Home > Neuropathie > Letsel > Neuropathie na een darm-kijkprocedure

Neuropathie na een darm-kijkprocedure

Er zijn veel oorzaken voor een polyneuropathie. Ook bijwerkingen van chemokuur zijn bekend. Minder bekend is dat een polyneuropathie zich ook kan ontwikkelen volgend op een zogenaamde colonscopie.

Een darm-kijkoperatie dus.[1] Vreemd maar waar.

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, en Drs. David J. Kopsky, artsen   

Referentie

[1] Bong CL, Seefelder C. | Peripheral neuropathy following colonoscopy is not uncommon. | Anesth Analg. | 2009 Jan;108(1):384-5.