Home > Neuropathie

Neuropathie

Neuropathische pijnen kunnen veroorzaakt worden door een groot aantal aandoeningen, waarvan we een aantal hier bespreken. In 2017 is het Instituut begonnen met een nieuw wetenschappelijk project, van belang voor patienten, namelijk de behandeling van pijn bij de Dunne Vezel Neuropathie.

Dunne Vezel Neuropathie is een stiefmoederlijk bedeelde aandoening. Veel patienten krijgen na lang en complex onderzoek eindelijk die diagnose te horen, om meteen te vernemen: ‘daar is niets aan te doen’. Dan kom je wel van een koude kermis thuis. Het Instituut wil daar verandering in brengen, en ontwikkelde na jaren een nieuwe behandeling tegen pijn op basis van het zenuw-tot-rust brengende stofje fenytoine. We hebben inmiddels ontdekt dat een creme met deze zenuwkalmerende stof bij vele DNV patienten aanslaat. We roepen momenteel zoveel mogelijk DNV patienten op om deze nieuwe creme te proberen.

Met Taxol meer neuropathische pijn

Met Taxol meer neuropathische pijn, volgens een persbericht van een onderzoek dat op 23 November 2009 gepubliceerd werd. Dat is nu niet helemaal nieuw, dat wisten we al jaren. Maar ja, de kranten moeten ook vol. Veel van de zogenaamde nieuwe gegevens in de kranten zijn vaak al veel langer bekend. Maar toch even aandacht voor dit verhaal:

Lees meer...

Insuline neuritis

Insuline neuritis is een wat ouderwerts klinkende term voor een acuut neuropathisch syndroom, met veel pijn, dat zich ontwikkelt als de insuline behandeling aangepast wordt en de patient meer insuline gaat spuiten. In de Engelse neurologische literatuur worden twee termen gebruikt hiervoor: Acute Painful Neuropathy dan wel Insulin Neuritis. In de wetenschappelijke literatuur is de term niet meer zo populair, circa 40 artikelen konden we vinden in Pubmed met als zoekwoord insulin neuritis. Maar in het gehele internet gaat het om bijna honderdduizend entries onder deze term.

Lees meer...

Xeloda (capecitabine) en neuropathie

Xeloda® (capecitabine) en neuropathie: enkele van onze patienten wisten ons te melden dat neuropathie en neuropathische pijnen niet veroorzaakt konden worden door dit antikanker middel, aldus hun behandelend artsen. Nu hebben die artsen In Het Algemeen zeker gelijk, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. 

Lees meer...

Polyneuropathie na Intensive Care opname

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5728) wordt aandacht gevraagd voor het in 1984 voor het eerst beschreven feit dat IC-patiënten als complicatie van hun ernstige ziekte een polyneuromyopathie kunnen ontwikkelen.

De oorzaak van deze polyneuropathie is nog steeds niet bekend. Het komt echter vaak voor, bij 80-100% van de patiënten met ernstige infecties en meervoudig orgaanfalen. De polyneuropathie is gemengd, zowel sensibele, motorische als dunne zenuwvezels kunnen aangedaan zijn, met veel onaangename symptomen als gevolg.

De klinische symptomen zijn pijn, spierzwakte en uitval van gevoel en verminderde spierkracht. De spierzwakte kan zo ernstig zijn dat patiënten ook slecht ademen kunnen en dat beademing nodig is.

Ongeveer 70% van de polyneuropathie patiënten herstelt volledig, maar dit herstel kan wel  erg lang duren (jaren).

Lees meer...

Neurectomie voor neurinoom

Neurectomie is het wegsnijden van zenuwen die een neurinoom vormen. Een neurinoom is een soort knoedel van in elkaar gegroeide zenuwen, die samen een soort bolletje vormen. Neurinomen kunnen ontstaan na bijvoorbeeld een operatie. Een bekend neurinoom is het neurinoom van Morton, tussen de eerste 2 tenen. Neurinomen kunnen gemene pijnen veroorzaken, die duidelijk een neuropathisch karakter hebben. Je kan die pijnen wel behandelen, maar er zijn ook gevallen waarin de chirurg er toch bijgehaald moet worden. 

Lees meer...

