Home > Patienten vertellen: > Multipele sclerose > MS, neuropathische pijn en MS vermoeidheid: palmitoylethanolamide

MS, neuropathische pijn en MS vermoeidheid: palmitoylethanolamide

In ons centrum hebben we jarenlang ervaring met de behandeling van een aantal lastige symptomen waar MS patienten last van hebben. Dat zijn naast de neuropatische pijnen die ook hier voorkomen, ook de MS vermoeidheid, de duizeligheid en het verlies van energie. Hierdoor neemt de kwaliteit van leven van de multipele sclerose patient sterk af, en ontstaat er een vicieuze cirkel van minder kunnnen, minder doen, meer pijn, toegenomen vermoeidheid en in het totaal dus een sterk afgenomen levenskwaliteit.

Pijn en vermoeidheid laten zich soms goed behandelen met een stof, die lichaamseigen is, en natuurlijk, en die geen bijwerkingen kent. Het is palmitoylethanolamide, een stof waarmee wij veel ervaring mee hebben. Helaas dringt het maar langzaam door in de wereld, omdat het een supplement is. Er zijn zelfs sommige artsen en MS verpleegkundigen te vinden, die ondanks dat ze de stof niet kennen, het menen te moeten afraden. Dat komt niet ten goede aan de patient, en is behoorlijk kortzichtig. In Italie en Spanje werkt men al jaren met deze stof, en zijn neurologen er behoorlijk tevreden over. Vooral omdat het al in ons lijf zit, en daar ook gevormd wordt, zijn bijwerkingen afwezig.

Pijn bij MS natuurlijk behandelen!

Het is moeilijk voorstelbaar, maar 10-80% (gemiddeld 70%) van de patienten met MS hebben (neuropathische) pijnklachten. [1] Dat op zich kan al aanleiding zijn tot vermoeidheid. Maar MS vermoeidheid staat ook op zichzelf.

ms_pijn_een PEA-houdend product_-_versie_2.jpg

De pijn bij MS is niet zo makkelijk te behandelen, Cannabis roken geeft veel bijwerkingen. Wij behandelen de patienten met MS pijn veelal met de natuurlijke pijnstiller en ontstekingsremmer palmitoylethanolamide (PEA), die als supplement in Nederland zonder recept beschikbaar is.

PEA is makkelijk te gebruiken, kent geen nare bijwerkingen en laat zich makkelijk combineren met welk ander middel dan ook. Het versterkt ook de pijnstllernde werking van andere pijnstillers, en op zich is het ook een goede pijnstiller, die omdat het via een natuurlijke weg werkt, wel vaak enige dagen tot weken nodig heeft om de werking te ontplooien.

Italiaanse neurologen werken veel met dit middel bij MS patienten, om de pijnen en de spasmen te behandelen. Hier de resultaten van de behandeling van 20 patienten met PEA.

Een groot deel van die patienten had baat bij PEA.

Vermoeidheid bij MS

Vermoeidheid is een bekend probleem bij multipele sclerose, en er is vrij veel literatuur over. [2] [3] Het is zelfs zo dat vermoeidheid als een van de meest problematische symptomen wordt waargenomen door de patienten. Zo staat het in een recent overzicht hierover: individuals with MS perceive fatigue as one of their worst symptoms three times as often as individuals in the general population.[4]  De negatieve invloed ervan op de kwaliteit van leven en de stemming, alsmede op wat je nog allemaal wilt en kan doen is groot. [5] Helaas is vermoeidheid binnen de algemene behandeling van de MS patient een ondergeschoven kindje.

De vermoeidheid bij MS heeft ook een negatief effect op de concentratie en patient voelen zich uitgeput. Deze moeheid komt vaak in episoden, afgewisseld met episoden zonder deze vermoeidheid. Deze vermoeidheid is erger dan bij andere aandoeningen en verdwijnt ook minder snel en vaak. De vermoeidheid wordt meestal erger bij warmte en veel en zwaar eten.

Vandaar dat wij ons ook op dit symptoom richten en in het volgende verhaal kunt u een indruk krijgen hoe een patient die behandeling heeft ervaren. Hier een patient die vertelt
Hieronder volgt een schaal waarmee de vermoeidheid in kaart gebracht kan worden.

Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) 

Het scoresysteem wordt gedaan door het berekenen van het gemiddelde antwoord op de

vragen (optelling van alle antwoorden en te delen door negen).

