Home > Neuropathie

Neuropathie

Neuropathische pijnen kunnen veroorzaakt worden door een groot aantal aandoeningen, waarvan we een aantal hier bespreken. In 2017 is het Instituut begonnen met een nieuw wetenschappelijk project, van belang voor patienten, namelijk de behandeling van pijn bij de Dunne Vezel Neuropathie.

Dunne Vezel Neuropathie is een stiefmoederlijk bedeelde aandoening. Veel patienten krijgen na lang en complex onderzoek eindelijk die diagnose te horen, om meteen te vernemen: ‘daar is niets aan te doen’. Dan kom je wel van een koude kermis thuis. Het Instituut wil daar verandering in brengen, en ontwikkelde na jaren een nieuwe behandeling tegen pijn op basis van het zenuw-tot-rust brengende stofje fenytoine. We hebben inmiddels ontdekt dat een creme met deze zenuwkalmerende stof bij vele DNV patienten aanslaat. We roepen momenteel zoveel mogelijk DNV patienten op om deze nieuwe creme te proberen.

Patients with neuropathic pain can be treated better

The internet gives you something to think about… About how suboptimal patients are treated and how it could be optimized! Here a short series with comments bij patients, to give you a first glance about the problems we find when patients suffering from neuropathic pain are treated..

 

Lees meer...

Drukneuropathie of beklemmingsneuropathie

drukneuropathie.jpgZenuwen kunnen afgeklemd worden, of onder druk te komen staan. Door lokale druk op een zenuw of door die afklemming kan er dan een neuropathie ontstaan. Dit wordt dan een drukneuropathie genoemd. Of beklemmingsneuropathie. In het Engels: Entrapment neuropathy. De beklemde of afgeklemde zenuw zit meestal in arm of been. Het carpale tunnelsyndroom, is een goed voorbeeld van een beklemmingsneuropathie in de pols. Dat wordt vaak met een afkorting het CTS genoemd. Of ook wel het zogenaamde nervius medianus compressiesyndroom. Daarover hieronder meer. Maar de beklemming kan ook in de voet zitten, het tarsale tunnelsyndroom genoemd.

Lees meer...

Paraneoplastische polyneuropathie

polyneuropathie.jpgParaneoplastische polyneuropathie, een moeilijk woord. Dit is een polyneuropathie die optreedt tijdens kanker. Niet door het kankerproces zelf, maar indirect. Allerlei soorten kanker kunnen als het ware ‘op afstand’ stoornissen veroorzaken in de motorische of sensibele zenuwen en zo de oorzaak zijn van een polyneuropathie. Myelomen, lymfomen, ziekte van Hodgkin, baarmoederkanker, borstkanker, longtumoren, alle kunnen ten grondslag liggen aan het ontstaan van een polyneuropathie, die soms pijnlijk kan zijn. Gelukkig zijn paraneoplastische neurologische stoornissen zeldzaam, 1 op 10.000 kankerpatiënten krijgt ermee te maken.

Lees meer...

Mondbranden of mondbrand en tong branden: hoe behandelen?

Mondbranden! Wat te doen. Breng de zenuwen tot rust en stil de brand! Wanneer er geen zichtbare afwijkingen van de tong zijn zijn en er is een branderig gevoel noemen we dit echt mondbranden. Wanneer de klachten zich beperken tot de tong, wordt met een moeilijk woord gesproken over glossodynie. Pijn aan de tong betekent dat. De natuurlijke supplementen palmitoylethanolamide en alfaliponzuur kunnen een uitkomst bieden bij mondbrand.

Lees meer...

Neuropathie bij glutenallergie

Sommige mensen zijn overgevoelig voor gluten, en ontwikkelen coeliakie, een darmaandoening. Het blijkt echter ook dat deze allergie zich kan uiten in axonale polyneuropathie. Gluten zijn bepaalde eiwitten die in sommige granen te vinden zijn, zoals tarwe, gerst en rogge.

Lees meer...

Neuropathie bij schildklierzwakte

neuropathie_bij_schildklierzwakte.jpgAls de schildklier het schildklierhormoon te weinig maakt, komt het lichaam in een staat die we hypothyreoidie noemen. Dan worden de haren broos, het humeur daalt, en de huid wordt droog. En ook kunnen er symptomen optreden van een polyneuropathie, en zelfs een myopathie.

