Multiple Sclerose MS pijn behandeld met PEA

Spasmen en pijn bij Multiple Sclerose MS zijn een groot probleem, maar er is hoop met het middel Palmitoylethanolamide (PEA). Reguliere medicijnen voor MS werken niet altijd even goed, of hebben vervelende bijwerkingen.

Neuropathische pijn

110339780-Arloofs-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn ms behandeling multiple sclerose peaMS patiënten hebben vaak een brandende neuropathische pijn in de benen of delen van het lichaam. Deze zijn niet altijd goed behandelbaar met neuropathische pijnstillers zoals Gabapentine en Pregabaline.

Zowel voor de spasticiteit, de pijnlijke spasmen en de neuropathische pijn hebben enkele neurologen aan patiënten met MS de lichaamseigen, ontstekingsremmende en pijndempend supplement Palmitoylethanolamide (PEA) gegeven. De resultaten zijn positief.

Onze voorkeur hebben PEA supplementen met PEA-opt keurmerk (in Nederland GMP geproduceerd) en PEA-um (in Italië GMP geproduceerd). Alleen deze zijn afdoende klinisch getest qua veiligheid en werkzaamheid.

Brandende benen en rolstoelgebonden

Een 37-jarige man met MS had veel last van brandende sensaties in de benen, en de behandeling met in totaal driehonderd mg Pregabaline had niet genoeg effect. Er werd behandeld met Palmitoylethanolamide en daarop verbeterde de brandende pijn aanmerkelijk en de gestoorde slaap eveneens.

Een 55-jarige man met multiple sclerose gedurende 15 jaar is sinds 5 jaar rolstoelgebonden. Er zijn veel spasmen, vooral ‘s nachts. Uit onderzoek is gebleken dat spasmen bij MS soms goed te behandelen zijn met Cannabis. Maar niet alle patiënten willen Cannabis gebruiken.

Deze patiënt werd behandeld met PEA in een dosering van 400 mg. Na 10 dagen merkte de patiënt dat de spasmen in intensiteit en frequentie afnamen, en na 15 dagen waren de spasmen vrijwel verdwenen.

Endocannabinoiden bij MS

Onderzoek bij patiënten gaf al eerder aan dat het zogenaamde endocannabinoide-systeem bij MS anders functioneert dan bij gezonde vrijwilligers. De onderzoekers meenden al dat de cannabisachtige moleculen die wij zelf in ons lijf maken (de endocannabinoiden) zenuwbeschermende en immuun modulerende werking bij MS kunnen hebben:

 • Therapies that affect the endocannabinoid (EC) system may have immunomodulatory, symptomatic and neuroprotective effects. [1]

En in een overzicht uit 2011 lezen we:

 • Experimental work has provided robust evidence of the immunomodulatory and neuroprotective properties that cannabinoids exert in animal models of multiple Sclerose. Through activation of the CB2 receptor, cannabinoids modulate peripheral blood lymphocytes, interfere with migration across the blood-brain barrier and control microglial/macrophage activation. CB1 receptors present in neural cells have a fundamental role in direct neuroprotection against several insults, mainly excitotoxicity.
  In multiple Sclerose, several reports have documented the disturbance of the endocannabinoid system. Considering the actions demonstrated experimentally, cannabinoids might be promising agents to target the main aspects of the human disease.[1]

Muizen met MS en Palmitoylethanolamide

Er is een zogenaamd muizenmodel voor MS waaruit blijkt dat PEA zowel de ontstekingsaspecten die op MS lijken remt, als de verlammingen verbetert. Hier enkele opmerkingen uit die studie.

 • Increasing evidence from animal studies suggests that cannabinoids could also prove efficient to fight neurodegeneration, demyelination, inflammation and autoimmune processes occurring in this (MS) pathology. However, the use of cannabinoids is limited by their psychoactive effects. In this context, potentiation of the endogenous cannabinoid signalling could represent a substitute to the use of exogenously administrated cannabinoid ligands.