Mensen met een depressie scoren ongeveer 4,5, maar mensen met vermoeidheid door

bijvoorbeeld MS scoren gemiddeld ongeveer 6,5.

Vermoeidheid is een gevoel van lichamelijke vermoeidheid en gebrek aan energie dat veel

mensen van tijd tot tijd ervaren. Maar mensen met medische aandoeningen zoals MS ervaren

een veel sterker gevoel van vermoeidheid, welke vaker voorkomt en met meer impact heeft

dan bij gezonde personen.

Hieronder is een lijst van verklaringen die de effecten van vermoeidheid beschrijven. Lees

elke verklaring zorgvuldig, Omcirkel dan het cijfer dat het beste aangeeft wat voor jou van

toepassing was in de afgelopen 4 weken. Geef antwoord op elke vraag. Als u niet zeker weet

welk antwoord u moet kiezen, kies dan het antwoord dat het dichtst bij uw eigen

beschrijving komt. 

Naam: ___________________________________ Datum: __________________________


Vanwege mijn vermoeidheid gedurende de afgelopen 4 weken … 

1 ben ik minder alert         0 1 2 3 4

2 heb ik moeite met aandacht voor lange tijd     0 1 2 3 4

3 ben ik niet in staat geweest om goed te denken     0 1 2 3 4

4 ben ik onhandig en ongecoördineerd      0 1 2 3 4

5 ben ik vergeetachtig        0 1 2 3 4

6 moest ik tempo aanbrengen in mijn fysieke activiteiten    0 1 2 3 4

7 ben ik minder gemotiveerd om fysieke inspanningen te doen   0 1 2 3 4

8 ben ik minder gemotiveerd om deel te nemen aan sociale activiteiten   0 1 2 3 4

9 ben ik beperkt in mijn mogelijkheden om dingen ver van huis te doen  0 1 2 3 4

10 heb ik problemen met fysieke inspanning gedurend een lange periode   0 1 2 3 4

11 heb ik moeite met het nemen van beslissingen      0 1 2 3 4

12 ben ik minder gemotiveerd om dingen te doen waarbij ik moet nadenken 0 1 2 3 4

13 heb ik het gevoel dat mijn spieren zwak zijn      0 1 2 3 4

14 voel ik mij fysiek ongemakkelijk        0 1 2 3 4

15 heb ik moeite met het afmaken van taken waarbij ik moet nadenken  0 1 2 3 4

16 heb ik moeite mijn gedachten bij het organiseren van activiteiten te houden  0 1 2 3 4

17 ben ik minder in staat om taken af te maken die fysieke inspanning vragen 0 1 2 3 4

18 denk ik langzamer         0 1 2 3 4

19 heb ik problemen met concentreren       0 1 2 3 4

20 beperk ik mijn fysieke activiteiten       0 1 2 3 4

21 heb ik meer rust of langere rust periodes nodig     0 1 2 3 4

0 Nooit

1 Zelden

2 Soms

3 Vaak

4 Bijna altijd

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink en Drs David J. Kopsky, artsen, rev Jan 2014, JMKH

Referentie

[1] Iskedjian M, Desjardins O, Piwko C, Bereza B, Jaszewski B, Einarson TR. | Willingness to pay for a treatment for pain in multiple sclerosis. | Pharmacoeconomics. | 2009;27(2):149-58. doi: 10.2165/00019053-200927020-00005.

[2] Patrick E, Christodoulou C, Krupp LB; New York State MS Consortium. | Longitudinal correlates of fatigue in multiple sclerosis. | Mult Scler. | 2009 Feb;15(2):258-61.

[3] Moreira NC, Damasceno RS, Medeiros CA, Bruin PF, Teixeira CA, Horta WG, Bruin VM. | Restless leg syndrome, sleep quality and fatigue in multiple sclerosis patients. | Braz J Med Biol Res. | 2008 Oct;41(10):932-7.

[4] Flensner G, Ek AC, Landtblom AM, Söderhamn O. | Fatigue in relation to perceived health: people with multiple sclerosis compared with people in the general population. | Scand J Caring Sci. | 2008 Sep;22(3):391-400.

[5] Motl RW, McAuley E, Snook EM, Gliottoni RC. | Physical activity and quality of life in multiple sclerosis: intermediary roles of disability, fatigue, mood, pain, self-efficacy and social support. | Psychol Health Med. | 2009 Jan;14(1):111-24.

Gerelateerde artikelen