Home > Behandelingen > Medicatie > Pepercreme bij neuropatische pijn

Pepercreme bij neuropatische pijn

Capsaicine creme is pepercreme. Een extract van peper zit dus in de creme. En het paradoxale is dat deze creme verlichting kan geven bij neuropatische pijnen. Dit zou je niet zeggen, want peper prikkelt. Dat is nu juist waarom deze pepercreme werkt. Door het prikkelen van de huidzenuwen wordt de pijn verlicht. Dat begrijpen we nu vanuit de neurofysiologie.

Bij neuropathische pijnen geven de zenuwen de prikkels niet goed door. De basisprikkel, die elke zenuw in zichzelf opwekt, komt niet goed door bij de uiteinde van de zenuw. Hierdoor wordt de uiteinde gevoeliger. De pepercreme zorgt voor een extra continue prikkel, zodat er minder receptoren voor de prikkels worden aangemaakt, en het signaal door de zenuw niet versterkt wordt ervaren.

Dat pepercreme werkt is inmiddels duidelijk bewezen. In goede studies. In zogenaamde gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studies is de doeltreffendheid van capsaïcine, van pepercreme aangetoond. Dat werd dan lokaal, bijvoorbeeld op de benen, toegepast in de vorm van een crème van 0,075%. De werkzaamheid en veiligheid bij diabetische neuropathie en ook bij postherpetische neuralgie is daarmee duidelijk aangetoond. In een studie bij patiënten met diabetische neuropathie was capsaïcine even doeltreffend als het anti-depressivum amitriptyline, en capsaicine werd zelfs beter verdragen. Capsaïcine lokaal veroorzaakt soms een branderig gevoel, vooral in de eerste twee weken van de behandeling en de concentratie van 0,075% mag daarom niet worden overschreden. Verder kunnen witte sokken wat rood worden, want de creme geeft wat af, ondanks dat de creme er witachtig uitziet!

Er zijn diverse vormen van neuropathische pijn waarbij de effecten van capsaicine creme duidelijk zinvol waren. [1][2]

Was na het aanbrengen van de creme altijd goed de handen en wrijf nooit in de ogen met nog capsaicine aan de handen. Dit kan ernstige irritatie veroorzaken van de ogen.

Auteurs: prof.dr. Jan M. keppel Hesselink, MD, PhD en Drs David J. Kopsky, MD. Versie Augustus 2009  

Referentie

[1] Paice JA, Ferrans CE, Lashley FR, Shott S, Vizgirda V, Pitrak D. | Topical capsaicin in the management of HIV-associated peripheral neuropathy. | J Pain Symptom Manage. | 2000 Jan;19(1):45-52.

[2] [No authors listed] | Treatment of painful diabetic neuropathy with topical capsaicin. A multicenter, double-blind, vehicle-controlled study. The Capsaicin Study Group. | Arch Intern Med. | 1991 Nov;151(11):2225-9.

Gerelateerde artikelen