Home > Behandelingen > Naald-electrostimulatie (PENS)

Naald-electrostimulatie (PENS)

Dit is een vrijwel pijnloze heel moderne methode van behandelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van ragfijne metalen draadjes die door de huid gestoken worden en die functioneren als electroden. PENS is een afkorting voor Percutane electrische neurostimulatie. Bij deze techniek worden die metalen draadjes door de huid gestoken waarna er stroom overheen wordt gezet van een heel bepaalde sterkte en frequentie. Deze electrostimulatietechniek is uiterst modern en is verder ontwikkeld door anesthesisten. De techniek kan ingezet worden bij de behandeling van pijnlijke neuropathie en om herstel van de zenuwen, de zogenaamde neuroregeneratie of neurgenese, te ondersteunen. Voor het pijnstillende effect is vrij veel bewijs, voor het regenererende effect zijn aanwijzingen uit de neurobiologie.

Percutane electrostimulatie voor de overactieve blaas

Een overactieve blaas geeft aanleiding tot verschillende klachten. Dat kan variëren van meer dan acht keer op een dag – en vaak ook ’s nachts – moeten plassen, een plotselinge aandrang om te plassen óf volstrekt onvrijwillig urineverlies. Veel mensen praten liever niet over dit probleem maar verstoppen hun klachten achter luiers, stilzwijgen, isolement. Er zijn veel meer mensen dan we denken met een overactieve blaas die zo min mogelijk de deur uit gaan. Sporten, feestjes, café’s of een concertbezoek zijn voor patienten met een overactieve blaas een ramp. Eind oktober 2008 werd op een Amerikaans congres aandacht besteedt aan een zinvolle behandeling van de symptomen van de overactieve blaas. Het is de zogenaamde Percutaneous Tibial Nerve Stimulation (PTNS), die in Nederland slechts door enkele centra aangeboden wordt, die soelaas biedt.

Lees meer...

Percutane Elektrostimulatie bij pijn: medisch noodzakelijk

PENS: geen goedkoop vlees voor in de soep! Maar een afkorting van ‘percutaneous electrical nerve stimulation’. PENS is het aanbrengen van elektrische prikkeling op een naaldvormige electrode die door de huid gestoken wordt. In ons land zijn er enkele anesthesisten, urologen en enkele neuroacupuncturisten die deze techniek inzetten. De effectiviteit is aangetoond bij de behandeling van chronisch moeilijk te behandelende pijnen, blaasfunctie stoornissen en neuropatische stoornissen. De behandeling is veilig. In de VS wordt PENS gezien als een medisch volwaardige en noodzakelijke behandeling.

Lees meer...

Lange termijn behandelingseffecten bij DM pijnlijke neuropathie

Behandelen van neuropatische pijnen met naalden heeft duidelijke en vaak snelle effecten, vooral als er electriciteit op de naald gezet wordt. En dan natuurlijk de vraag: beklijft dat wel?

Er zijn gelukkig ook gegevens bekend van de lange termijn effecten van naalden, of zoals de universitaire onderzoekers dat noemen, ‘naald analgesie’. Naalden ingezet bij de behandeling van pijnlijke neuropathie ten gevolge van diabetes. Meer dan 3/4 van de behandelde patienten vond in het onderstaande onderzoek duidelijk baat bij de behandeling. En nog belangrijker, meer dan 65% kon stoppen of minderen met de pijnstillers. Aangezien de meest gebruikte pijnstillers bij pijnlijke neuropathie behoorlijk duur zijn, is dit ook kostentechnisch gezien een belangrijk resultaat! Laten we de onderzoekers eerst aan het woord, en dan het verhaal van een van onze patienten:

Lees meer...

Naalden, PENS en neuropathie

Met naalden de huid doorboren bij neuropathie wordt steeds meer ‘mainstream’. Alleen het heet niet altijd meer acupunctuur… Waarom? Omdat artikelen met acupunctuur in de titel moeilijker gepubliceerd worden. Er zijn andere termen die ingezet worden, zoals "percutanious nerve stimulation", "high frequency muscle stimulation". En er ontstaat ook steeds meer inzicht in het mechanisme van acupunctuur bij neuropathie. Een voorbeeld:

Lees meer...

