Home > Neuropathie

Neuropathie

Neuropathische pijnen kunnen veroorzaakt worden door een groot aantal aandoeningen, waarvan we een aantal hier bespreken. In 2017 is het Instituut begonnen met een nieuw wetenschappelijk project, van belang voor patienten, namelijk de behandeling van pijn bij de Dunne Vezel Neuropathie.

Dunne Vezel Neuropathie is een stiefmoederlijk bedeelde aandoening. Veel patienten krijgen na lang en complex onderzoek eindelijk die diagnose te horen, om meteen te vernemen: ‘daar is niets aan te doen’. Dan kom je wel van een koude kermis thuis. Het Instituut wil daar verandering in brengen, en ontwikkelde na jaren een nieuwe behandeling tegen pijn op basis van het zenuw-tot-rust brengende stofje fenytoine. We hebben inmiddels ontdekt dat een creme met deze zenuwkalmerende stof bij vele DNV patienten aanslaat. We roepen momenteel zoveel mogelijk DNV patienten op om deze nieuwe creme te proberen.

Onverhitte Cannabis werkt anders dan bijvoorbeeld wietolie

Cannabis is een boeiende plant. Als je een Cannabis preparaat zoals wietolie tot je neemt, krijg je andere stoffen binnen dan als je thee ervan zet, of de Cannabis onverhit tot je neemt. Onderzoekers van TNO onderzochten de werkingsprofielen van enkele Cannabinoiden in inverwarmde wiet. De werking van die Cannabinoid-zuren zoals die stoffen heten is […]

Lees meer...

Vragen over Wietolie: hoe gebruiken, welke soort?

We werken al jaren met medicinale Wiet preparaten. En we krijgen steeds meer vragen over wietolie. Ik zal hier een aantal van die vragen beantwoorden. Patienten met chronische pijnen, kankerpijnen en kanker gebruiken in toenemende mate wietolie, en merken dat het vinden van antwoorden niet eenvoudig is. Hier een aantal tips en veel achtergronden over wietolie.

De 7 centrale Tips:

1. Zorg altijd voor wietolie van een betrouwbare producent (sociale media, hear-say, zelf informeren, samenwerking met artsen)

2. Vraag hoe de planten gegroeid zijn en behandeld zijn (bespuitingsmiddelen, productie), om een indruk te krijgen van hoe serieus de producent is

3. Vraag naar de sterkte van de wietolie en de basis (hoeveel wietolie in hoeveel olijfolie)

4. Vraag hoeveel THC en hoeveel CBD in de olie zit, en streef ernaar evenveel van beiden te hebben

5. Check de sterkte van de wietolie, door voorzichtig te beginnen, druppel voor druppel

6. Voer de dosis stap voor stap op, totdat bijwerkingen optreden die dosis verhoging verder beperken.

7. Mocht je high worden: ‘lean back and enjoy’, het gaat vanzelf over na een poosje en aan bijwerkingen van Cannabis is nog nooit iemand overleden.

Lees meer...

Littekenpijn: wat het is en hoe te behandelen?

Hoe op een afdoende wijze littekenpijn behandelen? Littekenpijn kan ontstaan na een operatie. De huid is dan gevoelig rondom het litteken, ook nadat het litteken volledig is genezen. Met lokale pijnstillende cremes is het euvel vaak goed behandelbaar. En daar hebben we er een aantal ontwikkeld, met als laatste en vermoedelijk meest actieve de fenytoine creme.

Lees meer...

Herpes Genitalis Pijn en Behandeling

Herpes genitalis: wat het is en hoe te behandelen.

Lees meer...

Atypische aangezichtspijn en typische aangezichtspijn: nieuwe behandeling

Aangezichtspijn is een erg pijnlijke aandoening, die veelal leidt tot een lange weg van zoeken, verlichting, terugval, lijden, hoop, wanhoop, verdriet, opluchting en pogingen tot acceptatie voor degenen die de pijn treft en hun omgeving. De typische en atypische aangezichtspijnen, behandeling is problematisch Deze indeling is eigenlijk niet meer zo wetenschappelijk, omdat er veel tussenvormen […]

Lees meer...

Neuropathie en neuropathische pijnen door geneesmiddelen

Neuropathie en neuropathische pijnen door geneesmiddelen: In het geneesmiddelenbulletin van april 2014 ruime aandacht voor bijwerkingen van geneesmiddelen op het gebied van zenuwen en zenwpijnen. Het GeBu definieert  een perifere neuropathie als een aandoening van de perifere zenuwen die kan leiden tot motorische symptomen, zoals krampen, of sensibele, zoals tintelingen of doofheid in de armen of […]

Lees meer...