Lees meer...

Neuropathie bij brandwonden

Neuropathie bij brandwonden komt meer voor dan we denken en kan de revalidatie ernstig bemoeilijken. Perifere polyneuropathie wordt beschreven in 2-84% van alle brandwondpatiënten, afhankelijk van de meetmethodologie. Mononeurtis multiplex, een niet symmetrische polyneuropathie, wordt beschreven in 69% van alle brandwond patiënten. Hoe meer zenuwen aangedaan zijn, hoe langer de patiënt in het ziekenhuis blijft, en hoe langer aan de beademing.

Lees meer...

B12 gebrek en foliumzuur: neuropathie alert!

Het innemen van vitamines moet je nooit zo op de bonnefooi doen. Te veel van bepaalde vitamines is niet goed. Teveel van  de vitamine B6 bijvoorbeeld is niet goed voor de zenuwen. Maar ook het slikken van het B vitamine foliumzuur kan neuropathie doen ontstaan als erbij ook een vitamine B12 tekort bestaat. Bij vitamine B12 tekort (samenhangend met pernicieuze anemie) kan het geven van foliumzuur leiden tot neuropathische problemen als niet gelijktijdig vitamine B12 wordt gegeven. Daarom moet je geen foliumzuur innemen als er bloedarmoede bestaat die wordt veroorzaakt door een tekort aan vitamine B12, en die niet of onvoldoende behandeld wordt met vitamine B12. Deze alert werd enkele jaren geleden door het RIVM gepubliceerd, en we citeren het RIVM rapport over dit onderwerp.

Lees meer...

Perineodynie of pudendus neuralgie: hoofdpijn in het bekken

Ook de kleinere en kortere zenuwen van de bekkenbodem en van het perineum kunnen soms aanleiding zijn voor nare pijnen tussen de anus en de geslachtsdelen. Brandende en onaangename pijnen daar kunnen het leven goed vergallen. We noemen dat ook wel hoofdpijn in het bekken.

Lees meer...

Chemotherapie geinduceerde perifere neuropathie (CIPN): vooroordelen!

Chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie (CIPN) is een van de meest gevreesde dosis- beperkende bijwerkingen van de behandeling met chemokuren bij kanker. Omdat deze bijwerking de hoeveelheid gegeven chemokuur en het aantal kuren kan beperken, en zo de effectiviteit van de chemo bij kanker kan beperken. 

Lees meer...

Kanker pijn natuurlijk behandelen met supplement PEA

Kanker pijn is lastig te behandelen, en kanker kan veel pijn geven. Behandeling ervan met opiaten en andere pijnstillers is vaak nodig. En behandeling is niet makkelijk. Bijwerkingen maken het leven vaak ook nog eens extra lastig.

Lees meer...

Laser bij het carpale tunnelsyndroom

Laag energetische laser wordt wel eens genoemd als een behandeling die ingezet kan worden bij bepaalde vormen van neuropathie, zoals de neuropathie bij het carpale tunnelsyndroom. Bij het carpale tunnelsyndroom is de zenuw in de pols (de nervus medianus) bekneld, waardoor er pijnklachten in de handen ontstaan.

Lees meer...

Neuropathie en reflexologie voetzool

Het zelfs masseren van de voetzool lijkt in verschillende studies de pijn in de voeten te verminderen. Het is dus zinvol het te proberen. Voorts lijkt het ook de bloeddoorstroming te bevorderen. En dat is een belangrijke factor, hoewel we die erg lang veronachtzaamd hebben. Goed om zelf mee te experimenteren.

Lees meer...

Pijn door water: aquadynia bij DVN

Pijn door water: aquadynia bij dunnevezel neuropathie (DVN). Een zeer zeldzaam optredend symptoom: ernstige pijn bij het baden of douchen.

Lees meer...

De ziekte van Charcot-Marie-Tooth

charcot-marie-tooth.jpgHet betreft niet een ziekte, maar een serie ziektes. De ziekte van Charcot-Marie-Tooth is de verzamelnaam voor een groep erfelijke polyneuropathieën. Deze ziekten zijn de meest voorkomende erfelijke aandoeningen van zenuwen naar benen en armen. Er zijn mutaties gevonden die de oorzaak vormen van al deze aandoeningen in meer dan 40 genen! Als gevolg daarvan ontstaat een zwakte van de spieren in de onderbenen, de voeten en de handen. Dit komt door een langzaam en progressief proces van afsterven van de zenuwen die van het ruggenmerg naar de spieren lopen. De ziekte is in haar manifestaties variabel: sommige patiënten merken er weinig van, anderen belanden in een rolstoel.

