Home > Neuropathie > Letsel > Fantoompijn

Fantoompijn

Fantoompijn is pijn in een deel van het lichaam, meestal een vinger, deel van de hand of voet of de hele hand of voet, of zelfs arm of been, terwijl dat deel er niet meer is. De pijn is ernstig en bizar en heeft alle karakteristieken van neuropathische pijn. Fantoom betekent letterlijk 'spook' of 'hersenschim'; er is heftige pijn, maar waar die pijn ervaren wordt, daar is geen lichaam meer! Het komt vaak voor dan men denkt: na een amputatie heeft meer dan de helft van alle patienten er last van. Meestal vooral direct volgend op de amputatie. Maar soms blijft de pijn dus tot jaren daarna aanwezig.  

Fantoompijn wordt door patienten omschreven als nare, intense pijn. Pijn met een brandend, prikkend, trekkend, snijdend, stekend karakter. Alsof er een naalden ingestoken worden, ofdat er een mes doorheen snijdt. 

Behandeling van fantoompijn

Er zijn veel verschillende behandelingen, zelfs behandelingen met spiegels. [1] [2] Ook worden er pijnstillers ingezet, zoals clonazepam. Ook andere anti-epileptica, zoals topiramate en gabapentine, kunnen ingezet worden.[3][4]

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, en Drs. David J. Kopsky, artsen  

Referentie

[1] Mercier C, Sirigu A. | Training with virtual visual feedback to alleviate phantom limb pain. | Neurorehabil Neural Repair. | 2009 Jul-Aug;23(6):587-94. Epub 2009 Jan 26.

[2] Darnall BD. | Self-delivered home-based mirror therapy for lower limb phantom pain. | Am J Phys Med Rehabil. | 2009 Jan;88(1):78-81.

[3] Harden RN, Houle TT, Remble TA, Lin W, Wang K, Saltz S. | Topiramate for phantom limb pain: a time-series analysis. | Pain Med. | 2005 Sep-Oct;6(5):375-8.

[4] Nikolajsen L, Finnerup NB, Kramp S, Vimtrup AS, Keller J, Jensen TS. | A randomized study of the effects of gabapentin on postamputation pain. | Anesthesiology. | 2006 Nov;105(5):1008-15.