Pulsed infrarood therapie werkt niet

Er zijn een aantal studies die aangeven dat laserbehandeling mogelijk pijn verlicht bij diabetische neuropathie. Er zijn ook een aantal studies die aangeven dat dat niet zo is. De methoden van laser applicatie lopen uiteen, en de studies zijn meestal maar klein. Daarom is het van belang dat recent, in 2010, een wat grotere studie gepubliceerd werd, die een superieure lasertechniek evalueerde. Helaas, wel trends, maar geen duidelijke pijnstillende effecten.

Lees meer...

HMSN (Hereditaire motorische en sensorische neuropathie)

HMSN (Hereditaire motorische en sensorische neuropathie)

Lees meer...

Branderigheid, causalgie

Causalgie is afkomstig van het Griekse woord kausos dat hitte betekent en algos, pijn. Hete pijn dus. Branderigheid. Branderigheid of causalgie is een symptoom dat aanwezig is bij een beschadiging van zenuwen, meestal van de grote zenuwen in de arm of het been (nervus medianus, plexus brachialis of nervus ischiadicius).

Lees meer...

Neuropathie als bijwerkingen van geneesmiddelen

In Nederland bestaat een organisatie die zich inspant om alle bijwerkingen van geneesmiddelen op een onafhankelijke mannier in kaart te brengen. Die organisatie heet LAREB. Het volgende stuk tekst is een overzicht van geneesmiddelen die als bijwerking neuropathie kunnen hebben. De bron is het internet: https://www.lareb.nl/documents/mt_sensorische%20stoornissen.pdf

Lees meer...

Pfizer and the antipsychotic pipeline

Executive Summary

I reviewed the IB’s of PF-03463275, a glycine transporter inhibitor, PF 02400013, a 5-HT 2c full agonist/mixed anatgonist and CP-903397, a D2 5HT2A/5HT 1B antagonist for schizophrenia.

Each of these compounds have drawbacks which seem serious and which cannot be reviewed in full, due to incomplete data on the IB and passages which are blanked out. Animal models for screening are not consistent for these 3 drugs. Furthermore, we do not see data on gold standards in the models. Many different animal models exist, although the etiologic and predictive validity of animal models relevant to schizophrenia-related disorders is limited. Especially therefore more preclinical data from different laboratories, based on a selection of different paradigms are necessary! Several severe side-effect issues and PK issues.

PF-03463275: tolerability was not impressive with 18 severe AEs in 7 volunteers, including strange effects like seeing flashing lights. Not a very nice side-effect for psychotic patients I would argue. My quick gut feeling? A no-go for schizophrenia.

PF 02400013: No dose proportionality in man. Clinical significant hypotension. Gut feeling? A might-be.

CP-903397: a drug with anxiety as a side effect and such a complicated PK is a no-go.

Lees meer...

Postvirale vagale neuropathie (PVVN)

Postviral vagal neuropathy (PVVN), zo wordt dit zeldzame ziektebeeld in het Engels genoemd. Bij de postvirale vagale neuropathie ontstaat een stoornis in de werking van een autonome zenuw, die zijn weerslag heeft op de stem, die zwakker wordt, en snel vermoeid wordt. Ook kan chronische hoest een symptoom zijn. Deze ziekte ontstaat na een banale verkoudheid of een andersoortige infectie van de bovenste luchtwegen. De meest voorkomende symtomen van PVVN zijn hoesten, keel schrapen en zwakte van de stem (meer dan 40%). Bij onderzoek van de stembanden door een KNO-arts valt de verlamming op van de stembanden.

Lees meer...

Neuropathische pijn Parkinson: inzichten uit Parijs 2009

Neuropathische pijn bij Parkinson wordt sterk onderschat, maar komt veel voor. Zeker is er in onze medische wereld veel te weinig aandacht voor neuropathische pijnen. De ziekte van Parkinson wordt van oudsher gezien als een ziekte met alleen motorische stoornissen, maar al heel lang is bekend dat er veel meer symptomen bestaan die de patienten kunnen hinderen. Bijvoorbeeld geheugenstoornissen en depressies. Maar dus ook neuropathische pijnen. Op het internationale congres over de ziekte van Parkinson in Parijs, 2009 vonden we het volgende:

Lees meer...