Lees meer...

Cholesterolverlagers en neuropathie

Neuropathie door statines, een weinig voorkomende bijwerking, maar wel een die gemeld is. Statines worden nu massaal voorgeschreven om het cholesterol in het bloed te verlagen. Franse neurologen schreven een artikel met als titel: Statine geïnduceerde neuropathie: mythe of feit? Hun opmerking over de relatie tussen statines en neuropathie was:

Lees meer...

Vitamine E

Neuropathie kan veroorzaakt worden door een tekort aan vitamine E. Maar dat komt erg weinig voor. Wanneer dit tekort wordt aangevuld, zullen de symptomen van neuropathie in het algemeen verbeteren.

Lees meer...

Trigeminusneuralgie bij MS

Trigeminusneuralgie is een ernstige, stekende pijn die in het gezicht optreedt. Bij MS patienten slaat de trigeminusneuralgie vaak raker om zich heen dan bij de zogenaamde idiopatische trigeminusneuralgie, omdat centraal in het zenuwstelsel ook afwijkingen zijn die de pijn verergeren. Wat te doen bij deze ernstige vorm van pijn bij MS-patienten?

Lees meer...

Kopertekort veroorzaakt neuropathie

Te weinig koper inname is een zeldzame oorzaak van neuropathie en myopathie. Naast de neuropathie veroorzaakt dit tekort ook bloedarmoede. Koper is namelijk o.a. nodig om het ijzer in te bouwen in de rode bloedlichaampjes.

Lees meer...

Neuropathie door dwarslaesie

Pijn bij dwarslaesie kan erg vervelend zijn. Daarom hebben wij ook voor dwarslaesie patienten een behandelprotocol ontwikkeld op basis van pijnstillende creme’s, neuromodulatie en bepaalde pijnstillende supplementen, hier een mooi voorbeeld daarvan. 

Door een dwarslaesie van het ruggenmerg kan neuropathie ontstaan. De aanwezigheid van pijn is hoog bij dwarslaesiepatienten, tussen de 64% en 82%. Ongeveer 40% van de dwarslaesiepatienten ontwikkelt neuropathische pijn ter hoogte van de laesie en meer dan 30% eronder.

Lees meer...

Met Taxol meer neuropathische pijn

Met Taxol meer neuropathische pijn, volgens een persbericht van een onderzoek dat op 23 November 2009 gepubliceerd werd. Dat is nu niet helemaal nieuw, dat wisten we al jaren. Maar ja, de kranten moeten ook vol. Veel van de zogenaamde nieuwe gegevens in de kranten zijn vaak al veel langer bekend. Maar toch even aandacht voor dit verhaal:

Lees meer...

Insuline neuritis

Insuline neuritis is een wat ouderwerts klinkende term voor een acuut neuropathisch syndroom, met veel pijn, dat zich ontwikkelt als de insuline behandeling aangepast wordt en de patient meer insuline gaat spuiten. In de Engelse neurologische literatuur worden twee termen gebruikt hiervoor: Acute Painful Neuropathy dan wel Insulin Neuritis. In de wetenschappelijke literatuur is de term niet meer zo populair, circa 40 artikelen konden we vinden in Pubmed met als zoekwoord insulin neuritis. Maar in het gehele internet gaat het om bijna honderdduizend entries onder deze term.

Lees meer...

Xeloda (capecitabine) en neuropathie

Xeloda® (capecitabine) en neuropathie: enkele van onze patienten wisten ons te melden dat neuropathie en neuropathische pijnen niet veroorzaakt konden worden door dit antikanker middel, aldus hun behandelend artsen. Nu hebben die artsen In Het Algemeen zeker gelijk, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. 

Lees meer...

Polyneuropathie na Intensive Care opname

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5728) wordt aandacht gevraagd voor het in 1984 voor het eerst beschreven feit dat IC-patiënten als complicatie van hun ernstige ziekte een polyneuromyopathie kunnen ontwikkelen.