Naalden bij neuropathie

Neuropathie is een lastige aandoening, waar we vaak de oorzaak niet van kennen. Vooral lange zenuwen raken aangedaan. Het resultaat is stoornissen in de geleiding. De patient merkt dat doordat er minder gevoel is, meestal aan de voeten. Ook kan er een kriebelen gevoeld worden, en soms vervelende, branderige pijn. Die pijn wordt dan neuropatische pijn genoemd. Er zijn wel enkele pijnstillers die dan gegeven kunnen worden, zoals Lyrica en stoffen tegen depressie. Maar de pijn is niet makkelijk te behandelen, en het is goed als er extra mogelijkheden zijn. Bij neuropathie, veroorzaakt door diabetes waren er al vanaf 1995 aanwijzingen dat behandeling met naalden zinvol kan zijn. In 1998 ontdekte men dat er minder medicatie nodig was als er ook een naaldbehandeling ingezet werd bij pijnlijke neuropathie. In 2007 kwam de doorbraak! En inmiddels werken in de VS vele anesthesisten met naaldelectroden waar soms electriciteit door geleid wordt om het effect te vergroten.

Lees meer...

Diabetische neuropathie en branderigheid

neuropathie.jpgDiabetische neuropathie en branderigheid: oftewel causalgie. Causalgie is een moeilijk woord voor brandende sensaties bij een polyneuropathie. Een aantal patienten met diabetische neuropathie hebben vooral last van die branderigheid. Dat kan in voeten en benen optreden, maar soms ook in armen en zelfs in de mond, de tong. Hier geven we een voorbeeld van een patient die bij ons kwam met vooral pijn van brandende aard. We behandelden met percutane electrische stimulatie op de naald, samen met supplementen, die de zenuwregeneratie ondersteunen en die branderigheid verminderen.

Lees meer...

PENS: modern onderzoek, naalden helpen

PENS, electrische stimulatie van de zenuwen met naaldelectroden is een van de moderne technieken die we in Soest inzetten. Hier een korte samenvatting van hoe boeiend deze techniek is, en hoe waardevol voor een aantal verschillende aandoeningen. Het is opvallend hoe weinig deze techniek in Nederland gebruikt wordt, en dat er zo veel patienten mee te helpen zijn. In Soest zetten we deze techniek vaak voor u in als een van de basis technieken. Dit omdat we menen dat PENS een onderdeel is van de zinvolle behandeling van neuropathie en neuropatische pijn.

Lees meer...

Percutane electrostimulatie bij incontinentie

Percutane electrostimulatie bij incontinentie is een moderne vrijwel niet pijnlijke methode, waarbij vaak succes geboekt kan worden. Deze methode hanteren we in Soest en patienten met uiteenlopende vormen van incontinentie hebben daar vaak baat bij. Het meest frequent behandelen we patienten met blaasfunctiestoornissen door MS. Soms moeten patienten met MS wel 15 maal per nacht naar de WC. Na een behandelingstraject met deze methode is dat soms drastisch verminderd.

Lees meer...

Elektroacupunctuur (PENS) werkt via opiaten, serotonine, NMDA en GABA

Elektroacupunctuur is geen nonsense. We begrijpen nu eindelijk hoe het werkt, en dat is behoorlijk boeiend en indrukwekkend. Diegenen die nu nog roepen dat acupunctuur niet kan werken hebben hun huiswerk niet gedaan. Want…de pijnstillende effecten van elektroacupunctuur of PENS (precutane elektrische stimulatie) als er 2 verschillende frequenties aangeboden worden is vermoedelijk gebaseerd op vier (!) verschillende farmacologische mechanismen, namelijk via opiaat en NMDA receptoren en via serotonerge en GABA receptoren. Dat is de uitkomst van een mooie neurofarmacologische proef met ratten. In een ratmodel voor neuropathische pijn werd namelijk afzonderlijk stimulatie gegeven met 2 Herz en met 100 Herz. Beide frequenties gaven verschillende biologische effecten op het niveau van de zenuwcellen in het ruggenmerg. 

Lees meer...