  Here, we studied the expression of different elements of the endocannabinoid system in a chronic model of MS in mice.
  We first studied the expression of the two cannabinoid receptors, CB(1) and CB(2), as well as the putative intracellular cannabinoid receptor peroxisome proliferator-activated receptor-alpha. We observed an upregulation of CB(2), correlated to the production of proinflammatory cytokines, at 60 days after the onset of the MS model.
  At this time, the levels of the endocannabinoid, 2-arachidonoylglycerol, and of the anti-inflammatory anandamide congener, palmithoylethanolamide, were enhanced, without changes in the levels of anandamide.

  Finally, the exogenous administration of Palmitoylethanolamide resulted in a reduction of motor disability in the animals subjected to this model of MS, accompanied by an anti-inflammatory effect. This study overall highlights the potential therapeutic effects of endocannabinoids in MS.[2]

Het lijkt er dus op basis van deze beide studies op dat zowel in het muizenmodel als bij de mens Palmitoylethanolamide in stelling brengt bij MS als een poging tot zelfgenezing. Als je in het muizenmodel dan extra Palmitoylethanolamide toevoegt, dan neemt de ontsteking af en de muisjes lopen beter.

Spasticiteit bij Multiple Sclerose behandeld met PEA

Uit deze korte gevalsbeschrijvingen blijkt dat er patiënten met MS zijn, en die kampen met neuropathische pijn, pijnlijke spasmen en/of spasticiteit, baat hebben bij Palmitoylethanolamide.

Deze pijnstillende en ontstekingsmodulerende stof wordt in onze eigen cellen gevormd, en is uitgebreid onderzocht bij een groot aantal aandoeningen, zoals ernstige herniapijn, gordelroos en diabetes, het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) en kaakpijn. In al die studies bleek een goed pijnstillend effect, zonder problematische bijwerkingen.

Palmitoylethanolamide behoort tot de groep van de endocannabinoiden, stoffen die lijken op cannabis en door onze eigen weefsels gevormd worden (endo, van endogeen, binnen in). Het heeft duidelijk pijnstillende en spasmen remmende werking, zoals uit de bovenstaande voorbeelden blijkt. En er zijn geen problematische bijwerkingen van te verwachten.

Naast andere medicatie

Verder kan de stof goed ingezet worden naast allerlei andere medicamenten, zonder kans op nare interacties. Ook oudere patiënten kunnen dit middel goed verdragen.

Het inzetten van dit middel lijkt bij neuropathische pijn en pijnlijke spasmen bij MS niet onverstandig, al was het alleen maar dat veel van de dagelijks door MS patiënten gebruikte middelen voor deze klachten discutabel zijn, zoals op 5 juli 2008 in het Geneesmiddelenbulletin over MS stond.

Wat stond daar dan? De werking van veel van de dagelijks voorgeschreven medicijnen zijn nooit bewezen om MS mee te behandelen.

Geneesmiddelenbulletin sceptisch

In het Geneesmiddelenbulletin worden alle middelen besproken die artsen voorschrijven aan Multiple Sclerose patiënten, om de symptomen te verminderen. Dat zijn er vrij veel.

Middelen tegen zwakte en vermoeidheid, middelen tegen de trillingen en de problemen van de blaas, middelen tegen de spasmen, en ga zo maar door. Al die middelen werden besproken en de conclusie is nogal schokkend. Schokkend vooral, omdat in 1996, 12 jaar geleden dus, ook in het Geneesmiddelenbulletin 1996 dit onderwerp aan de orde kwam. De conclusie anno 2008 is helaas hetzelfde als die van 12 jaar geleden.

We citeren:

Het onderzoek naar de medicamenteuze behandeling van veel voorkomende symptomen bij MS, zoals zwakte, vermoeidheid, spasticiteit, tremor en ataxie, pijn, spasmen, blaasstoornissen en cognitieve stoornissen is beperkt van omvang en kenmerkt zich door geringe patiënten aantallen, niet-gevalideerde uitkomstmaten en publicatiebias.(GEBU 2008:42:63-66)

In die zin is het voor de hand liggend ook te kijken naar alternatieven, vooral als daar een logica voor is, zoals de hier besproken stof Palmitoylethanolamide en vitamine D.