Gluten neuropathie, of gluten postieve axonale polyneuropathie

Gluten neuropathie, ‘Neuropathy associated with gluten sensitivity’, de titel van een artikel uit 2006 waarin de onderzoeker M Hadjivassiliou de relatie onderzocht tussen gluten overgevoeligheid en perifere axonale neuropathie. [1] Na een onderzoek bij 215 patienten met zogenaamde axonale neuropathie kwam hij tot de conclusie dat: Gluten sensitivity may be aetiologically linked to a substantial […]

Lees meer...

Neuropathie na navelstrengbloed transplantatie

Patiënten met acute leukemie krijgen soms een ‘transplantatie’ met navelstrengbloed. Maar dat kan dus ook nare bijwerkingen geven. In 2008 melde Japanse onderzoekers een patiënt die eerst een zogenaamde graft versus host ziekte ontwikkelde.

Lees meer...

Autonome neuropathie bij suikerziekte (DM)

Autonome neuropathie bij suikerziekte is een complicatie die vervelende effecten heeft. Bij suikerziekte kunnen lastig te behandelen symptomen en klachten optreden die als oorzaak de autonome neuropathie hebben. We denken dan aan:

Lees meer...

Magnesium bij neuropathie (diabetes en HIV)

Magnesium is een ion dat binnenin elke cel voorkomt en dit ion speelt een belangrijke rol in vele reacties in de cel. Een verlaging van de magnesiumconcentratie in het bloed en de cellen wordt geassocieerd met diabetes. Het zou kunnen zijn dat polyneuropathie bij diabetes verbeterd kan worden door extra magnesium te geven, wanneer er een tekort bestaat aan magnesium. Dat geldt ook voor de neuropathie bij HIV.

Lees meer...

Diabetes en groene thee

Wij worden veel geraadpleegd door patienten met diabetes en neuropathische klachten en pijnen. We hebben de laatste jaren een behandelprotocol ontwikkeld met een optimale mix van interventies, van vormen van therapie die zinvol zijn, bewezen zijn en veilig zijn. Voor patienten met diabetes, met suikerziekte, zijn er een aantal stoffen en medicamenten die we voorschrijven. We menen dat het daarnaast ook zinvol is om sterke groene thee te drinken. Elders op deze website hebben we geschreven over de biologische werking van groene thee. Hier iets over de werking bij suikerziekte. 

Lees meer...

Lyme pijn en neuropathie (borreliose neuropathie) natuurlijk behandelen

De ziekte van Lyme (Borreliose) is de snelst groeiende en meest voorkomende infectieziekte in West-Europa en in Noord-Amerika.

Volgens gegevens van het RIVM bezochten in 2001 naar schatting 61.000 patiënten een arts met een tekenbeet waarvan 12.000 een rode kring rond de beet vertoonden. Dit is een verdubbeling sinds 1994 toen nog 6.500 patiënten met een EM een arts bezochten.

Er ontstaan dus ook steeds vaker complicaties na de ziekte van Lyme. Chronische pijn, neuropathie en polyneuropathie zijn daar voorbeelden van. We denken dat ze zeldzaam zijn, maar is dat echt zo? Om maar te zwijgen van de vele klachten die we niet meteen als Lyme problemen zouden zien, maar die toch daardoor ontstaan. Gelukkig is er een natuurlijk middel dat bij velen aanslaat, dat we hier verder bespreken.

Lees meer...

Demyeliniserende polyneuropathie als bijwerking van anti-TNF-alpha therapie

Acute of chronische demyeliniserenede neuropathie met zelfs een gehele blokkade van de impulsgeleiding door de zenuwen kan een bijwerking zijn van de behandeling met de zogenaamde TNF-alfa remmers. Daartoe behoren de stoffen infliximab [Remicade], etanercept [Enbrel], en adalimumab [Humira]. De algemene visie werd kortgeleden onder woorden gebracht door Franse neurologen:

Lees meer...

Statines en polyneuropathie

In de bijsluiter van de statines staat als bijwerking neuropathie vermeld.  

In het Belgische centrum voor Farmacotherapeutische Informatie is ruim aandacht besteedt aan de bijwerkingen van statines op het gebied van de neuropathie, en we citeren uit hun analyse (https://www.bcfi.be/Folia/index.cfm?FoliaWelk=F27N09E):

Lees meer...

