Home > Neuropathie > Letsel > Neuropathie bij brandwonden

Neuropathie bij brandwonden

Neuropathie bij brandwonden komt meer voor dan we denken en kan de revalidatie ernstig bemoeilijken. Perifere polyneuropathie wordt beschreven in 2-84% van alle brandwondpatiënten, afhankelijk van de meetmethodologie. Mononeurtis multiplex, een niet symmetrische polyneuropathie, wordt beschreven in 69% van alle brandwond patiënten. Hoe meer zenuwen aangedaan zijn, hoe langer de patiënt in het ziekenhuis blijft, en hoe langer aan de beademing.

Als er meer dan 20% van de huid verbrand is, is de kans op een neuropathie groter. Ook bij electrische verbrandingen vindt men vaak neuropathieën. In het merendeel van de gevallen gaat het om een axonale neuropathie. Elektrische verbrandingen leiden vaker tot mononeuropathie, uitval van een zenuw.

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, en Drs. David J. Kopsky, artsen