Referenties

Er zijn inmiddels veel klinische studieresultaten bekend.  [2][3]

[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]

Januari 2011, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink
‘Multiple Sclerose MS pijn behandeld met PEA’

Migraine door onrustige zenuwcellen

Bekijk hier video’s van onze patiënten over MS.


Referentielijst

[1] Sánchez AJ, García-Merino A. | Neuroprotective agents: Cannabinoids. | Clin Immunol. | 2011 Mar 17. [Epub ahead of print]

[2] G. Guida, A. de Fabiani, F. Lanaia, A. Alexandre, G.M. Vassallo, L. Cantieri, M. de Martino, M. Rogai, S. Petrosino | La Palmitoiletanolamida en el dolor neuropatico cronico por lumbociatalgia de tipo compresivo: estudio clinico multicentrico. | Dolor | 2010, 25:35-42

[3] Biasiotta A, La Cesa S, Leone C, Di Stefano G, Truini A, Cruccu G. | Efficacy of Palmitoylethanolamide in patients with painful neuropathy. A clincial and neurophysiological open study. Preliminary results. | , Volume 4, Issue 1, May 2010, Page 77.

[4] Assini A, Laricchia D, Pizzo R, Pandolfini L, Belletti M, Colucci M, Ratto S. | P1577: The carpal tunnel syndrome in diabetes: clinical and electrophysiological improvement after treatment with Palmitoylethanolamide | Eur J Neurol | 2010: 17(S3):295.

[5] Bortolotti F,Russo M, Bartolucci ML, Alessandri Bonetti G, Gatto MR, Marini I. | Palmitoylethanolamide vs NSAID in the treatment of TMJD Pain | Journal of Dental Research | 2010: 89(Special Issue B)

[6] Phan NQ, Siepmann D, Gralow I, Ständer S. | Adjuvant topical therapy with a cannabinoid receptor agonist in facial postherpetic neuralgia. | J Dtsch Dermatol Ges. | 2010 Feb;8(2):88-91. Epub 2009 Sep 10.

[7] Indraccolo U, Barbieri F. | Effect of palmitoylethanolamide-polydatin combination on chronic pelvic pain associated with endometriosis: preliminary observations. | Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. | 2010 May;150(1):76-9. Epub 2010 Feb 21.

[8] Calabrò RS, Gervasi G, Marino S, Mondo PN, Bramanti P. | Misdiagnosed chronic pelvic pain: pudendal neuralgia responding to a novel use of palmitoylethanolamide. | Pain Med. | 2010 May;11(5):781-4. Epub 2010 Mar 22.

[9]

[10] Masek K, Perlík F, Klíma J, Kahlich R. | Prophylactic efficacy of N-2-hydroxyethyl palmitamide (impulsin) in acute respiratory tract infections. | Eur J Clin Pharmacol. | 1974 Oct 4;7(6):415-9.

[11] Kahlich R, Klíma J, Cihla F, Franková V, Masek K, Rosický M, Matousek F, Bruthans J. | Studies on prophylactic efficacy of N-2-hydroxyethyl palmitamide (Impulsin) in acute respiratory infections. Serologically controlled field trials. | J Hyg Epidemiol Microbiol Immunol. | 1979;23(1):11-24.

[12] Wiedermannová D, Wiedermann D, Lokaj J. | [Prophylactic administration of impulsin to clinically healthy children.--effect on the serum proteins and metabolic activity of granulocytes (author's transl)]. | Cas Lek Cesk. | 1978 Aug 18;117(33):1030-4.

[13] Eberlein B, Eicke C, Reinhardt HW, Ring J. | Adjuvant treatment of atopic eczema: assessment of an emollient containing N-palmitoylethanolamine (ATOPA study). | J Eur Acad Dermatol Venereol. | 2008 Jan;22(1):73-82.

[14] Pulvirenti N, Nasca MR, Micali G. | Topical adelmidrol 2% emulsion, a novel aliamide, in the treatment of mild atopic dermatitis in pediatric subjects: a pilot study. | Acta Dermatovenerol Croat. | 2007;15(2):80-3.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*