Vasculitis neuropathie

vasculitis.jpg

Vasculitis neuropathie kan een onderdeel vormen van een ontsteking van bloedvaatjes in het hele lijf, de zogenaamde systemische vasculitis. Maar het kan ook een onderdeel zijn van niet systemische vasculitis. Het klinische beeld is meestal beperkt tot een aandoening van een enkele zenuw, of meerdere zenuwen tegelijkertijd, maar het is vrijwel nooit een symmetrische aandoening, zoals de polyneuropathie dat is. 

Hiernaast een plaatje van een typische vasculitis, rond de kleine bloedvaatjes zie je een zogenaamd infiltraat van ontstekingscellen. 

Lees meer...

Ruggenmergstimulatie werkt niet, kan het ook anders?

Sommige patienten met diabetes en erge pijn hebben een slecht lot getrokken. Suikerziekte en sterven van de pijn aan je voeten. Niet meer fatsoenlijk kunnen lopen, en ’s nachts wakker door de pijn. Je wordt gammel en de pijn wordt erger. Omdat de initatoren van dit instituut graag werken volgens ‘walk your talk’ hier een uitwerking van hoe wij denken dat complementair behandelen van chronische pijn eruit zou moeten zien. De behandeling dient duidelijk en aantoonbaar werkzaam te zijn, veilig en goed verdraagbaar. Hier volgt een voorbeeld uit de praktijk. De hieronder sprekende patiente had alles al geprobeerd. Bijna 10 pijnstillers die ze van verschillende pijnspecialisten voorgeschreven had gekregen. Niets hielp en de pijnen waren dus om niet om uit te houden. Uiteindelijk, toen niemand er meer uit kwam, werd ze naar het universitaire centrum in Maastricht verwezen voor het aanmeten en plaatsen van een ruggenmergstimulator. Dat kost een boel geld overigens. En het is een echte operatie, met alle gevolgen van dien. Inclusief complicatiemogelijkheden zoals infecties. De stimulator leek eerst wel te werken, maar na enkele maanden deed het niets meer. Zit je met een apparaat in je lijf opgescheept, en wat dan?

Lees meer...

Te weinig vitamine D, risicofactor

Te laag vitamine D blijkt een risicofactor te zijn om neuropathie te ontwikkelen bij bepaalde ziektes zoals diabetes en Sjögren syndroom.

Lees meer...

Dry needling bij chronische pijnklachten

In Soest gebruiken we ook soms de ogenschijnlijke nieuwe techniek van dry needling bij de behandeling van bepaalde chronische pijnsyndromen. Dry Needling is een van mogelijkheden bij de behandeling richt zich op klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Bij dry needling worden spierverhardingen (‘myofasciale triggerpoints’) ontspannen via het gericht prikken met een naald binnen de spier. Soms kan deze techniek bij pijnlijke neuropathie ook ingezet worden. Het is eigenlijk een simpele vorm van acupunctuur.

Lees meer...

Patients with neuropathic pain can be treated better

The internet gives you something to think about… About how suboptimal patients are treated and how it could be optimized! Here a short series with comments bij patients, to give you a first glance about the problems we find when patients suffering from neuropathic pain are treated..

 

Lees meer...

Drukneuropathie of beklemmingsneuropathie

drukneuropathie.jpgZenuwen kunnen afgeklemd worden, of onder druk te komen staan. Door lokale druk op een zenuw of door die afklemming kan er dan een neuropathie ontstaan. Dit wordt dan een drukneuropathie genoemd. Of beklemmingsneuropathie. In het Engels: Entrapment neuropathy. De beklemde of afgeklemde zenuw zit meestal in arm of been. Het carpale tunnelsyndroom, is een goed voorbeeld van een beklemmingsneuropathie in de pols. Dat wordt vaak met een afkorting het CTS genoemd. Of ook wel het zogenaamde nervius medianus compressiesyndroom. Daarover hieronder meer. Maar de beklemming kan ook in de voet zitten, het tarsale tunnelsyndroom genoemd.

Lees meer...

Paraneoplastische polyneuropathie

polyneuropathie.jpgParaneoplastische polyneuropathie, een moeilijk woord. Dit is een polyneuropathie die optreedt tijdens kanker. Niet door het kankerproces zelf, maar indirect. Allerlei soorten kanker kunnen als het ware ‘op afstand’ stoornissen veroorzaken in de motorische of sensibele zenuwen en zo de oorzaak zijn van een polyneuropathie. Myelomen, lymfomen, ziekte van Hodgkin, baarmoederkanker, borstkanker, longtumoren, alle kunnen ten grondslag liggen aan het ontstaan van een polyneuropathie, die soms pijnlijk kan zijn. Gelukkig zijn paraneoplastische neurologische stoornissen zeldzaam, 1 op 10.000 kankerpatiënten krijgt ermee te maken.

