Home > Neuropathie > Dunne vezel neuropathie > Dunne vezel neuropathie bij sarcoidose

Dunne vezel neuropathie bij sarcoidose

Dunnevezels zijn hele dunne zenuwen in de huid

Dunnevezels zijn hele dunne zenuwen in de huid

Sarcoidose gaat soms gepaard met symtomen van de lastige dunne vezel neuropathie (DNV). Hier een presentatie van een patiente met DNVen sarcoidose (ziekte van Besnier Boeck Schaumann) en hoe onzebehandeling haar hielp.

Sinds 2016 hebben we ook de beschikking over een verbeterde pijnstillende creme, die ook neuroprotectieve eigenschappen heeft, de fenytoine creme.

Dunne vezelneuropathie (DVN) is in ons land eenbeetje bekend geworden door het werk van de neurologe Elske Hoitma.

Zij beschreef, samen met haar promotor, deze aandoening die als complicatie optreedt bij de longziekte sarcoidose. Ze schrijft over hoe ze deze aandoening vond: De longarts kwam er niet uit met de klachten van die patienten en stuurde de patienten door naar Elske. De patiënten kwamuiteindelijk bij Elske Hoitsma terecht. Zij ontdekte een nog nooiteerder herkende complicatie bij deze patiënten, namelijk een dunnevezel neuropathie (zenuwaandoening). Hier een verhaal van een patient van ons met DNV en sarcoidose en hoe ze reageerde op onze behandeling.


Neuropathie is een aandoening van de zenuwen. Maar daar hebben we er vele van. Zenuwen naar de spieren en zenuwen naar de huid. Zenuwen van de hersenen naar de benen, en zenuwen van de benen naar de hersenen. En dan ook nog zenuwen met dikke of grote vezels en zenuwen met kleine of smalle en dunne vezels. In het algemeen spreken neurologen van dikke vezel neuropathie en dunne vezel neuropathie. Het spreekt vanzelf dat de symptomen ook wisselen, afhankelijk van wat voor zenuwen aangedaan zijn. Laten we even bij dik en dun blijven. En kijken hoe die zich verhouden op basis van de symptomen.

Dikkevezel neuropathie

Als de zenuwen die bestaan uit de zogenaamde dikke vezels (large-fiber neuropathie) zijn aangetast, dan ontstaan symptomen zoals verminderd gevoel (dove plekken op de huid), tintelen en soms wankelend lopen. Dat laatste heet sensibele ataxie met een mooi woord en betekent zoveel als wankelen omdat je je voeten niet goed voelt. De gevoelsstoornis begint meestal in de tenen, en stijgt dan langzaam en sokvormig op in de benen.

Dunnevezel neuropathie

Het niet goed functioneren van dunne zenuwvezels (de zogenaamde A-delta en C vezels, voor de aansturing sensibele functies (pijn- en temperatuurzin) en autonome functies) kan bij bij het begin van een neuropathie op de voorgrond staan en het kan ook geïsoleerd voorkomen.

De symptomen van een neuropathie waarbij de kleine of dunne vezels zijn aangedaan (small-fiber neuropathie) zijn onprettige bizarre en abnormale gevoelens, zoals brandende en snijdende pijn, elektrische sensaties, tintelen en prikken, alsof er mieren over de huid lopen en slapende benen en armen sensaties. Ook komen krampachtige toestanden voor. We spreken met een  moeilijk woord dan over dysesthesie of paresthesie.

Die dunne vezels zijn zenuwen die of een heel klein beetje bescherming hebben van het myeline, of helemaal niet. Deze aandoening is een beetje een gedoe, want op het aanvullende normale EMG en geleidingsonderzoek vind je geen afwijkingen. Dit komt omdat de geleiding gemeten wordt in de grote zenuwvezels. Je kan de diagnose wel via een biopt van de huid stellen, want dan zie je dat er minder dunne vezels zijn (intraepidermal nerve fibers)

Dunnevezel neuropathie pijnen behandelen we met een speciaal daarvoor ontwikkeld protocol, gebaseerd op de natuurlijke pijnstiller palmitoylethanoplamide en onze pijnstillende creme’s.

December 2010, behandelend arts prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, revisie mei 2015, JMKH

Gerelateerde artikelen