten kregen een placebo.

De resultaten:

De incidentie van cisplatinum-geïnduceerde polyneuropathie bleek significant lager in de groep die met vitamine E behandeld was (5,9%), in vergelijking met de placebogroep (41,7%). Ook de ernst van de polyneuropathie was significant lager bij de patiënten die met vitamine E behandeld waren dan in de placebogroep (gemiddelde TNS 1,4 vs. 4,1;p<0,01).

Brandsma:

"Het verschil in incidentie van cisplatinum-geïnduceerde polyneuropathie tussen de groep die vitamine E kreeg en de placebogroep is in deze studie inderdaad hoog. Maar de patiëntengroepen zijn klein en er was een groot aantal ‘drop-outs’ door vroege tumorprogressie. Bovendien is het de eerste en tot nu toe enige gerandomiseerde studie die een neuroprotectieve rol van vitamine E bij cisplatinum-geïnduceerde polyneuropathie beschrijft. Zodoende geldt dat er meer (gerandomiseerde) studies nodig zijn. Voor antioxidanten is namelijk niet zonder meer het adagium ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ van toepassing.

Mogelijk dat Brandsma de Griekse studie gemist heeft, die ook positief was:

A total of 30 patients scheduled to receive six courses of cumulative cisplatin-based regimens were randomly allocated to treatment and control groups Patients assigned to group I (n=14) orally received vitamin E at a daily dose of 600 mg/day during chemotherapy and 3 months after its cessation were compared to patients of group II (n=16), who received no vitamin E supplementation and served as controls.

The incidence of neurotoxicity differed significantly between groups, occurring in 3/14 (21.4%) of patients assigned to the vitamin E supplementation group and in 11/16 (68.5%) of controls (p=0.026). The relative risk (RR) of developing neurotoxicity was significantly higher in case of controls, RR=2.51, 95% C.I.=1.16-5.47. Mean PNP scores were 4.99+/-1.33 for patients of group I and 10.47+/-10.62 for controls, (p=0.023).

Dus ook in deze studie grote meetbare effecten van Vitamine E om cisplatinum neurotoxiciteit te voorkomen en te verminderen.[2][3]

Aangezien er 2 studies zijn, en kort, gedurende enkele maanden, vitamine E in  een dosis van 400-600 mg/dag slikken geen noemenswaardige en storende bijwerkingen geeft, lijkt me hier ook een argument aanwezig voor de benefit of the doubt. De effecten zijn namelijk in beide studies behoorlijk groot! 

Zie verder de Cochrane resultaten. [4]

Bron: HealthDirect Neurologie 2010;5(2): 21

Juli 2010, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink 

Referentie

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 20194916

[2] Argyriou AA, Chroni E, Koutras A, Iconomou G, Papapetropoulos S, Polychronopoulos P, Kalofonos HP. | A randomized controlled trial evaluating the efficacy and safety of vitamin E supplementation for protection against cisplatin-induced peripheral neuropathy: final results. | Support Care Cancer. | 2006 Nov;14(11):1134-40. Epub 2006 Apr 19.

[3] Argyriou AA, Chroni E, Koutras A, Ellul J, Papapetropoulos S, Katsoulas G, Iconomou G, Kalofonos HP. | Vitamin E for prophylaxis against chemotherapy-induced neuropathy: a randomized controlled trial. | Neurology. | 2005 Jan 11;64(1):26-31.

[4] Albers J, Chaudhry V, Cavaletti G, Donehower R. | Interventions for preventing neuropathy caused by cisplatin and related compounds. | Cochrane Database Syst Rev. | 2007 Jan 24;(1):CD005228.