Lees meer...

Mondbranden of mondbrand en tong branden: hoe behandelen?

Mondbranden! Wat te doen. Breng de zenuwen tot rust en stil de brand! Wanneer er geen zichtbare afwijkingen van de tong zijn zijn en er is een branderig gevoel noemen we dit echt mondbranden. Wanneer de klachten zich beperken tot de tong, wordt met een moeilijk woord gesproken over glossodynie. Pijn aan de tong betekent dat. De natuurlijke supplementen palmitoylethanolamide en alfaliponzuur kunnen een uitkomst bieden bij mondbrand.

Lees meer...

Neuropathie bij glutenallergie

Sommige mensen zijn overgevoelig voor gluten, en ontwikkelen coeliakie, een darmaandoening. Het blijkt echter ook dat deze allergie zich kan uiten in axonale polyneuropathie. Gluten zijn bepaalde eiwitten die in sommige granen te vinden zijn, zoals tarwe, gerst en rogge.

Lees meer...

Neuropathie bij schildklierzwakte

neuropathie_bij_schildklierzwakte.jpgAls de schildklier het schildklierhormoon te weinig maakt, komt het lichaam in een staat die we hypothyreoidie noemen. Dan worden de haren broos, het humeur daalt, en de huid wordt droog. En ook kunnen er symptomen optreden van een polyneuropathie, en zelfs een myopathie.

Lees meer...

Neuropathie bij brandwonden

Neuropathie bij brandwonden komt meer voor dan we denken en kan de revalidatie ernstig bemoeilijken. Perifere polyneuropathie wordt beschreven in 2-84% van alle brandwondpatiënten, afhankelijk van de meetmethodologie. Mononeurtis multiplex, een niet symmetrische polyneuropathie, wordt beschreven in 69% van alle brandwond patiënten. Hoe meer zenuwen aangedaan zijn, hoe langer de patiënt in het ziekenhuis blijft, en hoe langer aan de beademing.

Lees meer...

B12 gebrek en foliumzuur: neuropathie alert!

Het innemen van vitamines moet je nooit zo op de bonnefooi doen. Te veel van bepaalde vitamines is niet goed. Teveel van  de vitamine B6 bijvoorbeeld is niet goed voor de zenuwen. Maar ook het slikken van het B vitamine foliumzuur kan neuropathie doen ontstaan als erbij ook een vitamine B12 tekort bestaat. Bij vitamine B12 tekort (samenhangend met pernicieuze anemie) kan het geven van foliumzuur leiden tot neuropathische problemen als niet gelijktijdig vitamine B12 wordt gegeven. Daarom moet je geen foliumzuur innemen als er bloedarmoede bestaat die wordt veroorzaakt door een tekort aan vitamine B12, en die niet of onvoldoende behandeld wordt met vitamine B12. Deze alert werd enkele jaren geleden door het RIVM gepubliceerd, en we citeren het RIVM rapport over dit onderwerp.

Lees meer...

Perineodynie of pudendus neuralgie: hoofdpijn in het bekken

Ook de kleinere en kortere zenuwen van de bekkenbodem en van het perineum kunnen soms aanleiding zijn voor nare pijnen tussen de anus en de geslachtsdelen. Brandende en onaangename pijnen daar kunnen het leven goed vergallen. We noemen dat ook wel hoofdpijn in het bekken.

Lees meer...

Chemotherapie geinduceerde perifere neuropathie (CIPN): vooroordelen!

Chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie (CIPN) is een van de meest gevreesde dosis- beperkende bijwerkingen van de behandeling met chemokuren bij kanker. Omdat deze bijwerking de hoeveelheid gegeven chemokuur en het aantal kuren kan beperken, en zo de effectiviteit van de chemo bij kanker kan beperken. 

Lees meer...

Kanker pijn natuurlijk behandelen met supplement PEA

Kanker pijn is lastig te behandelen, en kanker kan veel pijn geven. Behandeling ervan met opiaten en andere pijnstillers is vaak nodig. En behandeling is niet makkelijk. Bijwerkingen maken het leven vaak ook nog eens extra lastig.

Lees meer...

Laser bij het carpale tunnelsyndroom

Laag energetische laser wordt wel eens genoemd als een behandeling die ingezet kan worden bij bepaalde vormen van neuropathie, zoals de neuropathie bij het carpale tunnelsyndroom. Bij het carpale tunnelsyndroom is de zenuw in de pols (de nervus medianus) bekneld, waardoor er pijnklachten in de handen ontstaan.

Lees meer...