Home > Behandelingen > Medicatie > Gabapentin net zo goed als tramadol/paracetamol

Gabapentin net zo goed als tramadol/paracetamol

De standaard medicatiebehandeling voor neuropathische pijn is met anti-epileptica (gabapentine en pregabaline) en tricyclische anti-depressiva (amitriptyline). In 2010 is een studie verschenen bij diabetes patienten met neuropathische pijn waarin gabapentine versus tramadol samen met paracetamol werd vergeleken. Beide groepen hadden na 6 weken een vergelijkbare pijnvermindering!

In deze open gerandomiseerde studie werden 163 diabetes patienten verdeeld over twee groepen: gabapentinegroep (84 patienten) en tramadol/paracetamolgroep (79 patienten).[1] In twee weken tijd werden de pillen opgehoogd tot gabapentine 300 mg 4 pillen per dag en tramadol 37.5 mg gecombineerd met paracetamol 325 mg tot 3 pillen per dag. Wanneer de pijn na twee weken niet verminderde, of juist vermeerderde, werd gabapentin tot maximaal 3600 mg per dag opgehoogd en de combinatiepil tramadol en paracetamol tot 8 pillen per dag. Gedurende 4 weken bleven de patienten op hun dosering die de pijn verlichtte.

Uiteindelijk gebruikte de gabapentinegroep gemiddeld 1575 mg per dag en de tramadol/paracetamolgroep 4.22 pillen per dag (dat was totaal 160 mg tramadol/dag). De onderzoekers hebben de praktijk van alledag nagebootst in deze studie. Eerst ophogen met de medicatie tot een standaard lage dosering, dan, wanneer de pijn niet vermindert ophogen tot een maximum dosering op geleide van de pijn.

Tramadol en gabapentine even goed? 

Kunnen we nu zeggen dat deze beide pijnstillers even goed zijn? Nee, dat helaas niet. Want ten eerste was het een open studie en ten tweede is er geen arm in de studie waar de patienten geen medicijnen tegen de pijn kregen. En we weten bij dit soort pijnen, dat ook spontane verbetering mogelijk is, dat het placebo effect een rol kan spelen, en dat je tenminste 3 maande moet behandelen om zeker te weten dat de pijn ook op de langere termijn minder blijft! 

Auteurs: augustus 2010 David Kopsky,arts en Jan M. Keppel Hesselink, arts

Referentie

[1] Ko SH, Kwon HS, Yu JM, Baik SH, Park IB, Lee JH, Ko KS, Noh JH, Kim DS, Kim CH, Mok JO, Park TS, Son HS, Cha BY. | Comparison of the efficacy and safety of tramadol/acetaminophen combination therapy and gabapentin in the treatment of painful diabetic neuropathy. | Diabet Med. | 2010 Sep;27(9):1033-40.

Gerelateerde artikelen