Metformine: indirecte oorzaak neuropathie

Langdurig metformine gebruik kan indirect de oorzaak zijn van een verergerende neuropathie of van een neuropathie en neuropathische pijn. En wel een vitamine B12 deficientie polyneuropathie.

Lees meer...

Gecombineerde strengziekte door vitamine-B12-deficiëntie

We zagen haar op de poli: een antroposofisch en vegetarisch georienteerde patiente, die vrijwel haar hele leven gezond voedsel had gegeten, en nu behoorlijke klachten had. Dat het door haar wijze van eten kwam, dat ging er niet makkelijk in. Een tekort aan vitamine B12 ontstaat zelden door een deficiënt dieet. Maar dit was er dus duidelijk wel een. Want er waren geen andere verklaringen voor het gebrek aan vitamine B12, ze was daarop nagekeken (maagresectie, resorptie stoornis, etc).

Lees meer...

Chemotherapie geinduceerde perifere neuropathie (CIPN)

Chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie (CIPN): een korte uitleg van de kern van het probleem.

Lees meer...

Tarsaal Tunnel Syndroom: klachten, oorzaak en behandeling

Eigenlijk is het Tarsaal Tunnel Syndroom niets meer of minder dan ischias pijn in de voet. Bij ischias is er veel beenpijn door beklemming van een beenzenuw, bij het tarsale tunnel syndroom is er veel voetpijn door de beklemming van een voetzenuw.

De behandeling van ischias en het tarsale tunnel syndroom is dan ook voor een deel hetzelfde en gebaseerd op de natuurlijke pijnstillende, ontstekingsremmende en zenuwbeschermende stof palmitoylethanolamide.

Lees meer...

Shock wave therapie bij neuropathische zweren

Zweren zijn chronisch open wonden, ernstige complicaties die bij diabetespatienten kunnen ontstaan. Die wonden kunnen vaak niet goed genezen omdat de bloedtoevoer niet optimaal is. Verschillende soorten behandelingen zijn in onderzoeken uitgetest voor deze wonden. Echter met wisselend resultaat. In een kleine studie is de shock wave therapie onderzocht, waarbij de wonden duidelijk verbeterden ten opzichte van de standaard- behandeling.

Lees meer...

Problemen rond neuropathische pijnbehandeling

Om de neuropathische pijn goed te behandelen, is visie en een lange adem belangrijk. In een overzicht uit 2009 wordt kort samengevat wat de essentiele problematiek is bij de behandeling van neuropathische pijn, en we citeren:

Lees meer...

Dunnevezel neuropathie (DNV), pijn en veel liggen

dunne-vezel-neuropathie.jpg DNV! Een afko voor een vreemde aandoening, dunne vezelneuropathie.

In ons centrum zien we veel patienten met DNV, dunne vezel neuropathie en we behandelen met een speciaal protocol, met o.a. zelf ontwikkelde cremes die pijnstillend zijn en de zenuwen tot rust brengen en natuurlijke supplementen die goede pijnstilling geven met weinig tot geen bijwerkingen. En we proberen ook de zenuwen te beschermen tegen toekomstige verdere schade.

Lees meer...

Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)

Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) is, zoals de naam al doet vermoeden, een chronische polyneuropathie, op basis van een ontstekingsproces zonder bacterie of virus, waarbij de myelineschede om de zenuwen heen, die als isolatielaag functioneert, kapot gaat. Oei, dat is een lange zin. Het is een langdurige aandoening. De lange zenuwen worden aangedaan. De oorzaak ligt in een ontsporing van het eigen afweersysteem. Het resultaat is een kapotgaan van de myelinelaag om de zenuw heen.

Lees meer...

Bestralingsneuropathie

Bestralingsneuropathie, of in het Engels post-radiation peripheral neuropathy, is een neuropathie die ontstaat doordat bij bestraling van kanker de zenuwen in het bestraalde gebied door de bestraling beschadigd worden.

Lees meer...

Wat kunnen wij betekenen voor patienten met diabetes neuropathie?

De meeste patiënten die bij ons komen hebben klachten van een diabetische neuropathie. Ze komen hier omdat ze elders niet zo blij zijn geworden van wat ze hoorden. Tja, daar zult u mee moeten leven. Een citaat van een behandelend dokter. Dat horen patient met diabetische neuropathie die bij ons komen vaak. Er mee leren leven. Is dat nu echt zo? Wij zien dat anders en geloven dat er wel wat gedaan kan worden.