De oorzaak van deze polyneuropathie is nog steeds niet bekend. Het komt echter vaak voor, bij 80-100% van de patiënten met ernstige infecties en meervoudig orgaanfalen. De polyneuropathie is gemengd, zowel sensibele, motorische als dunne zenuwvezels kunnen aangedaan zijn, met veel onaangename symptomen als gevolg.

De klinische symptomen zijn pijn, spierzwakte en uitval van gevoel en verminderde spierkracht. De spierzwakte kan zo ernstig zijn dat patiënten ook slecht ademen kunnen en dat beademing nodig is.

Ongeveer 70% van de polyneuropathie patiënten herstelt volledig, maar dit herstel kan wel  erg lang duren (jaren).

Lees meer...

Neurectomie voor neurinoom

Neurectomie is het wegsnijden van zenuwen die een neurinoom vormen. Een neurinoom is een soort knoedel van in elkaar gegroeide zenuwen, die samen een soort bolletje vormen. Neurinomen kunnen ontstaan na bijvoorbeeld een operatie. Een bekend neurinoom is het neurinoom van Morton, tussen de eerste 2 tenen. Neurinomen kunnen gemene pijnen veroorzaken, die duidelijk een neuropathisch karakter hebben. Je kan die pijnen wel behandelen, maar er zijn ook gevallen waarin de chirurg er toch bijgehaald moet worden. 

Lees meer...

Pulsed infrarood therapie werkt niet

Er zijn een aantal studies die aangeven dat laserbehandeling mogelijk pijn verlicht bij diabetische neuropathie. Er zijn ook een aantal studies die aangeven dat dat niet zo is. De methoden van laser applicatie lopen uiteen, en de studies zijn meestal maar klein. Daarom is het van belang dat recent, in 2010, een wat grotere studie gepubliceerd werd, die een superieure lasertechniek evalueerde. Helaas, wel trends, maar geen duidelijke pijnstillende effecten.

Lees meer...

HMSN (Hereditaire motorische en sensorische neuropathie)

HMSN (Hereditaire motorische en sensorische neuropathie)

Lees meer...

Branderigheid, causalgie

Causalgie is afkomstig van het Griekse woord kausos dat hitte betekent en algos, pijn. Hete pijn dus. Branderigheid. Branderigheid of causalgie is een symptoom dat aanwezig is bij een beschadiging van zenuwen, meestal van de grote zenuwen in de arm of het been (nervus medianus, plexus brachialis of nervus ischiadicius).

Lees meer...

Neuropathie als bijwerkingen van geneesmiddelen

In Nederland bestaat een organisatie die zich inspant om alle bijwerkingen van geneesmiddelen op een onafhankelijke mannier in kaart te brengen. Die organisatie heet LAREB. Het volgende stuk tekst is een overzicht van geneesmiddelen die als bijwerking neuropathie kunnen hebben. De bron is het internet: https://www.lareb.nl/documents/mt_sensorische%20stoornissen.pdf

Lees meer...

Pfizer and the antipsychotic pipeline

Executive Summary

I reviewed the IB’s of PF-03463275, a glycine transporter inhibitor, PF 02400013, a 5-HT 2c full agonist/mixed anatgonist and CP-903397, a D2 5HT2A/5HT 1B antagonist for schizophrenia.

Each of these compounds have drawbacks which seem serious and which cannot be reviewed in full, due to incomplete data on the IB and passages which are blanked out. Animal models for screening are not consistent for these 3 drugs. Furthermore, we do not see data on gold standards in the models. Many different animal models exist, although the etiologic and predictive validity of animal models relevant to schizophrenia-related disorders is limited. Especially therefore more preclinical data from different laboratories, based on a selection of different paradigms are necessary! Several severe side-effect issues and PK issues.

PF-03463275: tolerability was not impressive with 18 severe AEs in 7 volunteers, including strange effects like seeing flashing lights. Not a very nice side-effect for psychotic patients I would argue. My quick gut feeling? A no-go for schizophrenia.

PF 02400013: No dose proportionality in man. Clinical significant hypotension. Gut feeling? A might-be.

CP-903397: a drug with anxiety as a side effect and such a complicated PK is a no-go.

Lees meer...