Lees meer...

Paraneoplastische neuropathie

Een polyneuropathie kan aan kanker voorafgaan. En een neuropathie kan ook tijdens kanker optreden. Onafhankelijk van de behandeling met een chemokuur of bestraling. Dat noemen artsen een paraneoplastische neuropathie. Deze vorm van neuropathie kan bij vrijwel elke tumor gevonden worden.

Lees meer...

Porfyrie en neuropathie

Porfyrie is een genetisch bepaalde stofwisselingsziekte waarbij een bepaald enzym verminderd aanwezig is en het haem dat in de rode bloedlichaampjes zit niet goed wordt aangemaakt. Er zijn 4 acute vormen van porfyrie waarbij meestal neuropathie ontstaat. De 4 vormen zijn afhankelijk van het enzym dat niet goed wordt aangemaakt.

Lees meer...

MGUS polyneuropathie

Monoclonal gammopathy of undetermined significance, ja dat betekent MGUS. Je ziet al meteen aan dat woord dat we het een en ander niet weten van deze zeldzame vorm van een demyeliniserende neuropathie. Oftewel een neuropathie waarbij de beschermlaag om de zenuwvezels kapot gaat omdat het lichaam vermoedelijk tegen een eiwitje in die beschermlaag afweerstoffen maakt.

Lees meer...

Retinopathie bij diabetes

Het netvlies is een zenuwnetwerk. De retinacellen die het licht waarnemen en omzetten in een elektrische impuls zijn zenuwcellen. Een retinopathie is dus een bijzondere vorm van een neuropathie. Maar de oorzaak ligt niet direct in de netvliescellen zelf, maar in de klein bloedvaatjes in dat netvlies. 

Lees meer...

Abdominale intercostale neuralgie of het rectus abdominis (acnes)syndroom

Het ACNES syndroom. Weer een afko…

De abdominale intercostale neuralgie is een pijnsyndroom dat veroorzaakt wordt door de afknelling van een aantal kleine zenuwen in de buikwand. Het syndroom is vooral bekend geworden door het werk van de Utrechtse chirurg Roumen. In het Medisch Journaal, jaargang 35, no. 4 2006, schrijft deze arts over dit syndroom het volgende. Hij noemt het syndroom ACNES:  ‘abdominal cutaneous nerve entrapment syndrome’(ACNES) en de buikklachten die de patient heeft zijn net onder navelniveau gelokaliseerd. Wij behandelen dit pijnsyndroom volgens ons neuropathische pijnprotocol.

Lees meer...

Endometriose en neuropathische pijn

Endometriose is een aandoening waarbij het baarmoederslijmvlies in de buikholte aanwezig is. Iedere maand groeit het baarmoederslijmvlies in de baarmoeder, waarna dit uiteindelijk loslaat wanneer er geen bevruchting plaats vindt. Dit loslaten van het baarmoederslijmvlies is menstruatie. Wanneer er ook baarmoederslijmvlies in de buikholte aanwezig is, en het daar ook aangroeit en gaat bloeden, dan kan dit pijnklachten veroorzaken, en o.a. neuropathische pijn. Dat heet ectopisch baarmoederslijmvlies en is de oorzaak van endometriosis.

Lees meer...

Peroneus letsel (kuitzenuw letsel)

Bij beschadiging van de nervus peroneus, ook wel de kuitzenuw genoemd, kan er neuropathie ontstaan. De neuropathie is dan aanwezig aan de buitenzijde van het onderbeen en de bovenkant van de voet (zie op het plaatje gebied nummer 2 en 3).

Lees meer...

Electrical spinal cord stimulation (SCS)

Electrical spinal cord stimulation (SCS) is een techniek die in Nederland belangstelling heeft. Onderzoekers van de universiteit van Twente onderzochten deze invasieve methode bij een handvol patienten met niet te behandelen chronische neuropathische pijnen op basis van diabetes. Zo werden 11 patienten met niet te behandelende neuropathische pijn met deze bijzondere techniek behandeld. De implantatie van de electroden van Medtronic werd als volgt gedaan:

Lees meer...